Anketa u Vrbasu o klimatskim promenama – KLIMATSKE, ILI IPAK SAMO LjUDSKE PROMENE

Juče su volonteri Ekološkog pokreta Vrbasa, članovi “zelenog tima” Gimnazije “Žarko Zrenjanin” i SSŠ “4. juli”, sproveli u Centru Vrbasa anketu na temu uloge pojedinca u adaptaciji na klimatske promene. Anketirano je stotinak građana, uz zahvalnost na njihovoj dobroj volji i susretljivosti, sa svrhom otkrivanja njihove svesti o klimatskim promenama u njihovom ambijentu i spremnosti da daju lični doprinos pozitivnim uticajima i adaptaciji.
Foto: Screenshot/ Facebook, Zeleni Vrbas

Analizom dobijenih rezultata utvrdili smo da ova grupa naših sugrađana ima poprilično zrelo razmišljanje o ovom globalnom fenomenu i njegovom mogućem uticaju na lične živote.

Neznatan broj anketirnih izrazio je nevericu u postojanje takve vrste promena i naročito u mogućnost da na njih čovek ima nekakav uticaj. Međutim, kada smo ih podsetili na štetne emisije iz domaćinstava, saobraćaja i industrije, revidirali su mišljenje ka ipak mogućem ljudskom nemaru prema planeti. A čim neko šteti, može, jel’te, i da to ne radi ili da ispravlja štetu!

Elem, anketa je ipak ukazala na gotovo jedinstven stav vrbašana da izmena klime može uticati na proizvodnju hrane! Da razbacivanje i nepravilno odlaganje otpada ima takođe negativan uticaj, te da je, uz one emisije iz iz saobraćaja, fabričkih, kućnih i gradskih dimnjaka, puno toga na čoveku. Priroda dakle, uzvraća udarac, intenzivnijim vremenskim neprilima, čije posledice utiču na svakog čoveka! Kada smo to tako zajedno utvrdili, ljudi su listom izrazili zabrinutost za perspektivu svoga zdravlja i životne komocije!

“Zamka je postavena”, pa da vidimo ko nam se upecao u finalni deo intervjua!

Građanima smo ponudili sedam modela ličnog doprinosa adaptaciji i pozitivnom ličnom uticaju na sprečavanju klimatskog kuršlusa, da bi im ostavili prostor za tri, njima bliska da se opredele. Najveći broj (70%) je izjavio da im je razdvajanje iskoristljivog otpada u domaćinstvu i sadnja drveća gde je god to moguće, najkomotnije!

Nešto manje njih (40%) se opredelilo za uzimanje hrane od poznatog i pouzdanog proizvođača i to na pijacama, zatim u marketima a ređe u bio-prodavnicama. U istom procentu su spremni da koriste energent koji manje ili uopšte ne zagađuje vazduh! 20-tak procenata bi uzgajalo hranu na tradicionalan način i našto manje organsku hranu, ali tu je ipak kod većine građana bio razlog prebivalište u stanovima, bez bašte i okućnice!

20% anketiranih prijavilo bi uočeno zagađenje inspekciji ili eko pokretu, dok bi se samo 5% lično angažovalo u nekom udruženju građana ili bi posetilo neki javni događaj na ovu temu!

Naša anketa je osmišljena da bude i mala edukacija građana, te osećamo da smo samo lagano zatalasali okean javnog nerazumevanja. Zato ćemo u narednom periodu ovakva istraživanja postaviti u prioritet, posebno sa našim mladim saradnicima iz srednjih škola, koji su izvanredno uradili posao i došli do vrednih saznanja, za njih same ali i za lokalnu samoupravu!

Jučerašnje iskustvo nam govori da se s građanima mora mnogo više direktno razgovarati! Da u njima postoji zrelost za pozitivne promene u ponašanju i odnosu prema životnom ambijentu. Stoga, lokalna samouprava i javno komunalno preduzeće što hitnije treba da obezbedi uslove za dalje razvijanje sistema razvrstavanja i prikupljanja sekundarne sirovine po domaćinstvima, imajući pri tome u vidu krajnje kritično stanje lokalnog smetlišta!

Zeleni dinar u lokalu mora delom obezbediti i besplatne sadnice za građane! Pre toga moraju se izraditi kvalitetni programi ozelenjavanja, sa uputstvima i preporukama građanima o pogodnim sadnicama, načinu sadnje i održavanja! Aktivni članovi zajednice se stvaraju! Nema se vremena čekati na njihovo rođenje! Klima se drastično menja a štetočine roje! Proces svakako mora biti i obrnut! Građani više ni malo nisu komotni da biraju svoje zastupnike, odgovorna lica… amputirane savesti prema prirodi!

Ova aktivnost deo je kampanje koju podržava Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo!

Ekološki pokret Vrbasa

Prethodni članci

Add a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *