POLITIKA VESTI

Srbija otvorila poglavlja o intelektualnoj svojini i o carinskoj uniji. Šta sa sporazumima sa Rusijom, Turskom, Belorusijom, Kazahstanom?

Srbija je na šestoj Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 7 – o intelektualnoj svojini i Poglavlje 29 – o carinskoj uniji.

Foto: Screenshot/ Reuters, N1

Tako je sada otvoreno ukupno deset od 35 poglavlja, a dva su već privremeno zatvorena.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je otvaranje poglavlja o intelektualnoj svojini važno za građane i privredu, za pravnu sigurnost, kao i za autore i njihova prava, za suzbijanje proizvodnje i rasturanja lažnih proizvoda, kao i za istraživanje i razvoj.

„Kroz otvaranje poglavlja pokazujemo da smo u reformski proces ušli zbog našeg društva i građana, a i zbog krajnjeg cilja, pristupa EU. Želim da istaknem da je Srbija pre svega okrenuta reformama na unutrašnjoj agendi, a verujemo da su evropske intregracije najbolji put i mehanizam da budemo u tome uspešni“, kazala je Jadranka Joksimović na konferenciji za novinare nakon otvaranja poglavlja.

Joksimović je kazala da se nada da do kraja godine Srbija može otvoriti još neka poglavlja. „Ovo je dobar signal i otvorena vrata za Srbiju od EU. Međunarodne okolnosti nekad idu na ruku a nekad ne, ali verujem da u narednih četiri-pet godina možemo dostići spremnost da razgovaramo o ulasku u EU“, kazala je ona.

To su, kako je ranije istakla, sektori koji stvaraju dodatnu vrednost u stabilnoj ekonomiji zasnovanoj na znanju. Poglavlje 29, o carinskoj uniji, obuhvata propise i mehanizme za automatsku primenu svih carinskih postupaka za uvoz i izvoz, tranzit, čime se pospešuju uslovi poslovanja.

NASTAVITE SA ČITANJEM OVDE

Izvor: N1 ,Beta

Danas je DSS u svom saopštenju naveo da:

„Pregovaračkim poglavljem 29. utvrđene su obaveze primene zajedničke carinske tarife prema zemljama nečlanicama EU, obaveze da se na robu koja ulazi iz ovih država primenjuju zajednička pravila, carine i kvote, koje određuje briselska administracija. Preuzimanje carinske politike EU podrazumeva raskid ugovora o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa Rusijom, Turskom, Belorusijom, Kazahstanom, kao i stavljanje van snage Opšteg sistema preferencijala koji su SAD odobrile Srbiji.“

Ostavite komentar