AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
DRUŠTVO VAŠ STAV

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) nezadovoljan je izveštavanjem većine medija o raspravi o amandmanima na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa i o Ustavnom zakonu.

Uloga novinara je od velikog značaja i obaveza medija je da obaveštavaju građane o različitim idejama, predlozima i reagovanjima, a to je posebno važno kada je u pitanju promena najvišeg pravnog akta.

Iako je jedna od glavnih tema tekuće reforme uvođenje u Ustav novog uslova za izbor sudija i tužilaca – završene obuke na Pravosudnoj akademiji, a što je predložio upravo AKPA, mediji i neke novinske agencije su ocenili da mišljenje našeg strukovnog udruženja nije vredno pažnje javnosti.

Podsećamo da su članovi AKPA sudije, tužioci i polaznici Pravosudne akademije i okolnost što naše udruženje nije najveće po obimo članstva ne sme da ga liši prava da se njegovi stavovi i argumenti čuju, i to posebno onda kada ima drugačiji stav od nekih drugih udruženja, čiji stavovi se prenose.

AKPA izražava zadovoljstvo konstitualizacijom Pravosudne akademije i ocenjuje da je to najvažniji korak u reformi pravosuđa zato što se time akcenat sa pitanja ko čini vlast u pravosuđu pomera na pitanja izgradnje pravičnih procedura i ustavnih garancija u izborima na funkcije, a što je ključno u uspostavljanju vladavine prava i suštinske nezavisnosti nosilaca pravosundih funkcija.

AKPA istovremeno naglašava da se odlaganjem primene amandmana koje se odnose na Pravosudnu akademiju na period od pet godina odlaže i cela reforma, što nije u interesu građana, a pitanje sudijskih saradnika, koji su do sada u najvećem broju bili birani na pravosudne funkcije se u kraćem roku može prevazići tako što bi Pravosudna akademija obučila onaj broj kandidata za kojim postoji realna potreba u narednih nekoliko godina, uzimajući u obzir da u ovom trenutku postoji oko 120 svršenih polaznika Pravosudne akademije koji nisu izabrani na funkcije.

Ostavite komentar