DRUŠTVO

AKPA O MIŠLjENjU VENECIJANSKE KOMISIJE: Dobili smo smernice, a ne gotova rešenja

Beograd, 26. jun 2018. godine. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) pozdravlja mišljenje koje je Venecijanska komisija iznela na predložene amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa. U pitanju je važan akt za budućnost srpskog pravosuđa koji ne prestavlja tačku na proces izmene Ustava, već daje smernice za dalji rad, a posebno apostrofiramo snažnu podršku koju je Komisija izrazila u odnosu na Pravosudnu akademiju.

Ovo nije momenat u kome bi bilo pametno da bilo pojedina strukovna udruženja, bilo predstavnici izvršne vlasti objašnjavaju javnosti kako je druga strana grešila u svojim kritikama, već vreme pred nama treba iskoristiti za konstruktivan dijalog u pravcu finalizacije ustavnog teksta. Mišljenje Komisije je u pojedinim segmentima vrlo jasno i precizno, ali postoje i važna pitanja koja ostaju i dalje otvorena, a takva su neka od najspornijih koja se tiču sastava i izbora pravousdnih saveta i koja će suštinski odrediti u čijim rukama će biti pravosudna moć.

AKPA poziva sve aktere ovog procesa da se posvete izgradnji instituta i institucija i delotvorne kontrole moći, a ne izgradnji sistema u kome će na najlakški način kontrolisati vlast u pravosuđu, jer ako tako nastavimo, onda ne govorimo o nezavisnosti pravosuđa, već o podeli moći baziranoj na interesima izvršne vlasti i predstavnika strukovnih udruženja. U ovom svetlu treba shvatiti i mišljenje Komisije koje je na liniji podele vlasti i onemogućavanja nedozvoljenog spoljnog i unutrašnjeg uticaja na pravosudni sistem.

Jedino pitanje oko kog je bilo dosta polemike u javnosti i dosta osporavanja, a na koje smo u mišljenju Venecijanske komisije dobili nedvosmislen odgovor je Pravosudna akademija, koju je Venecijanska komisija podržala, navodeći da ona može biti ustavna materija, kao i jedini ulaz u pravosuđe, da se time ojačava profesionalizam, te savetuje učvršćivanje njenog statusa u Ustavu. Smatramo da je ovim stavljena tačka na dilemu da li je ovoj instituciji mesto u Ustavu i da se u nastavku procesa treba posvetiti pitanju upravljanja Akademijom i sastavom komisija za izbor polaznika – budućih pravosudnih funkcionera.

Za razmatranje svih pitanja koja proizlaze nakon mišljenja Venecijanske komisije potrebno je ponovo otvoriti javnu raspravu i izbeći politikanstki odnos i atmosferu netolerencije koja je do sada provejavala tokom proteklih godinu dana.

Ostavite komentar