DRUŠTVO SRBIJA

Banke Vam prete blokadom transakcija – evo zbog čega

Banke Vam prete blokadom transakcija – evo zbog čega

Nepun mesec posle obaveštenja banaka svojim klijentima o usklađivanju poslovanja sa opštim uslovima poslovanja, banke u Srbiji za njih imaju nove informacije.

Više klijenata banaka kontaktiralo je B92 i požalilo se da su im od banaka u kojima imaju otvorene računa za lična primanja stigla obaveštenja da moraju doći u banku kakao bi se ažurirali podaci koje banka ima o klijentima.

Banke su obavezne da podatke o klijentima vode ažurno pa ovaj poziv možda i ne bi bio neuobičajen da se u obaveštenju banke ne navodi da postoji određeni rok za to i da će u suprotnom banke biti prinuđene da obustave obavljanje transakcija po računima koje taj klijent ima u banci.

To praktično znači da klijenti neće moći da vrše transakcije, ali će moći da podižu novac sa računa.

U bankama objašnjavaju da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u obavezi da sprovode odgovarajuće radnje i mere poznavanja i praćenja svojih klijenata.

Ovo podrazumeva da banka o svojim klijentima poseduje ažurne podatke, koje je u obavezi da pribavlja po osnovu zakona.

Takođe, kako navode, novim zakonom uvedena je obaveza banke da utvrdi status funkcionera klijenata.

Status se u skladu sa smernicama za primenu Zakona utvrđuje po osnovu svojeručno potpisane izjave klijenta.

„U skladu sa propisima, davanje, odnosno ažuriranje podataka i potpisivanje izjava od strane klijenata se pre svega vrši u ličnom prisustvu“, navode u jednoj od srpskih banaka.

Objašnjavaju da je banka u obavezi da u skladu sa zakonom sprovede ovaj postupak tokom tekuće godine, a on takođe obavezuje banku da odbije izvršenje transakcija klijentima prema kojima nije u mogućnosti da izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja.

Uz to, novi zakon je uveo značajno stroži sistem kažnjavanja banaka za eventualne prekršaje.

Izvor: B92 Foto:Pixabay

Ostavite komentar