DRUŠTVO REGION

Da li je Negotin izbrisan sa mape ministra policije?

Da li je Negotin izbrisan sa mape ministra policije

Zašto pomoć zaobilazi Policijsku stanicu Negotin?

I pored mnogobrojnih apela zaposlenih u Policijskoj stanici Negotin u kako teškim uslovima rade, ove policajce kao da je neko prokleo, nikako da im stigne pomoć, a još gore niko ni da ih od zvaničinika poseti da bar znaju da nisu zaboravljeni. više puta smo pisali o katarstofalnom stanju u kojima ovi ljudi rade, što možete pogledati u drugim tekstovima Jutarjeg GLASnika.

Ovo je još jedan apel upućen prvim ljudima policije u Srbiji

Potpredsedniku Vlade RS i Ministru unutrašnjih poslova gospodinu doktoru Nebojši Stefanoviću POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET je uputio Dopis sindikalne jedinice Negotin kojim se ukazuje na izuzetno loše uslove rada zaposlenih u Policijskoj stanici Negotin.

Poštovani,

Razlog koji nas je opredelio da Vam se obratimo je Vaša poseta Policijskoj stanici Majdanpek dana 23.08.2018.god. gde ste, između ostalog, ukazali da će akcenat ministarstva u ovoj i u sledećoj godini biti usmeren na popravljanje uslova rada policijskih službenika PS Majdanpek – kako bi njihov rad bio još efikasniji.

Naravno, kao sindikalna organizacija, pozdravljamo Vaše lične posete policijskim stanicama i zalaganje za popravljanje i unapređenje postojećih uslova rada, međutim, kada je reč o Policijskoj upravi Bor, posebno bi istakli Policijsku stanicu Negotin kao, zasigurno “naj-kritičnijom” po pitanju stanja samih objekata u kojima su smeštene organizacione jedinice koje čine celinu stanice.

U vezi detaljnog opisa cele problematike vezane za veoma loše uslove rada zaposlenih u PS Negotin, obraćali smo se ministarstvu više puta i to Dopisom od 13.02.2017.god. upućenim Vama i Direktoru policije gospodinu Vladimiru Rebiću, potom Dopisom od 17.03.2017.god. upućenim državnom sekretaru gospodinu Milisavu Miličkoviću, a zatim smo u periodu od novembra meseca 2017.god. na dalje u nekoliko navrata izlagali i razmatrali tu konkretnu problematiku i u okviru Radne grupe MUP za saradnju sa sindikalnim organizacijama kojom rukovodi državni sekretar gospođa Dijana Hrkalović, na mesečnim redovnim sastancima.

Određenih pomaka jeste bilo u međuvremenu – prenamenom sredstava, početkom 2018-e godine izvršena je sanacija krova na objektu ranije predodređenog za preselje Policijske stanice Negotin i time je sprečeno dalje devastiranje tog objekta, međutim tu se stalo.

Kome treba mala policijska stanica na tromeđi državnih granica
O čemu se konkretno radi?

– Policijska stanica Negotin je po svojim organizacionim celinama razmeštena u više neadekvatnih odvojenih objekata što već samo po sebi predstavlja otežane uslove za rad, gde je policijska ispostava u jednom zasebnom objektu, odsek za suzbijanje kriminaliteta i upravni poslovi su u sklopu objekta zgrade Opštinske uprave, dok je saobraćajna policijska ispostava više puta menjala svoje lokacije poslednjih oko petnaestak godina i trenutno je smeštena u objektu koga istovremeno koriste i radnici lokalnog javnog komunalnog preduzeća.

Verovatno pod najgorim uslovima rade zaposleni u policijskoj ispostavi obzirom da se radi o nekadašnjem stambenom objektu koga policija koristi poslednjih pedeset godina, gde pri tome ne postoji ni jedan sklopljen ugovor, sporazum ili kakav drugi pisani akt između MUP-a kao korisnika tog objekta i lokalne samouprave kao vlasnika kojim bi se regulisala prava i obaveze korisnika odnosno vlasnika objekta, što se odrazilo i na to da u tom objektu gotovo da nije bilo nikakvih ulaganja svo to vreme – a nekako bi bilo logično da naše ministarstvo kao korisnik održava unutrašnjost objekta, a lokalna samouprava spoljašnost (fasada itd).

Takođe su izrazito otežani uslovi rada upravnih poslova pre svega u pogledu neadekvatnosti postojećih službenih prostorija (kancelarija), kao i zastarelosti tehničke opreme, a što dalje vodi i do indirektnog nezadovoljstva građana kao krajnjih korisnika naših usluga.

Dakle, sveobuhvatno, ako pri tome uzmemo u obzir i nefunkcionalnost mokrih čvorova, nefunkcionalnost prostorija za zadržavanje, opšteg devastiranja vlagom i izlivanjem vode u prostoriji suterena, prokišnjavanjem na spratnom nivou itd – o nekakvom pukom estetskom izgledu se odavno prestalo razmišljati obzirom da se radi o hitnim potrebama za opštim izmeštanjem organizacionih celina PS Negotin na drugu-novu adekvatnu i funkcionalnu lokaciju.

– S druge strane pak, pre izvesnog vremena, predodređena je lokacija za iseljenje odnosno useljenje svih organizacionih celina PS Negotin. Radi se o objektu u centralnoj zoni Negotina izgrađenom tokom devedesetih godina, nekadašnjeg vlasništva “Slavija banke”. Obzirom da taj objekat nikada nije korišćen, a ustupljen je MUP-u, postoje potrebe za sanacijom i adaptacijom unutrašnjosti što očigledno predstavlja potrebe za ulaganjem većih sredstava.

Kao što prethodno navedosmo – kako bi se sprečilo prokišnjavanje i dalje devastiranje i tog objekta, ministarstvo je u međuvremenu saniralo krov kod koga su se pojavila određena oštećenja ali daljih radova nije bilo.

Dana 16.08.2018.god. delegacija iz Vašeg kabineta je izvršila posetu i obilazak Policijske stanice Negotin (postojećih prostorija koje se koriste). Tu međutim imamo primedbu obzirom da ni naša sindikalna organizacija koja je baš sa sedištem u Negotinu, niti druge sindikalne organizacije koje svojim ograncima deluje u Negotinu (NSP – Nezavisni sindikat policije i SSP – Sindikat Srpske policije) – nije, od strane rukovodilaca PU Bor odnosno PS Negotin, prethodno upoznata sa najavljenim ciljanim dolaskom delegacije Kabineta ministra.

Mišljenja smo da, obzirom da se radi o esencijalnim interesima zaposlenih, sindikati (makar na lokalno-regionalnom nivou) trebaju biti upoznati kako bi eventualno i neposredno ukazali na određene segmente opštih problema koji se tiču (ne)uslova rada a koju možda nisu u celosti sagledani tj. na koje možda nisu u potpunosti ukazali rukovodioci a sve u vezi sa unapređenjem opšte bezbednosti i zaštite na radu zaposlenih – što u osnovi i predstavlja (trebalo bi predstavljati) bazično sindikalno interesovanje. Kako god – delegacija Vašeg kabineta je imala prilike da na licu mesta utvrdi realno činjenično stanje stvari.

Katastrofalni uslovi za rad
Naša konkretna interesovanja u ovoj stvari usmerena su na sledeće:

1. Da li je Negotin u tom pogledu uvršćen na kakvu listu prioriteta ministarstva…? I da li to onda znači da će se za 2019-u godinu (kada već nisu do sada) opredeliti namenska sredstva iz budžeta za kompletno i finalno uređenje objekta za preseljenje policijske stanice tokom kalendarske 2019-e godine…?

2. Kakav je zaključak delegacije ministarstva koja je posetila i izvršila uvid u stanje službenih prostorija Policijske stanice Negotin…? Da li se tu sagledava činjenica da će svakako zaposleni i predstojeći zimski period (kao i do sada) dočekati bez grejanja, odnosno sa osmočasovnim dnevnim grejanjem i bez ikakvog grejanja u dane vikenda…?

I konačno – uz dužno poštovanje, pozivamo Vas ministre da u predstojećem periodu posetite i Policijsku stanicu Negotin, ne iz razloga da bi ste se i Vi lično uverili u ove navode – svakako su Vas nadležne službe izvestile, već da bi se time zaposleni na neki način ohrabrili za nastavak rada u ovako teškim uslovima do konačnog rešenja problema. Složićete se – ipak su zaposleni radnici koji svakodnevno smenski (danju i noću) obavljaju poslove u tako otežanim uslovima, podneli i podnose najveći teret.

Unapred zahvalni…

POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET
Sindikalna jedinica Negotin

u N e g o t i n u
26.08.2018.godine

Izvor:Jutarnji GLASnik                                           Foto:Privatna arhiva

Ostavite komentar