DRUŠTVO EKONOMIJA

DUGUJETE ZA INFOSTAN? MOGUĆ REPROGRAM DUGA BEZ IZVRŠITELJA

DUGUJETE ZA INFOSTAN? MOGUĆ REPROGRAM DUGA BEZ IZVRŠITELJA

REPROGRAM DUGA – Kako je navedeno u saopštenju JKP Infostan tehnologije, korisnici komunalnih usluga u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2019. godine mogu zaključiti reprogram duga za neizmirene komunalne usluge.

Gradsko veće grada Beograda donelo je Zaključak koji omogućava reprogram duga za fizička lica koja su utužena kod nadležnih sudova i javnih izvršitelja, za koje su donesene pravosnažne presude i rešenja o izvršenju, postupke koji su u toku pred nadležnim sudovima, korisnike koji duguju više od tri meseca, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, kao i za dužnike koji su u prethodnim godinama pristupili reprogramu duga, a nisu poštovali dinamiku otplate.

Foto: Screenshot/ Youtube

Svim korisnicima koji reprogramiraju dug otpisuje se celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi, pri čemu mogu da odaberu željeni model otplate preostalog duga, i to: plaćanjem duga u celosti otpisuje se 15% preostalog duga, za plaćanje duga na 3 mesečne rate otpisuje se 12% preostalog duga, za 6 rata otpisuje se 10% preostalog duga, dok se za 12 rata otpisuje 5% preostalog duga. Tokom primene i poštovanja uslova reprograma obračun kamate miruje, a potpisnici su u obavezi da plaćaju tekuće obaveze pored rate za reprogramirani dug.

Svi zainteresovani za reprogram duga mogu da dođu u bilo koju ekspozituru ili sedište preduzeća svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, gde će na licu mesta dobiti predlog Ugovora o priznanju duga. Svi potpisnici Ugovora dužni su da overe potpis kod javnih beležnika i dostave ga JKP „Infostan tehnologije“, o čemu će preduzeće blagovremeno obaveštavati nadležne sudove i javne izvršitelje. Korisnici će nakon potpisivanja i overe dobiti kompletan plan otplate sa rokovima dospeća ugovorenih rata. U slučaju neplaćanja dve uzastopne rate celokupna dugovanja prema JKP „Infostan tehnologije“ dospevaju na naplatu odmah.

Korisnici će uz oktobarski račun dobiti sve informacije o uslovima reprograma duga, o čemu se mogu takođe obavestiti pozivom Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža i pozivom broja 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža.

Izvor: Infostan.rs  Foto:Screenshot

Ostavite komentar