AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
DRUŠTVO

DVT prihvatio predlog Alumni kluba Pravosudne akademije

DVT prihvatio predlog Alumni kluba Pravosudne akademije

DVT prihvatio predlog AKPA (Alumni kluba Pravosudne akademije

Beograd 25. jul 2018. godine. Državno veće tužilaca (DVT) je na jučerašnjoj sednici jednoglasno prihvatilo inicijativu Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA) da se formira komisija koja bi pokušala da prevaziđe problem u vezi sa svršenim polaznicima Pravosudne akademije koji ni nakon više godina od završetka zvanične obuke za sudije i tužioce nisu izabrani na pravosudne funkcije. Za člana komisije ispred DVT imenovana je član saveta Sandra Kulezić.

Na sednici je predlog predstavio predsednik AKPA Siniša Trifunović, koji je pozdravio ovu odluku i spremnost DVT da na ovaj način pristupi rešavanju dugogodišnjeg pravosudnog problema. Istakao je da je to značajan i pozitivan signal i da DVT i Pravosudna akademija moraju čvršće sarađivati ako postoji volja da pravosudni sistem bolje funkcioniše.

Dodao je da su svršeni polaznici Akademije deo pravosuđa koji doprinose njegovoj efikasnosti, ali da problem predstavlja činjenica što je većina njih napustila ranija radna mesta sudijskih i tužilačkih pomoćnika i advokata, upisala Pravosudnu akademiju u želji da se dodatno edukuje i to u vreme kada im je Zakon o Pravosudnoj akademiji garantovao prioritet u izboru na pravosudnu fuknciju, da bi po završetku praktične obuke ostali zanemareni, bez stalnog radnog odnosa, jer zakonski propisi u vreme njihovog upisa nisu ostavili mesta mogućnosti da ovi mladi pravnici ne budu pravosudni funkcioneri. Paradoksalno je to što će ustavnim izmenama Pravosudna akademija postati uslov za izbor, a pre stupanja na snagu tih izmena imamo situaciju da se završena dodatna obuka u procesu izbora ne ceni adekvatno.

AKPA očekuje da svog predstavnika u budućoj komisiji odredi i Visoki savet sudstva i Ministarstvo pravde, kao i da pravosudni saveti na tekućim konkursima za sudije i tužioce kandidatima sa Pravosudne akademije cene dodatnu edukaciju i obuke koje su pohađali. Njihov izbor na funkcije ne bi bio na štetu sudijskih i tužilačkih pomoćnika, jer upražnjenih mesta ima mnogo, a Pravosudna akademija bi budžetski bila rasterećena i omogćena da novčana sredstva umesto u plate svršenih “akademaca” usmeri u podizanje kvaliteta obuka.

Ostavite komentar