EKOLOGIJA SRBIJA

Aleksandra Dudić: Žena kojoj je Američka ambasada platila 50.000 dolara za putovanje u SAD, odlučuje o biološkom opstanku Srbije i o uvođenju GMO

Povodom predstojećih skupova širom Srbije, pod nazivom „Za Srbiju bez GMO − Marš protiv Monsanta“, obratili smo se Aleksandri Dudić, koja je ispred organizacije SOLIDARNO ZA ŽIVOTINJE I PRIRODU uputila sledeći apel:

Ovim apelujem na sve gradjane, organizacije civilnog sektora i medije   da doprinesu borbi protiv uvodjenja GMO u Srbiju. Podsećam vas da je zdrava sredina i pravo na zdravlje, ustavna kategorija i osnov biološkog opstanka naše države.
 
Svima nama i životinjama, preti opasnost od GMO hrane, posle čega nema povratka. Molim vas da podržite napore prof. Ševarlića i svih nas koji se zalažemo za zdravu sredinu. Delite obaveštenje i još jednom, pozivam udruženja da potpišu deklaraciju koja im je poslata.
 
Aleksandra dalje navodi:
 
Zakonom o genetički modifikovanim organizmima , (objavljen u istom Sl. glasniku kada i Zakon o dobrobiti životinja („Sl. glasnik“ 41/2009), ) u članu 2. je rečeno:

Zabrana stavljanja u promet

Član 2

Nijedan modifikovan živi organizam kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije.

Ministar poljorivrede, Nedimović je maja 2017. osnovao Savet za bezbednost hrane,u cilju izmene ovog Zakona.

Sekretar Saveta je Tamara Bošković,​ koja je bila ​zaposlena u ​tadašnjem ​Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Njoj je Američka ambasada 2016. godine finsirala putovanje u SAD. Na osnovu javno objavljenih informacija, to putovanje, koje je trajalo dvadesetak dana je koštalo 50.000 dolara.

Cena takvog puta ukazuje na interes SAD-a da se pojedina lica iz Ministarstva upoznaju sa njihovim ​“​privrednim aktivnostima​“​, a opšte poznata činjenica je da jedna od multinacionalnih kompanija, izvoznik GMO organizama i proizvoda, Monsante, koja je, kao izvoznik, vrlo značajna za privredu SAD-a, ističe Aleksandra Dudić u izjavi za Jutarnji GLASnik

Na osnovu javno objavljenih tekstova, dolazimo do saznanja da se protiv sekretara Saveta, Tamare Bošković vodio disciplinski postupak krajem 2015. ili početkom 2016. godine, da je trebalo da bude disciplinski kažnjena zbog teže povrede radnih dužnosti (Zakon o državnim službenicima), da je imenovana zbog toga prebačena na niže radno mesto od strane bivšeg direktora Miodraga Petrovića, ali da su disciplinske mere odložene, ili nisu sprovedene, jer je trebalo da putuje na napred pomenuto putovanje.

Imenovana je uprkos svemu, otišla na put, sa izgovorm da se izbegava diplomatski skandal, što se ne može uzeti kao odgovarajući opravdanje, jer Ministarstvo poljoprivrede ima i druga stručna lica, koja su mogla ići na pomenuti put, i da se tako izbegne diplomatski skandal. Saznanje o svemu napred navednom, stekli smo uvidom u javno objavljeni tekst: ZAHVALNOST: PRAVAC AMERIKA – KAO NAGRADA ZA NAMERAN PROPUST BESPOTREBNOM VAKCINACIJOM STOKE U SRBIJI!

Tamara Bošković, je uprkos svemu napred navedenom, u aprilu, ili maju 2017. godine (dakle oko godinu dana posle pomentog disciplinskog postupka), postavljena na mesto koordinatora Uprave za veterinu, dakle, unapredjena je, što je, ukoliko se ispostavi da su navodi iz napred pomenutih tekstova tačni, protivno čl. 119. stav 2. Zakona o državnim službenicima, završava svoj apel Aleksandra Dudić i poziva još jednom građane Srbije na okupljanje 19. maja 2018. godine.

Priredio Jutarnji GLASnik/ M. A. M.

One Reply to “Aleksandra Dudić: Žena kojoj je Američka ambasada platila 50.000 dolara za putovanje u SAD, odlučuje o biološkom opstanku Srbije i o uvođenju GMO

Ostavite komentar