EKOLOGIJA

EPV: Vrh policije „operisan od osećaja“ za primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja u delu Zaštite životne sredine

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova

SMEĆE IZ SAOBRAĆAJA NIJE PRIORITET POLICIJE!

 

Ekološki pokret Vrbasa obratio se Vladi Srbije i Ministru policije sa Zahtevom primene Zakona o bezbednosti saobraćaja u delu 6. Zaštita životne sredine a vodeći se ogromnim količinama smeća kraj svih naših saobraćanica i tolerisanjem saobraćajne policije bahatih vozača, koji bez griže savesti i bilo kakvih posledica izbacuju svoje smeće iz vozila!

Posledica ovog stanja je ružna slika Srbije sa „uramljenim nevaspitanim i divljim narodom“!

Mi tu sliku želimo da izmenimo!

U odgovoru Ministarstva unutrašnjih poslova, kojeg smo dobili pre neki dan, ističe se da „biće ovog prekršaja“ ne zaslužuje usmerenje saobraćajne policije ka njemu i da uostalom, poterbe za ovim poslovima „nisu u srazmeri sa raspoloživim kapacitetima ovog ministarstva“! Policajci stoga, nemaju potrebu da se dodatno obučavaju o primeni odredbi iz matičnog propisa, koje nikada nisu primenili!

Uostalom, nama je poznato da saobraćajna policija postupa po instrukcijama kad god izađe iz svojih garaža! Kao što instrukcije mogu biti 20 naplaćenih prekoračenja brzine dnevno, tako može biti i jedna naplata izbacivanja smeća iz vozila nedeljno (za početak)! Kakva je tu obuka potrebna!? Samo osećaj i dobra volja šefova! I to bi bila „sasvim dobra sirena za opasnost bahatim vozačima“! – „Ovde pecaju, ovde ne bacaj“!

No, takođe nas u Odgovoru podsećaju i usmeravaju na Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o komunalnoj policiji i propisanim ovlašćenjima organa po kojima su dužni postupati. Kao da smo se juče rodili te u svojoj oblasti ne znamo da ne postoji zadovoljavajuće postupanje po pitanju našeg obraćanja – nikoga odgovornog po bilo kojem propisu koji tretira ovu materiju!

Radosni smo da smo uopšte dobili Odgovor i što iz njega možemo doneti mnoštvo zaključaka o radu delova naše državne uprave!

Ovaj odgovor jasno ukazuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova nema želju za zajednički rad i saradnju sa Ministarstvom životne sredine u preklapajućim nadležnostima životne sredine, niti sa inspekcijskim službama a ni sa lokalnim samoupravama, „koje se dave u smeću i nekulturi miliona građana“!

Ministarstvo takođe nema želju, osećaj niti potrebu saradnje sa organizacijama civilnog društva i pored bombastih reklama o „zajedništvu policije i građana“! OCD su aktivni delovi građana i za sada jedini sa kapacitetom partnerstva u tom (neželjenom) zajedništvu, koje bi imalo kapacitet promene na terenu!

Zaključujemo da su odgovorni ljudi u vrhovima policije „operisani od osećaja“ za primenu Zakona o bezbednosti saobraćaja u delu Zaštite životne sredine, čime su uskratili i pravosuđu da stekne veće iskustvo u procesuiranju ekoloških prijava, i da se, sa sve napred rečenim, moraju prizvati novi ljudi, odgovorniji prema ambijentu u kojem žive i odgajaju svoju decu!

EKOLOŠKI POKRET VRBASA

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar