EKOLOGIJA

Na Balkanu je planirano 2800 užasnih intervencija na rekama, od kojih većina spada u netaknute reke Evrope

Na Balkanu je planirano 2800 užasnih intervencija na rekama, od kojih većina spada u netaknute reke Evrope

 

Predstavnici Saveza Mesnih Zajednica Stare planine pozvali su predstavnike Zavoda za zaštitu prirode, RJ iz Niša, radi vanredne ekspertize nad Rudinjskom, Poganovskom i Kusovranskom rekom, na kojima je predviđena gradnja mini hidrocentrala.

 

Na Balkanu je planirano 2800 užasnih intervencija na rekama, od kojih većina spada u netaknute reke Evrope

Život u Rudinjskoj reci, foto Milica Radaković

Na radost predstavnika Saveza Mesnih Zajednica Stare planine i ekoloških aktivista, danas je sprovedena vanredna ekspertiza od strane stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode, RJ iz Niša i tom prilikom je ustanovljeno prisustvo jedne zaštićene vrste (potočna mrena), i jedne strogo zaštićene vrste (žaba, žutotrbi mukač).

Žaba na Rudinjskoj reci, foto Milica Radaković

Ovo je dovoljna argumentacija da se na ovim rekama ne grade mini hidrocentrale!

Vanrednu ekspertizu od strane stručnjaka iz Zavoda za zaštitu prirode, RJ iz Niša, Aleksandar Panić je opisao u sledećem tekstu:

Dan sa prijateljima na Rudinjskoj reci

„U selu koje miruje na avgustovskoj vrućini čekamo prijatelje iz Niša. Čekamo pijatelje koje ne poznajemo. Moraju biti prijatelji… ko bi inače na poziv za pomoć došao gotovo ne pitavši ko smo, samo sa razlogom koji delimo kao bolest i kao strast.

Iz pomalo ofucane službene Lade izlaze ljudi, nasmejani, obični, sa rečima hvale pirotskom bureku, sa osmehom i neposrednošću. Članovi ekipe Zavoda za zaštitu prirode, radne jedinice iz Niša… Saša, Andrej, ribočuvar Dragan. Žure, imaju u planu da rade provere na još dva mala toka pirotskog kraja, sad su na Temštici i njenoj pritoci Rudinjskoj reci, popodne na Jermi i strašnom Grebenu.

Vitezovi zaštite, sigurni, smireni, stručni… Gotovo silom ih nagovaramo da podelimo hladovinu, razgovaramo, pitanja je mnogo a odgovori su kao svetlo.

Pre samo par dana uputili smo, u sred sezone godišnjih odmora, molbu da Zavod u što skorijem vremenu izvrši ekspertizu života dna, ihtiofaune i uslova staništa Rudinjske reke, malog potoka koji nastaje u sakrivenim dolinama Granikova i Glogovice, mističnih mesta koje čuvaju zabit, dobre i zle sile.

Dobrih je izgleda manje jer se i nad ovim biserom biodiverziteta, prirodnim plodištem riba, staništem retkih ptica… nadvio oblak.

Oblak nerazumlja i puste pohlepe, oblak gluposti i ambicije. Šta drugo do još jedan plan sa cevovodima, turbinama, suvim koritima, mrtvim i oteti rekama.

Ređaju se mali virovi koje jedva spajaju tanušni tokovi vlažnog kamenja, vode gotovo da i nema ali je riba i vodozemaca dovoljno da se reka može nazvati itekako živom. Agregat se koristi krajnje pažljivo jer je ovogodišnje mlađi mnogo, prošlogodišnje još više.

Stotine komada riblje mlađi zarobljene u jedinom udubljenju sa vodom na presušenom toku

Kome se čuditi više, organizmima koje su evolucija i priroda spremile da mogu preživeti u ovim teškim uslovima ili ljudima koji se raduju svakom nalazu u svom naučnom ritualu koji ponavljaju milioniti put.

 

Pratimo ih, fotografišemo, pokušavao da po nešto kažemo a još više zapamtimo.

Selimo se brzo, pomažemo jer je neophodno uzorkovati tok na više mesta. Svaki novi minut i sve je jasnije da se nalazimo na jednom od malih ribljih plodišta u sredini koja je najbliža iskonskoj.

Savez mesnih zajednica Stare planine, građani Pirota i internet grupa Odbranimo reke Stare planine, pozvala je Zavod za zaštitu prirode na ovu vanrednu aktivnost, sa prvim saznanjima da se Rudinjskoj reci sprema scenario mini hidroenergetskog ludila odobrenog prostornim planom opštine Pirot i rešenjima i dozvolama same opštine.

Suva korita reka na Staroj planini

Sumnja u štetnost ovakvog projekta biće potvrđena zvaničnim mišljenjem Zavoda za zaštitu prirode a uvidom u dokumentaciju koju ćemo po običaju u gradskoj kući tražiti kao Sveti gral, pokazaće kako je projekat na Rudinjskoj reci dobio gradjevincku dozvolu u uslovima koje ćemo zahvaljujući prijateljima, prezentovati.“

Osim toga, Aleksandar Panić, predsednik Saveza Mesnih Zajednica Stare planine podneo je i prijavu zbog radova u koritu Rudinjske reke:

Ministarstvu zaštite životne sredine

Okružnoj ekološkoj inspekciji

Ekološkom inspektoru grada Pirota

Vodoprivrednoj organizaciji Južna Morava Niš

Predmet: prijava protiv NN počinioca na koritu Rudinjske reke.

Privatnim boravkom na ulivu Rudinjske reke u reku Temšticu (KO Temska), primetio sam da je nekom vrstom teške mašine rečno korito Rudinjske reke skrenuto u dužini od oko stotinu metara, čime je deo reke preusmeren u novoiskopani kanal, a deo stalnog korita sa svim živim organizmima je potpuno osušen i uništen.

Kako imam saznanja da je Rudinjska reka stanište retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, kao građanin Pirota zahtevam od vas da preduzmete sve neophodne zakonske radnje i postupke na utvrđivanju odgovornosti za ovaj čin vandalizma prema prirodi.

Sa ovim svojim zahtevom upoznao sam i sve relevantne medije kako problem ne bi ostao sakriven i bez reakcije javnosti koja sa ovakvim postupcima mora biti upoznata.

Očekujem vašu brzu reakciju i obaveštenja javnosti o rezultatima uviđaja i istrage na pronalaženju odgovornih za ovaj čin.

Aleksandar Panić, građanin Pirota.

Zašto se bore građani Stare planine, Srbije i Balkana protiv gradnje mini hidrocentrala?

Odbranimo reke Stare planine

Dok se u Srbiji i na Balkanu guše reke, u Evropi se ruše brane, zato sto su shvatili da su uništili ekosisteme, izgubili vodu, endemske vrste riba itd.

Ispod je slika rušenja brane u Španiji, jedne od većih u Evropi. Srušene su mnoge i u Engleskoj, Francuskoj, Španiji…

Foto: Herman Wanningen

40% Evropskih reka je u lošem stanju, pa su krenuli u akciju rušenja brana još pre 20-ak godina.

Na Balkanu je planiran neverovatan broj (2800) užasnih intervencija na rekama, od kojih većina spada u netaknute reke Evrope.

 

REGISTAR POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DAN 02.08.2018 GODINE

Na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva se ažurno vodi spisak svih povlašćenih proizvođača električne energije počev od 2010 godine. Država je uvođenjem tog “zloglasnog” statusa povlašćenih proizvođača električne energije doprinela da se investitori obruše na naše reke i potoke, da ih stavljaju u cev i da trajno uništavaju prirodnu sredinu naših planina, potoka i reka.

1. MINI HIDROELEKTRANE (MHE)

Ukupno je izgrađeno i pušteno u rad 126 MHE od kojih se dobija 75.485,60 kW odnosno 75,49MW električne energije. Investitori za ove MHE su različiti, pa se i Srpska Pravoslavna Crkva uključila u taj proces i izgradila dve MHE (na reci Studenica i na reci Rača).

2.SOLARNE ELEKTRANE NA ZEMLJI

Ukupno je izgrađeno i pušteno u rad 18 takvih solarnih elektrana od kojih se dobija 5.340,0 kW odnosno 5,34 MW električne energije.

3.SOLARNE ELEKTRANE NA OBJEKTU DO 30 kW

Ukupno je izgrađeno i pušteno u rad 165 takvih solarnih elektrana od kojih se dobija 1.971,60 kW odnosno 1,97 MW električne energije.

4.SOLARNE ELEKRANE NA OBJEKTU OD 30 kW do 500 kW

Ukupno je izgrađeno i pušteno u rad 21 takvih solarnih elektrana od kojih se dobija 1.504,10 kW odnosno 1,50 MW električne energije.

5.ELEKTRANE NA VETAR

Ukupno je izgrađeno i pušteno u rad 17 elektrana na vetar od kojih se dobija 500,0 MW električne energije.

Pada u oči da je izgrađeno 7,41 puta manje elektrane na vetar od broja izgrađenih MHE, ali one daju 6,62 puta vise električne energije od energije koju daju MHE.

Podaci su preuzeti sa sajta Ministarstva rudarstva i energetike.

 

Na Balkanu je planirano 2800 užasnih intervencija na rekama, od kojih većina spada u netaknute reke Evrope

Aleksandar Panić, predsednik Saveza Mesnih Zajednica Stare planine

Priredio: Jutarnji GLASnik

Ostavite komentar