DRUŠTVO GRADOVI LJUBIMAC

KOALICIJA ZA ŽIVOT: Sprečimo ubistva 1339 pasa! „Avenija MB“će zaraditi, stradaće psi i budžet Vranja

Izražavamo duboko nezadovoljstvo načinom na koji se grad Vranje godinama unazad bavio pitanjem napuštenih pasa, površno i van zakonskih okvira, trošeći javni novac namenjen za njihovo zbrinjavanje, neplanski i nesvrsishodno.
Ilustracija: Jutarnji GLASnik

Grad je formirao službu zoohigijene u okviru JKP Komrad , kako to nalaže Zakon o veterinarstvu ali nije izgradio prihvatilište lokalne samouprave gde bi se napuštene životinje zbrinjavale, već je u tu svrhu koristio objekat prihvatilišta DOO Veterinarske stanice Vranje, čak i onda kada taj objekat nije bio registrovan pri Upravi za veterinu.

U junu 2017. inspekcijska kontrola obavljanja komunalnih delatnosti u Vranju Ministarstva građevinarstva, utvrdila je da je stepen obavljanja zoohigijenskih delatnosti zadovoljavajući.

Useptembru 2017. Gradsko veće donelo je Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Vranja, u kome je između ostalog potvrdilo da služba zoohigijene poseduje i dovoljan broj zaposlenih, a i opremu za obavljanje zoohigijenskih poslova.

Umesto da sa organizacijama civilnog društva napravi kvalitetan plan sterilizacije i kastracije životinja kod vranjanskih veterinara, nakon hvatanja od strane lokalne zoohigijenske službe, i istovremeno radi na izgradnji prihvatilišta, grad je odlučio da u 2018 godini 4.500.000. dinara plati privatnoj firmi Avenija MB, na ime usluga hvatanja, transporta i smeštaja pasa. Konkursna dokumentacija i tehnički uslovi u njoj bila je takva, da je odmah bilo jasno da se ova javna nabavka sprema za poznatog ponuđača .

Obzirom da se povratak 1339 naplaćenih pasa na lokacije sa kojih su uzeti u Ugovoru ne spominje, jasno je da će u ovom poslu profitirati privatna radnja za čišćenje i ostale usluge u poljoprivredi, „Avenija MB“, a da će stradati psi i budžet grada.

Zato zahtevamo od organa grada Vranja da odmah, hitno i neizostavno, raskinu ugovor sa ovom firmom koja se bavi nezakonitim sakupljanjem pasa, nezakonitim transportom pasa, nezakonitim zbrinjavanjem, jer podsećamo, Programom mera LS Vranje je predvidela primenu CNR programa. Psi odvedeni u Novo Selo neće se vratiti, što je potvrdila i većnica za ekologiju Marina Đorđević.

U svetlu Uredbe vlade RS kojom se preciziraju uslovi i način za sticanje ovlašćenja za obavljanje zoohigijenskih aktivnosti, od 22.02.2018., a koji kažu da zoohigijenska služba mora da ima prihvatilište u vlasništvu ili u zakupu na teritoriji epizootiološkog područja na kojoj obavlja delatnost, tražimo hitnu reakciju nadležnog Ministarstva i zaustavljanje masovnog ubistva 1339 pasa.

Ističemo da je ubijanje životinja krivično delo po članu 269. KZ RS, a da se ubijanje zdravih jedinki koje grad Vranje na ovaj način koristiti kao metod smanjivanja populacije napuštenih pasa, smatra krivičnim delom iz ovog člana KZ za koji je zaprećena i kazna zatvora.

Kao građani kojima se na najsuroviji način krše ljudska prava i slobode, koji se izlažu svakodnevnoj duševnoj boli i patnji, stresu i pretnjama, potražićemo pravdu kako pred domaćim tako i pred međunarodnim institucijama. Pozivamo sve građane, udruženja, nevladine organizacije da nas podrže u borbi za zaustavljanje nezakonitih aktivnosti Avenije MB.

Raščanin Mirjana

Koalicija za život No Kill Coalition

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar