KULTURA VAŠ STAV

Radmila Lazić u pismu Ani Brnabić: Obraćam se Vama, a ne Ministru kulture Republike Srbije…

Poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić. Obraćam se Vama, a ne Ministru kulture Republike Srbije, ne samo zato što vi predstavljate instituciju Vlade, a time i veću institucionalnu i ličnu moć, već zato što smo vas viđali na kulturnim događajima u Beogradu ne samo kao zvanično lice koje vrši svoju profesionalnu dužnost već kao građanku koja je lično zainteresovana za umetnička dostignuća.

Foto: Youtube

Priznajmo da smo ostale predstavnike vlasti viđali na sličnim mestima samo kada je trebalo preseći vrpcu ili održati govor, zarad lične i političke promocije. Zato ću apostrofirati nekoliko vaših rečenica izrečenih na otvaranju rekonstruisanog Narodnog muzeja, pred velikim auditorijumom, i zašto da ne, pred Srbijom.

Rekli ste da kultura (najzad, p.a.) dobija mesto koje joj zapravo pripada. Figurativno rečeno, nadajmo se da je tako, ali vi dobro znate da je procenat koji se odvaja za kulturu od bruto nacionalnog dohotka Srbije mizeran – 0,57% . Da li ovaj broj znači da je kultura dobila mesto koje zaslužuje? Narvno da ne, niti da je to moguće, uz sve vaše i naše dobre želje. Jer i kulturi, kao najznačajnijem činiocu svakog društva, trebaju materijalna sredstva da bi se razvijala i, u krajnjem slučaju, da bi opstala. Dozvolite da citiram jednog od najvećih pesnika nemačkog jezika, Gotfrida Bena, iz njegovog čuvenog eseja „Umetnost i država“, u kome se bavi odnosom države prema kulturi, uočavajući one bolne tačke koje čine večiti nesporazum (i konflikt) između države i umetnosti, a to je, kako uočava Ben, upravo zato jer se “uvek kolektivistička hipoteza suprotstavlja individualističkoj”. No, od mnogo toga na šta je ovaj čuveni pesnik ukazao i što je problematizovao, izdvojila bih onu krucijalnu rečenicu, koja u svesti kolektiva postoji na sasvim suprotan način, naročito u ovom civilizacijskom dobu, kada je materijalno postalo vrhovno načelo sveg postojanja. A ta rečenica glasi: “Da se država održava uličnim osvetljenjem i kanalizacijom, Rim nikada ne bi propao; pre će biti da postoji imanentna duhovna snaga koja održava državu, produktivna supstanca iz tame iracionalnog”, a onda, pri kraju istog eseja izgovora još nekoliko ogorčenih rečenica: “Vi plaćate svoju marmeladu, svoje cipele, razne druge proizvode, ali svoj način govora, naglasak, narodne mudrosti koje vas uzdižu, njih ne plaćate. Živite od stvari koje ste pozajmili. Impresije vašeg života ukrali ste od onih koji su umirali sa čežnjom… pozajmili ste sjaj svom prolaznom biću , nemojte nikada zaboraviti da ono što ostaje – da citiram jedno jeftino stečeno nacionalno bogastvo, Helderlina, četrdeset godina ludila na teret majke – ‘ono što ostaje, zaveštavaju pesnici’”.

Posle ovako potresnih reči, koje je izrekao jedan veliki pesnik, podsećajući državu na sudbinu genija kakav je bio Helderlin, biće mi teško da nastavim u istom tonu. Želim samo da kažem da verujem da ćete ove reči shvatiti na pravi način i da nije potrebno da sada nabrajam sve probleme sa kojima se kultura u Srbiji susreće, sve nerazrešene ili pogrešno postavljene. Vi ste govorili o našoj tradiciji, o potrebi da se ona očuva i pokaže svetu, ali mora se znati da iza tradicije stoje nečija imena, životi i sudbine – čoveka, stvaraoca, umetnika, inače je ona samo apstraktna imenica. I ako se danas položaj umetnosti i umetnika ne poboljša, jednog dana će se neki budući čovek pitati zašto je srpska tradicija prekinuta, i kako to da u dvadest i prvom veku u Srbiji nije bilo značajnih umetnika. Savremenoj umetnosti i kulturi je potrebno veštačko disanje, i to ne samo radi nje same, jer, kako rekoste: “kultura inspiriše, oplemenjuje i čini od nas bolje ljude”. Umetnost, odnosno kultura, predstvalja duhovnu supstancu naroda, koja se ne brani na bojnom polju i suprotstavljanjem drugim nacijama već njenim očuvanjem kako bismo bili istaknuti i ravnopravni činioci zajednice naroda.

Verujem da ćete pravilno razumeti ove moje reči, kao što verujem da ćete učiniti, kolikogod je to moguće, da se odnos prema umetnosti i kulturi promeni konkretnije, i nabolje.

S poštovanjem, Radmila Lazić

Izvor: Blic

Ostavite komentar