DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Poverenik za informacije od javnog značaja  i Sindikat policije SLOGA uspeli: Sistematizacija u MUP proglašena informacijom od javnog značaja

Da li će Ministarstvo unutrašnjih poslova ispuniti svoju zakonsku obavezu ili će se pojedinci u vrhu i dalje ponašati da za njih zakoni ne važe znaće se već u ponedeljak 5. novembra kada ističe rok po rešenju poverenika

Beograd, 02.11.2018. – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim se na zahtev Sindikata policije Sloga važeća sistematizaciju u MUP proglašava informacijom od javnog značaja. Ministarstvu unutrašnjih poslova određen je rok od pet dana da istu dostavi sindikatu.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Int.01 broj: 4685/18-13 ili kako ga svi kolokvijalno nazivamo sistematizacijom, od vitalnog je značaja za rad svakog sindikata, pa i Sindikata policije Sloga.

U dobroj veri, prethodno smo se obratili Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtevom da ovom sindikatu kao pravnom licu i predsedniku sindikata bude izdat odgovarajući sertifikat za pristup podacima sa oznakom tajnosti, zbog mogućnosti zastupanja svojih članova ali i zbog pristupa svim ostalim dokumentima kao što je pravilnik o plati i sistematizacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije prepoznalo dobru nameru ovog sindikata te je aktom od 19. jula 2016. godine bez razmišljanja odbilo zahtev sindikata. Predmetni dokument doneo je gospodin Dragiša Anđelković šef Odseka za odnose sa sindikatima.

Kako smo izgubili svaku nadu da se sa predstavnicima poslodavca, partnerskim odnosom, u dobroj veri problem može rešiti, iskoristili smo jedino sredstvo a to je da zahtevamo da se sistematizacija proglasi informacijom od javnog značaja. Što je konačno i učinjeno.

Zahtev za dostavljanje sistematizacije podneli smo MUP 13.07.2018. godine, a odgovor kojim nas odbijaju datiran je na 09.07.2018.godine, zanimljivo četiri dana pre nego što smo istu zatražili.

Kako MUP nije ispunio svoju zakonsku obavezum uputili smo žalbu Povereniku koji je doneo rešenje broj 071-01-2748/2018-03 od 31.10.2018.godine kojim je Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Int.01 broj: 4685/18-13, proglasio informacijom od javnog značaja. Rešenje Poverenika možete preuzeti sa OVOG linka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da u roku od pet dana postupi po rešenju Poverenika i Sindikatu dostavi traženi pravilnik. Poučeni iskustvom iz ranijih predmeta, pa i za sistematizaciju od ranijih godina sasvim smo sigurni da Ministarstvo unutrašnjih poslova neće postupiti i ispuniti svoju zakonsku obavezu jer za pojedine ljude u vrhu zakoni ne važe. Takvi ljudi mogu da rade šta žele, kako žele i da za svoj nerad ne odgovaraju, šta više napreduju u službi. Na našu žalost sistem je takav, nepravedan.

Svakako da nas to neće obeshrabriti, nećemo se predati i prepustiti nečijoj samovolji. Smatramo da Srbija jednog dana mora da postane država u kojoj vlada pravo i prvda, a ne zakon jačeg. Svi mi koji se bavimo sindikalnim radom dužni smo da svim pravnim i sindikalnim sredstvima primoramo, one koji neće da svoj posao profesionalno, zakonito i odgovorno.

U ovom predmetu sindikat će sačekati da istekne zakonski rok za dostavu pravilnika. Ukoliko traženu sistematizaciju ne budemo dobili podnećemo Povereniku zahtev za donošenje rešenja o izvršenju. Ukoliko i tada MUP ne bude ispoštovao rešenje Poverenika, odnosno zakon, bićemo primorani da iskoristićemo sva druga pravna i sindikalna sredstva koja su nam na raspolaganju kao bi zaštitili interes sindikata, odnosno zaposlenih.

Kao krajnje sredstvo ukoliko MUP ne postupi po rešenju Poverenika bićemo prinuđeni da protiv određenih lica podnesemo prekršajne prijave i krivične prijava, zbog nepostupanja po rešenju Poverenika i zbog sumnje da ometaju i sprečavaju sindikalni rad, saglasno članu 152 KZ RS.

Sistematizacija jeste osnovni pravni akt u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji reguliše radno-pravne odnose i bez toga dokumenta sindikat je onemogućen da obavlja svoju osnovnu delatnost. Dakle, ako nadležna lica u MUP ne budu ispoštovala svoju zakonsku obavezu i sindikatu ne dostave sistematizaciju to će stvariti prostor za primenu člana 152 KZ RS koji se odnosi na sprečavanje i ometanje rada sindikata. Podnošenje Ustavne žalbe i sl.

Nadamo se da do toga neće doći, da će nadležna lica napokon shvatiti da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ničija privatna svojina već državni organ koji treba da štiti primenu zakona, radnička i građanska prava.

Prethodno ovaj sindikat se obraćao Ministarstvu pravde, Zaštitniku građana i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti koji vode odvojene postupke u vezi ostvarivanja prava na pristup sistematizaciji. Po okončanju tih postupaka obavestićemo članstvo i javnost.

Ovom prilikom, javno u lično ime i ime sindikata želim da se zahvalim Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i svim zaposlenima u toj službi koji su radili na rešavanju ovog predmeta i koji su profesionalno, argumentovano i nepristrasno doneli pravedno rešenje koje jeste u interesu svih sindikata i zaposlenih u MUP.
Dragan Žebeljan,
predsednik
Sindikata policije Sloga

Izvor: Sajt Sindikata policije SLOGA                                    Foto: Screenshot

Ostavite komentar