DRUŠTVO

“RAZGOVARAJMO O EVROPSKOJ UNIJI”

U petak je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održana otvorena debata pod nazivom”Razgovarajmo o Evropskoj uniji”.

Piše: Ivan Milanović

Debati su prisustovali dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr Dragan Simić, rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popovic i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.

Foto: Ivan Milanović

Neke od poruke koje su proistekle iz diskusije učesnika jasno nam stavljaju do znanja da učešće Srbije u EU integracijama mora biti jedno od najvažnijih prioriteta Srbije a članstvo u Evropskoj uniji mora biti strateški cilj.
Na tom putu treba raditi na jačanju institucija i reformisanju društva tako da ono može pripadati velikoj evropskoj porodici, istakli su učesnici debate.

Foto: Ivan Milanović

Srbija je deo Evrope i to treba formalizovati pristupanjem Srbije Evropskoj uniji na što efikasniji način ali za to je potrebno vreme i ulaganje dodatnog napora, jedna je od poruka sa održane debate.
Kosovo nije jedini uslov za ulazak Srbije u EU a normalizacija odnosa Beograda i Prištine se mora ostvariti, rečeno je.

Takođe je rečeno da sredstvo za borbu je dovoljno dugo bio mač i da se mač mora  zameniti perom to jest znanjem.

Foto: Ivan Milanović

 

Navedeno je da treba povećati broj studenata u programu mobilnosti na evropskim univerzitetima i da je neophodno stvaranje uslova koji ce uspeti da zadrže mlade u Srbije.

Učesnici su na kraju naveli da je najveći izazov sa kojim se danas suočava Evropska unija populizam, te da treba dodatno uložiti napore kako bi se izborili sa efektima i štetnim posledicama koje on sa sobom nosi.

Ostavite komentar