DRUŠTVO VESTI

Sindikalna borba za prava policije u Negotinu ne posustaje

Sindikalna borba za prava policije u Negotinu ne posustaje

„Nakon grubog kršenja prava radnika iz reda zaposlenih u Policijskoj ispostavi Negotin, onih prava uokvirenih Zakonom o radu a bliže definisanih i aktuelnim Posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike što smo našim konstantnim višemesečnim pritiscima na poslodavca negde krajem maja krunisali i pobedom na tom polju – kada je prekinuta dugogodišnja praksa neplaćanja ostvarenog prekovremenog rada pripadnicima Interventne jedinice policije iz Negotina, imali smo tada i uveravanja načelnika da će se izvršiti i retroaktivni obračun pričinjene štete i da će se taj takav novčani iznos naknadno isplatiti radnicima. O tome detaljnije možete pročitati u tekstu Jutarnjeg GLASnika -poručuje članovima i kolegama predsednik Policijskog sindikalnog protesta PSP iz Negotina Igora Đurđevića.

Međutim… Nastavljeno je, najblaže rečeno – sa zanemarivanjem Predloga zaposlenih za vansudsko poravnjanje koje smo mi kao sindikat uputili Policijskoj upravi u Boru stavljajući se u poziciju posrednika između radnika i rukovodilaca kao predstavnika MUP. Dakle, mi ponudimo rešenje na principu mirnog rešavanja spora, a oni nas ignorišu i time upućuju na traženje pravde pred sudskim organima gde će opet nastati ogromni nepotrebni troškovi po MUP u pravnoj stvari koju će zaposleni neminovno dobiti, objasnio je Đurđević.

Da bi to izbegli, nakon više od dva meseca ponovo su se obratili načelniku policijske uprave Bor poslavši urgenciju po prethodom Dopisu predloga i kako su rekli iz Policijskog sindikalnog pokreta daće im još malo vremena da razmisle…

Uslovi u kojima radi policija u Negotinu

Načelniku Policijske uprave Bor gospodinu Branislavu Stojadinoviću poslata je Urgencija sledeće sadržine:

PREDMET: PREDLOG ZA SPORAZUM O VAN-SUDSKOM PORAVNjANjU -PRINCIPOM MIRNOG REŠAVANjA SPORA- IZMEĐU PU BOR I PRIPADNIKA IJP IZ SASTAVA

Dopis: Urgencija

Načelniku Policijske uprave Bor gospodinu Branislavu Stojadinoviću
Urgencija
Kako su pripadnici IJP iz reda zaposlenih u PI Negotin dana 29.05.2018.god. stavili zasebne-pojedinačne Predloge za zaključivanje sporazuma o vansudskom poravnjanju u vezi sa ostvarenim (a neisplaćenim) prekovremenim radom prilikom angažovanja van područija PU Bor u formaciji IJP u određenom vremenskom periodu, gde su Vam ti-takvi objedinjeni predlozi dostavljeni posredstvom naše sindikalne organizacije sa okvirno predloženim vremenskim periodima za realizaciju i to najkasnije do 15 dana za utvrđivanje činjeničnog stanja (tačno ostvarenog broja sati prekovremenog rada ponaosob), najkasnije do 30 dana za donošenje adekvatnog Rešenja sa precizno obračunatim novčanim iznosom i najkasnije do 60 dana za isplatu tog novčanog iznosa, a kako protekom znatno dužeg vremenskog perioda zaposleni nisu povratno obavešteni u vezi sa samim predlozima – insistiramo na sledećem:

Da nas, kao sindikalnu organizaciju koja se u konkretnom slučaju postavila kao posrednik između poslodavca odnosno PU Bor i zaposlenih, izvestite pre svega da li su predmetni Predlozi uzeti u razmatranje, a potom i o razlozima za kašnjenje u realizaciji zaključivanja sporazuma i o eventualnoj postojanosti kakvih smetnji,

Da se sam postupak zaključivanja sporazuma,ukoliko nema smetnji, finalizira po predloženim koracima u što kraćem vremenskom periodu obzirom da bi u suprotnom bili prinuđeni da zaposlene,kao predlagače-inicijatore sporazuma,usmerimo na ostvarivanje svojih prava putem nadležnih sudskih organa.

U nadi da će predloženi sporazum biti pozitivno realizovan i u iščekivanju Vašeg odgovora…

u N e g o t i n u, 12.08.2018.god.

POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET
Igor Đurđević, predsednik sindikata

Da dodam još i to – da svo to vreme, njihov omiljeni sindikat, koji se nazova „nezavisni“ i koji je inače i reprezentativan na centralnom nivou, a koji služi pre svega zs karijerna napredovanja i avanzovanja u službi pojedinaca, apsolutno ništa ne čini da pomogne toj borbi. Zapravo, mišljenja smo da čak u dosluhu sa rukovodiocima – i odmaže kako bi se prikrilo dugogodišnje kršenje zakona na štetu radnika. Kako god, mi otvaramo i nove frontove naše sindikalne borbe ovih dana, pa ko je voljan, dovoljno hrabar i odlučan da nam se pridruži – dobro je došao, a ko nije – razumemo i njega i njegov strah.“rekao je za Jutarnji GLASnik, Igor Đurđević, predsednik Policijskog sindikalnog pokreta.

Izvor: Jutarnji GLASnik                                           Foto: Arhiva PSP

Ostavite komentar