DRUŠTVO VAŠ GLAS

Vulin smenio oficira „UZBUNJIVAČA“

Vulin smenio oficira „UZBUNJIVAČA“

Vojni sindikat Srbije podneće krivičnu prijavu protiv ministra odbrane
Aleksandra Vulina i njegovih najbližih saradnika zbog grubog kršenja
zakona i nepostupanja po upozorenju uzbunjivača, kao i zbog progona,
degradiranja i mobingovanja uzbunivača koji je ukazao na korpuciju i
nezakonitost prilikom zapošljavanja četiri lica u Ministarstvo odbrane.

Ministar odbrane, pre nekoliko dana, potpisao je naredbu o smenjivanju
sa dužnosti oficira na službi u jednoj od uprava Ministarstva odbrane,
koji je odbio da na nezakonit način zaposli određene kadrove.

Naime, komisija za prijem u radni odnos dobila je usmeni nalog iz
kabineta ministra odbrane da se „moraju zaposliti četiri lica“, koja u
datom trenutku nisu ispunjavala potrebne zakonske uslove. Uzbunjivač,
oficir sa najvišim ocenama i koji je upozorio na nezakonitost, ekspresno
je i protivzakonito i mimo propisa prebačen na niže radno mesto.

Ovakvo postupanje ministra Vulina i njegovih najbližih saradnika jesu
nastavak kontunuiranog urušavanja i kriminalizovanja sistema
bezbednosti, negativne selekcije i svođenje jedne državne važne
institucije na politikanstvo i kadrovsku mimikriju stranačkog zapošljavanja.

Na žalost ovo nije usamljen slučaj progona uzbunjivača u sistemu
odbrane. Lica koja ukažu na nepravilnosti i nezakonitosti umesto da se
zaštite i stimulišu da ukazuju na zloupotrebe, bivaju kažnjavana i
zlostavljana. Da zlo bude veće, to naređuju najviši vojni i drzavni
rukovodioci, a ovaj negativan primer ukazuje da to dolazi i od samog
ministra.

Vojni sindikat Srbije, godinama unazad uzbunjuje javnost i ukazuje na
razne zloupotrebe, čak i činjenje krivičnih dela. I sami smo primer
progona i najgrubljih oblika zlostavljanja od strane administracije
ministra odbrane. Poslednji je trenutak da skupštinski Odbor za odbranu
i unutrašnje poslove i Vlada Srbije preispitaju ulogu i rad ministra
odbrane i njegovih najbližih saradnika.

Podsetimo da ovaj slučaj dolazi u trenutku kada srpsku vojsku napušta
dnevno veliki broj nezadovoljnih oficira, podoficira, profesionalnih
vojnika i civilnih lica na službi u VS. Srbija i Vojska Srbije u datom
geopolitičkom trenutku ne mogu sebi da dozvole da zbog atmosfere linča u
Ministarstvu odbrane, delovanjem najgoreg menadzmenta u istoriji Vojske
Srbije, gubi poštene, časne i stručne kadrove!

Saopštenje:Vojni sindikat Srbije                                           Foto:Screenshot

Izvor:Jutarnji GLASnik

Ostavite komentar