EKONOMIJA

Bivši dečko Nataše Bekvalac, tajkun i gospodar Srbije Kostić, prodao dugove građana

Jubanka, koja je u vlasništvu poslovne grupacije Miodraga Kostića, prodaje potraživanja od građana Sosijete ženeral banci.
Foto: Screenshot/ Blic

Dogovor o ustupanju kreditnih potraživanja po osnovu gotovinskih i stambenih zajmova, kao i kreditnih kartica već je sklopljen, o čemu se klijenti banke upravo obaveštavaju.

Uslovi otplate kredita, kamatne stope i visine rata ostaju iste kao u ugovoru sklopljenom sa Jubankom, odnosno Alfa bankom, kako se do nedavno zvala, pre nego što je promenila vlasnika, pišu Večernje novosti.

“Obaveštavamo vas da Jubanka, na osnovu ugovora o korišćenju kreditne kartice, planira da vaše obaveze po osnovu korišćenja kreditne kartice, a koje budu nastale zaključno sa danom 22. decembrom ove godine, ustupi Sosijete ženeral banci, sa sporednim pravima u delu ustupljenog potraživanja”, navodi se u dopisu Jubanke klijentu.

“Iz tog razloga ćete celokupan, do tog datuma iskorišćen kreditni limit po ugovoru, biti u obavezi da nakon tog datuma izmirujete u Sosijete banci, pod istim uslovima, uključujući i rok za ispunjenje vaših obaveza, kako je ugovoreno sa Jubankom, a u skladu sa instrukcijama koje ćete blagovremeno dobiti”, navodi se.

U dopisu se posebno ističe da klijent zbog ovog prenosa potraživanja neće biti izložen nikakvim troškovima.

Vlasnik Jubanke je istovremeno najavio i pripajanje ove banke vlasničkoj AIK banci, 24. decembra. U konkretnom slučaju ovog kreditnog dužnika, klijentu se nudi da „pod povoljnim uslovima“ od Sosijete banke dobije novu kreditnu karticu, ili, pak, da preuzme novu karticu AIK banke.

Foto: Screenshot/ Blic

Klijentu se ostavlja i mogućnost da, ukoliko mu ne odgovara ništa od onoga što mu je banka ponudila, do 20. decembra izmiri sve obaveze prema Jubanci i raskine ugovor, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Foto: Screenshot/ Blic

“Sosijete ženeral banka i Jubanka postigle su dogovor o akviziciji dela kreditnog portfolija iz segmenta stanovništva Jubanke. Očekuje se da će realizacija ove transakcije biti okončana do kraja 2017. Potraživanja Jubanke po kreditnom portfoliju koji je predmet dogovora biće pod nepromenjenim uslovima za klijente ustupljen Sosijete ženeral banci, a sve u skladu sa regulativom. Predmet transakcije nisu klijenti već potraživanja Jubanke po kreditnim proizvodima. Svi klijenti će dobiti potrebne informacije, kako bi kontinuirano nastavili sa izmirivanjem obaveza”, potvrđeno je u ovoj banci.

Izvor: Večernje novosti/ B92

Ostavite komentar