EKONOMIJA

Ministar rada i kineskih pilot projekata promenio priču o bolovanjima

Rodoljub Šabić započeo nadzor zbog dogovora države i Hestila o suzbijanju zdravstvenih izostanaka radnika

* Nakon što su sindikati izneli informacije da je dogovoreno da se na lekare izvrši pritisak da radnicima železare ne otvaraju bolovanja i pošto je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti objavio da se zakoni koji regulišu bolovanja ne mogu menjati po dogovoru sa bilo kojim investitorom, Ministarstvo rada sada tvrdi da je „na celoj teritoriji Srbije započeta pojačana kontrola bolovanja“

Ilustracija, Foto: minrzs.gov.rs

Dva dana nakon što je Vlada Srbije zvanično objavila da su ministarstva rada i zdravlja sa ambasadorom Kine Li Mančangom i rukovodstvom Hestila dogovorila „mehanizme kontrole odobravanja bolovanja u toj firmi“.

Piše: E. D.

Nakon čega im se ambasador zahvalio na „blagovremenoj reakciji i adekvatnom rešenju problema bolovanja“ u Hestilu, iz kabineta ministra Zorana Đorđevića menjaju priču.

Umesto toga da će radnici Hestila biti stavljeni pod „pilot-projekat“ kojim će na njima biti testirani „mehanizmi da se problem bolovanja reši na najadekvatniji način“, Ministarstvo rada danas je saopštilo da je „na celokupnoj teritoriji Srbije započela pojačana kontrola bolovanja, kako bi se sprečila eventualna zloupotreba ovog prava iz radnog odnosa“.

Ministarstvo je ovo odgovorilo našem listu na pitanja o tome kakvi su konkretno „mehanizmi“ dogovoreni sa Hestilom i naročito sa Ministarstvom zdravlja koje je takođe učestvovalo u tom dogovoru, a nakon što su sindikati, koje niko nije pozvao na razgovor o bolovanjima radnika, izneli informacije da je sa kineskom stranom dogovoreno da se na lekare izvrši pritisak kako radnicima u železari ne bi odobravali bolovanja. Druga nezvanična informacija je bila i da su kineski vlasnici čeličane tražili da se radnicima smanji naknada tokom bolovanja sa 65 odsto od plate na samo 35 odsto, što bi ih nateralo da ne izostaju sa posla.

U periodu između dva saopštenja Ministarstva rada, reagovao je i poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, koji je ovim povodom pokrenuo postupak nadzora u ministarstvima rada i zdravlja.

U kabinetu su zatim potpuno promenili svoje objašnjenje, te sada ne pominju ni Hestil ni bilo kakve „mehanizme“ i „pilot-projekte“ koje su inače dogovorili.

„Na celokupnoj teritoriji Srbije započela je pojačana kontrola bolovanja, kako bi se sprečila eventualna zloupotreba ovog prava iz radnog odnosa. Resorna ministarstva, svako iz svoje nadležnosti, preduzela su mere za praćenje i kontrolu bolovanja. Svakako, dogovoreno je da se i poslodavci informišu koja su njihova prava u slučaju da sumnjaju da postoji zloupotreba. Inspektorat rada će, u okviru svojih nadležnosti, intenzivirati kontrolu i nadzor unutar jedinica koje su zadužene za odobravanje bolovanja. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja neophodno je da komisije koje odobravaju bolovanje budu pod dodatnom kontrolom, kako bi se mogućnost zloupotreba bolovanja svela na minimum. Ministarstvo veruje da će dodatne mere kontrole značiti kako zaposlenima, radnicima koji revnosno obavljaju svoj posao, tako i poslodavcima – bilo da su domaći ili inostrani“, navodi se u odgovorima Ministarstva rada.

Dodatno zbunjuje i to što se u saopštenju prethodnom vladine Kancelarije za saradnju sa medijima, o susretu ministara sa kineskom delegacijom, eksplicitno navodi da je reč o „dogovoru“ prisutnih za smederevsku železaru a ne o „informisanju“ poslodavaca kao što je navedeno u odgovoru Ministarstva rada na pitanja Danasa.

Možda će više svetla na to šta je tačno dogovoreno i da li su i u kojoj meri time prekršeni srpski zakoni dati predstojeća kontrola poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

– Poverenik stoji na stanovištu da je uređivanje pravila o bolovanju zakonska materija. Ta pravila su sa različitih aspekata uređena sa više naših zakona, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o radu, Zakon o zdravstvenom osiguranju. Pravilima koja su utvrđena navedenim zakonima uspostavlja se jedinstven sistem koji ne sme i ne može biti menjan, niti se može zasnivati na bilo kakvim sporazumima sa stranim investitorima, pogotovo ne sa pojedinim od njih – naveo je Šabić, objavljujući da je započeo nadzor u navedenim ministarstvima.

Izvor: Danas

[frontpage_news widget=“9692″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar