EKONOMIJA

NAJZAD I U POLICIJSKOJ UPRAVI BOR PLAĆEN PREKOVREMENI RAD PRIPADNIKA INTERVENTNE JEDINICE

Nakon skoro pa punih godinu dana konstantne borbe za ostvarivanje prava zaposlenih u PU Bor osnovu prekovremenog rada, na čemu je Policijski sindikalni pokret istrajao i uprkos svim preprekama na koje se nailazilo, pa i uprkos raznoraznim vidovima pritisaka na sindikalne aktiviste, došli smo najzad i do tačke kompromisa, priča za Jutarnji GLASnik predsednik Policijskog sindikalnog pokreta Igor Đurđević.

Igor Đurđević

Naravno, PSP kao beskompromisna sindikalna organizacija, pod terminom „kompromis“ podrazumeva isključivo jedinstvenu i punu primenu pozitivnih zakonskih regulativa za SVE zaposlene, tako da i u ovom segmentu kao „kompromis“ ističemo priznanje nadležnih da smo svo vreme naših nastojanja – bili u pravu, navodi Đurđević.

Konkretno, kada je reč o angažovanju zaposlenih u formaciji interventne jedinice policije prilikom upućivanja iz policijskih stanica područne Policijske uprave Bor, a tu mislimo na sve one sportske manifestacije u Beogradu koje iziskuju odsutnost čak i preko 20 sati, pre samo 7-8 meseci bila je misaona imenica da se to ostvareno vreme uopšte upisuje i prikazuje. Priznavano je bilo svega po 8 sati redovnog rada.

Potom smo uspeli da izdejstvujemo da rukovodioci, nakon dugogodišnje takve prakse, otpočnu sa vodjenjem dodatnih tzv. „ručnih“ evidencija i dopisivanjem u vremenik rada stvarne satnice, što je za posledicu imalo znatno uvećanje ostvarene satnice na mesečnom nivou svakog od tih zaposlenih, te se počeo pojavljivati i višak sati, a samim time i više ostvarenih slobodnih dana zaposlenih.

Sledeći korak je bio taj da zaustavimo negativnu praksu „ne izdavanja“ naloga za prekovreneni rad, a što smo, sada slobodno mogu reći, uspeli tokom tekućeg maja meseca, ističe Igor Đurđević.

Dakle sada će svaki zaposleni koji je angažovan duže od 12 sati, računajući i vreme provedeno u putu od momenta dolaska na posao po dnevnom rasporedu rada u svojoj organizacionoj jedinici, dobijati Nalog za prekovremeni rad koji će biti obračunavan i plaćan kao dodatak na platu u sledećem kalendarskom mesecu.

Za vreme unazad, za koje zaposleni nisu podneli sudske tužbe (što je do sada bila praksa), Policijski sindikalni pokret je podneo inicijalni predlog načelniku Policijske uprave Bor, sa prvih devet zahteva za vansudsko poravnjanje, principom mirnog rešavanja spora sa poslodavcem. Tu takođe očekujemo pozitivan ishod, obzirom da imamo uveravanja načelnika da će biti razmotrena i takva mogućnost, a sve u cilju obeštećenja zaposlenih i zaustavljanja prakse koja je neminovno do sada vodila u pravcu suda – navodi predsednik Policijsko sindikalnog pokreta Igor Đurđević.

PREDLOG ZA SPORAZUM PO PRINCIPU MIRNOG REŠAVANjA SPORA

Podsećanja radi, predstavnici PSP su, nakon više sastanaka u MUP-u po toj temi, kao i lokalnih apelovanja, dana 30.04.2018.godine održali sastanak i sa načelnikom PU Bor gospodinom Branislavom Stojadinovićem, gde je obzirom na iskazanu opredeljenost i samog načelnika da se ta takva negativna dugogodišnja praksa prekine, okvirno dogovoren način i pravac rešavanja problema.

Načelnik je našu delegaciju primio i saslušao naše predloge, a potom i prvi (u odnosu na svoje prethodnike i sadašnje rukovodioce po organizacionim jedinicama) napravio korak napred i svojim uticajem zaustavio tu nepravdu koja je pogađala pojedine policijske stanice, navodi Đurđević i dodaje da će PSP pratiti primenu dogovorenog na dalje.

Policijski sindikalni pokret koristi priliku i poziva sve zaposlene u PU Bor, pripadnike interventne jedinice policije koji smatraju da su po tom osnovu oštećeni u dosadašnjem periodu, da se jave kako bi dobili smernice i kako bi im sindikat pomogao,  poručuje Igor Đurđević na kraju razgovora.

Naslovna fotografija: Istočne Vesti

M. A. M.

Ostavite komentar