Ruska kompanija: Naša ponuda za RTB Bor neuoporedivo bolja i povoljnija. Nadležni je nisu verno prezentovali javnosti u Srbiji
EKONOMIJA

Ruska kompanija: Naša ponuda za RTB Bor neuoporedivo bolja i povoljnija. Nadležni je nisu verno prezentovali javnosti u Srbiji

Ruska kompanija: Naša ponuda za RTB Bor neuoporedivo bolja i povoljnija. Nadležni je nisu verno prezentovali javnosti u Srbiji

Predstavnici kompanije U gold, koja je bila jedna od dva ponuđača za kupovinu većinskog paketa RTB Bor, danas u saopštenju izražavaju „nezadovoljstvo, ne samo odlukom Vlade Srbije da se opredili za ponudu kineske kompanije Ziđing, nego i odnosom državnih organa Srbije prema ovoj kompaniji iz Rusije“.

Prema saopštenju prosleđenom FoNetu, predstavnici U golda smatraju da je njihova ponuda „neuoporedivo bolja i povoljnija za državu Srbiju, kao i da je nadležni nisu verno i na adekvatan način prezentovali javnosti u Srbiji“.

„Osnovna kvalitativna razlika je što ponuda ruske kompanije ne predviđa samo zadržavanje postojećeg, već povećanje broja zaposlenih u RTB Bor i, što je važnije, znatno povećanje obima proizvodnje i realizacije, što bi budžetu države Srbije obezbedilo znatno veće finansijske prilive“, objašnjava U gold u saopštenju.

„Pored očuvanja radnih mesta za 4.880, nakon realizacije investicionog programa predloženog od U golda“, ruska kompanija u saopštenju navodi da „planira otvaranje još 1.000 novih radnih mesta“.

„Kineska kompanija Ziđing u narednih 6 godina predviđa proizvodnju od 120.000 do 150.000, dok ruska kompanija za isti period garantuje proizvodnju od 220.000 tona bakarnog koncentrata“, napominje U gold.

Ruska kompanija tvrdi da bi godišnji promet u periodu od 2019.do 2024. iznosio 3,5 milijardi dolara i nivo poreskih dažbina u istom periodu procenjuje da više od 350 miliona dolara.

Predstavnici U golda takođe ističu da se „podrazumeva njihovo preuzimanje dugova RTB Bor, u visini od 200 miliona dolara, kao i da je njihova ponuda zasnovana na realnom, a ne na friziranom biznis planu i da za svoj investicioni program garantuju bankarskim garancijama“.

U saopštenju ukazuju „da ih država još nije obavestila o kineskom biznis planu, iako je to bila obavezna po zakonu, kao i da su oni spremni da angažaju relevantne međunarodne revizore da urade realnu analizu njihove ponude, uvereni da su oni pravi pobednici na ovom tenderu“.

„Država bi obezbedila po osnovu povećanja zaposlenih i proizvodnje velike finansijske prilive, a znatno bi se povećao i udeo RTB Bora u BDP zemlje“, predviđa U gold.

Predstavnici ruske kompanije u saopštenju navode da su o svojim stavovima, povodom prodaje RTB Bor, „obavestili nadležne organe Ruske Federacije i Republike Srbije“.

Izvor: Danas

Ostavite komentar