EKONOMIJA

Zakon o penzijama biće potpuno ukinut do kraja godine

Zakon o penzijama biće potpuno ukinut do kraja godine

Zakon o penzijama biće potpuno, a ne fazno ukinut do kraja godine, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Istovremeno, Srbija i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o novom aranžmanu, poznatijem kao „čuvarkuća“, koji ima savetodavnu ulogu i ne uključuje finansijsku pomoć.

Novi program “Instrument koordinacije politika” (PCI) osmišljen je s ciljem da obezbedi okvirnu politiku za zemlje koje ne zahtevaju finansijsku podršku, a tokom trajanja ovog programa MMF ima više savetodavnu nego kontrolnu ulogu.   Predviđeno je da aranžman traje 30 meseci.

Šef Misije MMF Džejms Ruf je izdao saopštenje u kojem se kaže da će na osnovu preliminarnih nalaza misije, tim MMF-a pripremiti izveštaj koji će, nakon što ga odobri uprava, biti predstavljen Izvršnom odboru MMF-a, radi razmatranja i donošenja konačne odluke.

Mali: Srbija ispunila sve uslove za novi aranžman sa MMF

Siniša Mali izjavio je da je Srbija ispunila sve uslove kako bi već u julu potpisala novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji će trajati do januara 2021.

Reč je o aranžmanu poznatijem kao „čuvarkuća“, koji podrazumeva savetodavnu ulogu MMF, a ne finansijsku pomoć.

Navodeći da su vođeni teški, ali konstruktivni pregovori sa misijom MMF, Mali je rekao da poslednji podaci govore da u prva tri meseca ove godine, Srbija beleži rast privrede od 4,6 odsto.

To je, kako je konstatovao, ogroman rast koji nas svrstava u top tri ekonomije u Evropi kada je reč o stopama privrednog rasta.

„Do kraja godine naš rast će biti 3,5, 3,6, 3,7 odsto, što su već visoke stope rasta“, istakao je Mali.

Razmatranje ovog dogovora na Izvršnom odboru MMF je okvirno planirano za sredinu jula, naveo je Ruf.

„Misija MMF-a je postigla dogovor na nivou tima sa vlastima Srbije, koji treba da odobri rukovodstvo i Izvršni odbor MMF-a, o makroekonomskim politikama i reformama koje treba da podrži PCI“, pojasnio je Ruf.

Precizira da je PCI novi instrument koji je MMF uveo tokom 2017. godine u cilju pružanja podrške zemljama kao što je Srbija, za koje bi bio koristan okvir politika predviđen programom MMF-a, ali kojima nije potrebna finansijska podrška MMF-a.

Program podržan od PCI ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i ostvarivanje napretka u realizaciji ambicioznog plana strukturnih i institucionalnih reformi radi podsticanja brzog i inkluzivnog rasta, otvaranja novih radnih mesta i podizanja životnog standarda.

„Pod ovim politikama, makroekonomski izgledi Srbije su i dalje dobri. Rast je dostigao 4,6 procenata međugodišnje u prvom kvartalu, i očekuje se da će dostići najmanje 3,5 procenta u ovoj godini. Inflacija je i dalje niska i procenjuje se da će biti oko 2 procenta do kraja 2018. godine, zahvaljujući podršci odgovarajuće monetarne politike Narodne banke Srbije“, jasan je Ruf.

Zakon o penzijama biće potpuno ukinut do kraja godine

Siniša Mali izjavio je da će Zakon o penzijama biti potpuno, a ne fazno, ukinut do kraja godine.

„Bila je ideja da idemo fazno, ali mi imamo dovoljno fiskalnog prostora da to u potpunosti uradimo ove godine“, izjavio je Mali na konferenciji za novinare.

Mali je dodao da je dogovoreno da će biti povećane penzije za sve one penzionere koji nisu bili obuhvaćeni ovim Zakonom .

Navodi i da fiskalna politika pod okriljem PCI ima za cilj očuvanje pozitivnih rezultata koje nije bilo lako postići, u cilju obezbeđenja stabilne silazne putanje javnog duga, uz pružanje podrške bržem održivom rastu. Ruf kaže da MMF očekuje da će javne finansije i ove godine zabeležiti suficit.

„Od 2019. godine pa nadalje, cilj programa je nizak ukupni deficit, što bi dovelo do smanjenja javnog duga na nivo ispod 50 procenata BDP-a do kraja programa i obezbedilo bi prostor za povećanje kapitalne potrošnje, kao i za određena targetirana smanjenja poreskog opterećenja privrede i rada“, naveo je Ruf.

Takođe, dodao je, ovaj program bi omogućilo ukidanje privremenih smanjenja penzija iz vremena krize, kao i prelazak na novi sistem zarada u javnom sektoru, uz obezbeđenje da ne poraste udeo mase penzija i plata u BDP-u.

„Program će podržati sveobuhvatan paket reformi državne uprave. Završetak reformi sistema zapošljavanja i zarada biće od ključne važnosti za unapređenje efikasnosti javnih službi i obuzdavanje tekuće potrošnje. Bolji okviri za upravljanje javnim investicijama će uticati na bolje izvršenje i smanjenje nedostataka u javnoj infrastrukturi“, naveo je Ruf.

Prema njegovim rečima reforma poreske administracije će pomoći da se poveća efikasnost naplate poreza i unapredi poslovna klima, a jačanje fiskalnih pravila će obezbediti održivost budžetske politike na srednji rok.

Postojeći okvir za targetiranje inflacije je, navodi, i dalje odgovarajući u smislu održavanja stabilne inflacije i apsorpcije eksternih šokova.

PCI, kaže Ruf, ima za cilj dalje jačanje koordinacije sa Upravom za javni dug u svrhu upravljanja likvidnošću i promovisanje dinarizacije.

„Reforme nadzora i regulacije u finansijskom sektoru fokusiraće se na unapređenje otpornosti, puno usklađivanje sa standardima EU i završetak reformi državnih finansijskih institucija“, ističe Ruf i dodaje da će PCI takođe podržati vlasti Srbije u naporima da se pozabave utvrđenim slabostima okvira za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Navodi i da primena sveobuhvatnog paketa strukturnih i institucionalnih reformi ima za cilj unapređenje poslovnog okruženja radi pružanja podrške bržem privrednom rastu predvođenom privatnim sektorom.

„Prioriteti u pogledu politike uključuju borbu protiv sive ekonomije, dalje povećanje učešća u radnoj snazi, reformisanje ili iznalaženje trajnog rešenja za javna i državna preduzeća, i unapređenje kvaliteta i transparentnosti državne statistike“, zaključio je Ruf, uz zahvalnost vlastima Srbije na gostoprimstvu i, kako je naveo, tesnoj saradnji.

U septembru će se znati iznos povećanja plata i penzija

Siniša Mali izjavio je  da će se u septembru tačno znati koliko će biti povećanje plata u javnom sektoru i penzija.

„MMF insistira da se sa tom cifrom ne izlazi do septembra, kada će se tačno znati kako nam stoji budžet za 2018. godinu, odnosno za 2019. godinu“, rekao je Mali na konferenciji za novinare sa predstavnicima MMF-a.

Mali je precizirao da je sa tom međunarodnom finansijskom institucijom dogovoreno da će Zakon o privremenom smanjenju penzija biti potpuno, a ne fazno, ukinut do kraja godine.

„Bila je ideja da idemo fazno, ali mi imamo dovoljno fiskalnog prostora da to u potpunosti uradimo ove godine i to je sjajna vest za naše najstarije sugrađane“, istakao je Mali.

Ministar finansija je dodao da je dogovoreno da će se povećati penzije za sve one penzionere koji nisu bili obuhvaćeni ovim Zakonom.

Najavio je da će u septembru, kada se očekuje ponovni dolazak misije MMF-a, biti poznato koliko fiskalnog prostora, odnosno novca imamo u budžetu kako bi to povećanje bilo što značajnije i što veće.

„Još je rano da izađemo sa pravim, tačnim ciframa, zato što je jun mesec. Sve ide kako treba u našem budžetu i prilivi i imamo veliki suficit i taj će iznos biti što veći mogući“, rekao je Mali govoreći o povećanju penzija.

Kada je reč o platama u javnom sektoru, Mali kaže da su sa MMF o tome bili teški razgovori, ali da je ipak dogovoreno povećanje plata u javnom sektoru.

„Koliko tačno znaćemo isto tako u septembru ove godine, kada budemo videli tačan budžetski prostor koji imamo za ovu namenu. Očekujem značajno povećanje plata, ali što je još važnije očekujem i početak reformi platnih razreda, odnosno platnog sistema u javnom sektoru, koji očekujemo da ćemo početi već od januara 2019“, izjavio je Mali.

Izvor:Tanjug

Ostavite komentar