ISTORIJA

Poslednji srpski despot Pavle Bakić

Sećanje na Pavla Bakića na lokalitetu Bakićevac, na obroncima Venčaca

Zaboravljeni srpski despot

Foto: Dragan Reljić, direktor Zadužbine kralja Petra, Novo Bakić, potomak Pavla, princ Mihailo i Dragan Todorović

Brojni poštovaoci i članovi Udruženja obeležili su Petrovdan, krsnu slavu Pavla Bakića, poslednjeg srpskog despota.

Na lokalitetu Bakićevac, na obroncima Venčaca, ili u narodu poznat kao Madžarsko groblje, nalaze se ostaci utvrđenja ovog srpskog velikaša. Ove godine sa pomena su izostale zvanične političke i crkvene ličnosti, ali je skup udostojio princ Mihailo Karađorđević, sin Tomislava Karađorđevića.

Dugo se verovalo da je padom Smedereva 1459. sela Srbija pala pod vlast Osmanlija. Pavle Bakić, sa petoro braće i nevelikom, ali dobro organizovanom vojskom, odolevao je moćnom turskoj sili sve do 1525. godine. Posle toga, pod pritiskom Turaka izbegao je u Ugarsku, gde je u okolini Osijeka u borbi protiv moćnog Mehmed bega stradao 1537. godine.

– Godinama pokušavamo da ovom istorijskom lokalitetu damo mesto koje mu je istorija predodredila, kaže Dragan Todorović, predsednik Udruženja „Pavle Bakić“.

– Istorija jasno govori o značaju ovog kraja i velikog despota. Turci su ovaj kraj Srbije poslednji okupirali, a nedaleko odavde iz Orašca prvo su proterani. Ovde su ostaci dvora Pavla Bakića, ali i grobovi Karađorđevih ustanika, stradalih u prvim borbama sa Turcima. Ipak, izgleda kao da se nekako stidimo da ovo mesto dostojno obeležimo.

Da podsetimo, Pavle Bakić je u Ugarsku prešao po dogovoru sa kraljem Lajošem II i u zamenu za napuštena dobra u Srbiji dobio grad Lak i druge posede. Sa svojim četama učestvovao je u bici na Mohačkom polju 1526. Sledeći monarh, Ferdinand I je 1528. potvrdio Bakiću i braći sve posede i imenovao ga vrhovnim kapetanom srpskih pešadijskih, konjičkih i šajkaških četa. Pri odbrani Beča (1529) Bakić se ponovo istakao sa svojom konjicom. Poveljom iz 1534, Ferdinand je njemu i braći potvrdio sve posede što su ih dotad imali (Lak, Đer, Sombatej, Hedervar i sva imanja koja su tim gradovima pripadala).

Pokušaj proterivanja Turaka

Godine 1537. austrougarski monarh imenovao je Bakića despotom i pozvao Srbe da se okupe oko njega. Nažalost, pokušaj kralja Ferdinanda da protera Turke iz Slavonije, sa srpskim despotom Pavlom na čelu, nije uspeo. Ne mogavši da osvoji od Turaka Osijek, povlačio se prema Đakovu, gde je kod Gorjana u boju (1537) sa Osmanlijama despot Bakić poginuo

 

Izvor: Danas

Ostavite komentar