LJUBIMAC

Najstarija mačka imala je 34 godine. Da li je preračunavanje mačjih godina u ljudske tačno?

Najstarija mačka imala je 34 godine. Da li je preračunavanje mačjih godina u ljudske tačno?

Svaka mačka je jedinstvena i razvija se različitim tempom i brzinom. Upravo zato preračunavanje mačjih godina u ljudske nije egzaktno.

Najstarija mačka imala je 34 godine. Da li je preračunavanje mačjih godina u ljudske tačno?
Pixabay

Ukoliko ste čuli za matematičku formulu kojom se mačje godine množe sa 7 odnosno da je jedna mačja godina života jednaka 7 godina ljudskog života – zaboravite je. To je mit koji nikada nije dokazan.

Godinama je po stručnjacima iz međunarodne organizacije International Cat Care prihvaćena podela na 4 starosne kategorije kod mačaka:

Mačići: od rođenja do jedne godine

Odrasli: od jedne do deset godina

Starije: od jedanaest do četrnaest godina

Geriatrija: od petnaest godina pa naviše.

Nema pouzdanog načina

Nema pouzdanog naučnog načina za izračunavanje odnosa između godina života ljudi i mačaka. Međutim, prihvaćeno je mišljenje da su prve dve godine života mačaka približno jednake prvih 25 godina kod ljudi.

Zahvaljujući detaljnim istraživanjima ponašanja i fizioloških procesa velikog broja mačaka u različitim životnim uslovima došlo se do novih saznanja koja su postojećim kategorijama dodale još dve nove kategorije. Time su se preciznije odredile i životne faze ali omogućilo nešto kvalitetnije upoređivanje godina života mačke sa ljudskim godinama.

Danas se govori o 6 starosnih kategorija:

Mačići: od rođenja do šest meseci

Junior: od šest meseci do jedne godine

Mlade: od tri godine do šest godina

Odrasle: od sedam do deset godina

Starije: od jedanaest do četrnaest godina

Geriatrija: od petnaest godina i više

Mačke u svakoj od ovih životnih faza imaju specifične potrebe, a na osnovu ponašanja može se i okvirno odrediti njihova starost ukoliko nema pouzdanih informacija o trenutku njihovog rođenja.

Pixabay

Mačići

Novorođeni mačići su osetljivi kao i svako drugo novorođeno biće. Pre svega oni se rađaju slepi i potpuno nesposobni da se brinu o sebi. Naravno, zato je tu majka mačka. Međutim, za razliku od naših beba oni se mnogo brže razvijaju i stasavaju. Zbog toga se u ovoj kategoriji prepoznaju još 4 faze koje imaju ekvivalent u životnoj dobi ljudi. Verovali ili ne njihovih mesec dana života jednaki su prvoj godini beba. Period od 2-3 meseca je ekvivalent 2-3 godine dece. Sa napunjenih 4 meseca života poredimo ih sa decom starosti 6- 8 godina, a kada napune šest mesci zreli su kao deca od 10 godina. Dakle već uveliko bi trebalo da pohađaju osnovnu školu.

Juniori

O mačkama u ovom periodu koji traje od sedmog meseca do 2 godine života moramo misliti na drugačiji način. U ovom uzrastu se nešto sporije razvijaju ali svojim izgledom mogu prilično da zbune vlasnika. Uglavnom izgledaju kao već gotovo odrasle, ali ponašanje ukazuje na to da su pravi tinejdžeri. I dalje uživaju u igri, neumorni su u istraživanju okoline a kada su umorni jednostavno „padnu“ i spavaju na mestu na kome su se zatekli. Odavno jedu čvrstu hranu i jasno prepoznaju članove domaćinstva ali su prilično jogunasti i neposlušni. Treba imati u vidu da neke rase kasnije dostižu pun fizički izgled i mentalni razvoj a najbolji primer su pripadnici rase Mejn kun.

Mlade

U ovu kategoriju spadaju mačke od treće do završene šeste godine života. Ekvivalent u ljudskim godinama je 28 do 40 godina! Dakle, što bi mi ljudi rekli – najbolje godine! Nivo aktivnosti je nešto manji, ali se i dalje povremeno igraju, love i aktivno komuniciraju sa drugim mačkama i ukućanima.

Pixabay

Koliko je živela najstarija mačka?

Po nekim podacima, najstarija mačka je živela 34 godine. Preračunato u ljudske godine to je čak 134 godina! Svaka mačka koja doživi više od 21 godinu, smatra se stogodišnjakom.

Odrasle

Mačke se smatraju odraslim u periodu života od sedme do desete godine. Kod ljudi je to period od 44 – 56 godina. Kao i ljudima, mačkama u ovom periodu je potrebno posvetiti više pažnje i tada dolazi do značajnih promena u ponašanju. Mačke su mnogo mirnije, staloženije, privrženije vlasniku i domu u kojem žive. Znatan broj odraslih mačaka postaje izbirljiva u pogledu hrane koja im se nudi. Pored toga, prilično konsekventno se pridržavaju ustaljenih pravila ponašanja i uspostavljene rutine u ishrani, odmoru ili nekim drugim aktivnostima.

Stare

Od jedanaeste do četrnaeste godine života, mačke se smatraju starim. U ovom periodu se javljaju i prvi značajniji zdravstveni problemi. Zahvaljujući boljim uslovima života, boljoj ishrani i veterinarskoj nezi danas se znatno povećao broj mačaka koji dožive 14 godina što je ekvivalent ljudima sa 72 godine života. Ovo se i smatra nekim prosečnim životnim dobom savremenih mačaka koje žive u kućnim uslovima. Otprilike je to i prosečna životna dob kod ljudi u srednje razvijenim državama.

Gerijatrija

Mačke koje napune 15 godina i više spadaju u kategoriju ljubimaca kojima je potrebno pružiti mnogo više pažnje u svakom smislu. Korekcija ishrane, redovne posete veterinaru (bar 2 puta godišnje sistematski pregledi), manje stresa i redovna primena suplemenata ili propisanih terapija su neophodni. U ovom periodu života su mnoge banalne infekcije ponekad krajnje opasne. Kada upoređujemo godine starosti u ovom periodu sa ljudima smatra se da je to raspon od 76 godina pa naviše!

Ukoliko pogledate grafikon koji smo vam pripremili videćete da je trenutno aktuelna formula za upoređuvanje godina života mačaka i ljudi relativno jednostavna. 1 godina života mačke = 4 godine života ljudi. Međutim, ovo pravilo počinje da se primenjuje tek od navršenih 2 godine života vašeg ljubimca.

Ako vam je komplikovano da sami preračunavate – samo pogledajte grafikon i sve će vam biti jasno.petface.net/koliko-je-stara-macka/

Ostavite komentar