GRADOVI LJUBIMAC

Avenija MB u pohodu na budžet Paraćina – KAKO SE BORITI PROTIV AVENIJE MB (VIDEO)

Sa Fejsbuk stranice Koalicije za život, prenosimo vam njihovo saopštenje o tome šta raditi kad naiđete na nehumano postupanje prema životinjama i video o Paraćincu koji se suprotstavlja šinterima po zlu poznate Avenije MB

GRAĐANI NA STRAŽI
Ilustracija: Jutarnji GLASnik, Screenshot

PARAĆIN 13.04.2018.

Avenija MB u pohodu na budžete lokalnih samouprava.

Sakupljanje pasa od strane ove nezakonite šinterske službe se nastavlja. Lokalne samouprave jedine imaju zakonska ovlašćenja da se bave delatnošću zoohigijene.

Važno za građane koji se zateknu na terenu:

Prijavite policiji nezakonitost transportne dokumentacije. Dakle policija mora po službenoj dužnosti pozvati RVI da utvrdi zakonitost transportne dokumentacije (svaku životinju u međuopštinskom prometu MORA pratiti: Pasoš sa brojem mikročipa, potvrda o antirabičnoj vakcinaciji na kojoj stoji broj pasoša, veterinarski izveštaj o zdravstvenom  stanju izdat na dan transporta  na kojem stoji broj pasoša, zapisnik o utovaru s brojevima mikročipova utovarenih pasa, potpisan od strane RVI, u kojem je naznačena krajnja destinacija, utovarni list s naznakom mesta utovara i mesta istovara, potpisan od stane RVI.

Nepostojanje te dokumentacije taj transport čini nezakonitim, a to je privredni prestup.

Mora biti isključen iz saobraćaja.

Mora biti pokrenut posupak po članu 157. Zak o vet – za privredni prestup, protiv saučesnika: Avenije MB i odgovornih lica GU Paraćin. To je u skladu i sa Zakonom o saobraćaju i sa Zakonom o policiji i sa Zakonom o veterinarstvu i sa Zakonom o dobrobiti životinja i sa Zakonom o privrednim prestupima.

Ne gubite nadu ako na vaše prijave ne reaguju ili odbiju da izađu.

Zabeležite sve, pošaljite i pisane prijave na adrese elektronske pošte, kako bi ste pribavili dokaze.

Sve prijave ćemo spojiti u jednu i obratićemo se međunarodnim institucijama.
Dolazi vreme kada će počinioci odgovarati za sve nezakonitosti.

Vama ljudi na terenu, svaka čast!!!

Koalicija za Zivot Srbija No kill coalition

Ostavite komentar