GRADOVI HRONIKA

NAPAD NA POLICIJU U NEGOTINU – TUŽILAC PUSTIO NAPADAČE!

Povodom najnovijeg napada na policijske službenike u Negotinu, prenosimo vam saopštenje Policijskog sindikalnog pokreta:

NOVI SLUČAJ NAPADA NA POLICIJU
Foto: Bor 030 – arhiva

 

NEGOTIN – Dana 26.02.2018.godine Policijski sindikalni pokret je, povodom napada na policijske službenike PS Negotin izvršenog tokom noći 22/23.01.2018.god. (još jednog u dugom nizu) uputio dopis u formi apela ministru unutrašnjih poslova, direktoru policije i ministarki pravde.

Inače, kako mediji ovog puta nisu imali sluha da javnost upoznaju sa ovim događajem (a na žalost, smatramo da vest tipa „policajac istukao…“ nebi propustili) iskoristićemo MI priliku i upoznati širu javnost…

SADRŽINA DOPISA:

Obraćamo Vam se povodom nemilog događaja koji se desio tokom noći 22/23.02.2018.godine u Negotinu kada su dva izgrednika NAPALA POLICIJSKE SLUŽBENIKE uniformisane pripadnike Policijske stanice u Negotinu.

Naime, prvo je Policijskoj stanici Negotin u vremenu oko 22.00 sati, od strane dežurnog osoblja odeljenja hirurgije Zdravstvenog centra Negotin, prijavljeno da se za lekarsku pomoć obratilo lice sa povredom u predelu glave, koju je zadobilo samopovređivanjem, odnosno tako što je sebi razbilo staklenu čašu o čeoni deo glave, te da drugo lice koje je sa njime u društvu – da ometa lekara specijalistu prilikom ukaziovanja lekarske pomoći povređenome. Po prijavi, a što je naknadno i utvrđeno, to ometanje medicinskog osoblja je zapravo vređanje lekara i nazivanje istoga pogrdnim rečima i to u prostoriji u kojoj je vršena intervencija, a gde je prijavljeno lice ušlo nepozvano i mimo odobrenja.

Iz policijske stanice je na intervenisanje upućena patrola policije sa dva policijska službenika u sastavu. Naravno, dolaskom na lice mesta uspostavlja se narušavanje javnog reda i mira i utvrđuju se pojedinosti i obeležija prekršaja po Zakonu o javnom redu i miru i cela stvar se otprilike tu završava. Pacijent kome je pružena lekarska pomoć se sa svojim prijateljem koji je prethodno narušavao javni red i mir udaljava iz zdravstvenog centra, a policijski službenici nastavljaju sa daljim prikupljanjem obaveštenja i od dežurnog osoblja Hitne službe.

U jednom momentu policijski službenici i medicinsko osoblje uočavaju ta ista dva lica da ulaze u jedno od parkiranih vozila na parking prostoru, te da to vozilo, naglim kretanjem unazad udara i oštećuje drugo parkirano vozilo, a zatim se naglo udaljava sa lica mesta. Naravno, policijski službenici hitrom intervencijom sustižu vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu i na lice mesta pozivaju saobraćajnu patrolu policije.

Potom, tokom postupanja pripadnika policije i vršenja uviđaja na licu, ta dva lica kod kojih je utvrđena i prisutnost alkohola u organizmu, otpočinju sa ometanjem u radu saobraćajnih policajaca, prvenstveno upućujući im sijaset uvredljivih reči i nazivajući ih raznim pogrdnim imenima. Na upozoravanja, a zatim i izdata naređenja da prekinu sa takvim postupcima i ometanjem policijskih službenika, lica vrše i direktan napad na policijske službenike tako što prvo jedan od njih, koristeći pogodan trenutak, naglo prilazi saobraćajnom policajcu sa strane i istome svom silinom zadaje udarac pesnicom u predelu lica, dok potom i drugo lice nasrće na drugog policijskog službenika koji se našao kraj njega.

Obzirom da je ovo zapravo početak drame koja je usledila, nećemo se ovom prilikom baviti detaljima, baziraćemo se na suštini.

Dakle dolazi do odbijanja napada od strane policijskih službenika, te savladavanje dvojice napadača koji su i prilikom primene sredstava prinude i dalje konstantno pružali aktivni otpor, pokušavajući da se otrgnu i pokušavajući da zadaju udarce policijskim službenicima. Naravno ceo događaj je propraćen nizom psovki, a zatim i indirektnim pretnjama upućenim svim policijskim službenicima.

Potom, nakon dovođenja ta dva izgrednika u službene prostorije Policijske stanice Negotin, drama se nastavlja.

Nećemo ulaziti u detalje jer reči psovki i uvreda koje ti izgrednici upućuju svim policijskim službenicima, nisu primerene za jedno ovakvo obraćanje. Vika, galama, guranje, udaranje glavom o sto, konstantni pokušaji da se ustane sa stolice i fizički nasrne na policijske službenike, što u određenim momentima i uspevaju, te jedan od njih nogom zadaje udarac jednom od prisutnih policajaca… Dakle tim detaljima se nećemo ovde baviti, a svakako to traje satima.

Ono na šta bi stavili poseban akcenat su indirektne pretnje upućene svim uniformisanim pripadnicima policije, kao i direktne pretnje upućene onim pripadnicima policije koji su intervenisali odnosno primenili sredstva primene nad tim licima.

Pri tome, obzirom da je Negotin manja sredina u kojoj se ljudi uglavnom poznaju, ta dva izgrednika određenim policijskim službenicima koje poznaju upućuju direktne pretnje da će napasti na njihov život i telo onog momenta kada budu oslobođeni, aludirajući na predstojeće dane, pri tome uz psovke i pominjanje grobova pokojne majke onom policajcu kome je majka sahranjena i pominjanje dece onima koji imaju decu, te ukazujući na to da znaju ko od policijskih službenika gde i sa kime živi kod kuće i slično.

Za trenutak da zastanemo i da se osvrnemo na neki prethodni period…

Tokom februara meseca 2017.godine Policijski sindikalni pokret je direktno podržao inicijativu i protest policije u Novom Sadu u organizaciji Sindikata srpske policije, povodom napada na pripadnika Žandarmerije i njegove supruge na ulici, kada je žandarm teško povređen, usled čega je i hospitalizovan.

Tada, sa tog protesta, upućene su jasne poruke pravosudnim organima da se blaga kaznena politika koja se sprovodi prema licima sklonim nasilničkom ponašanju, a koja se usude da napadnu policijske službenike, da je to više neprihvaljivo. Pri tome ukazano je na konstatacije ministra unutrašnjih poslova koji je u javnosti jasno deklarisao – da je napad na policiju, isto što i napad na državu – obzirom da su pripadnici policije koji vrše službene zadatke i staraju se o bezbednosti građana – stub društva i države.

Naravno, nakon apelovanja gotovo svih sindikalnih organizacija sa delovanjem u MUP, predstavnici nadležnih ministarsta su i najavili pomake u pravcu pooštravanja sankcija za takva izvršena krivična dela.

Međutim, sa ohrabrivanjem i glorifikovanjem takvih delikta i tih lica koja se usude i napadnu policijske službenike nastavilo se i dalje…

Jedan od takvih skorijih primera osionosti lica orijentisanih napadima na predstavnike zakona, svakako je i – u medijima predstavljen kao – „napad na policijsku stanicu-upravu Bor“ i „Haos u Boru – policijsku stanicu napalo 20 ljudi“ – kada su tokom prošlog meseca lica došla ispred policijske uprave u Boru i kamenovala pripadnike policije.

Vratimo se na ovaj konkretan događaj iz Negotina…

Dakle, ako sve ovo što smo do sada opisali – i to u skraćenim crtama i reklo bi se prikazujući kao blažu verziju celog toka događaja – sagledamo kao nešto za šta su pripadnici policije i obučeni i što im je u suštini i posao, bez obzira na okolnosti, te da mnogo toga zavisi od njihove spremnosti, ono na šta bi dalje ukazali izlazi iz ingerencija policije i dolazi na teren kojim se treba pozabaviti celo društvo.

Nadležni javni tužilac te radnje okarakteriše kao krivično delo „Napad na službeno lice“ iz člana 323 Krivičnog zakonika, te se potom odredi policijsko zadržavanje tih lica. U međuvremenu konstantuju se kod čak četvorice policajaca koji su bili napadnuti – nanete telesne povrede. A o uznemirenju prouzrokovanim uvredama i pretnjama – da ne napominjemo…

Nakon otprilike 36 časova od momenta određenog zadržavanja, ta dva lica se sprovode na saslušanje tužilaštvu i onda dolazi do onoga što nas vraća na sve dosadašnje apele u vezi sa blagom kaznenom politikom prema napadačima na policajce… Ta dva izgrednika nakon saslušanja bivaju pušteni da se u daljem postupku brane sa slobode!!!

Zbog svega toga MI postavljamo sledeća pitanja koja se po logici stvari nameću:

– AKO KOD KRIVIČNOG DELA „UGROŽAVANjE SIGURNOSTI“, REČI OZBILjNE PRETNjE DA ĆE SE NAPASTI NA ŽIVOT I TELO ODREĐENOG LICA (GRAĐANINA), ILI NjEMU BLISKE OSOBE, ZAPRAVO U PRAKSI OTVARAJU MOGUĆNOST MOMENTALNOG PRITVARANjA TOG TAKVOG IZVRŠIOCA PRIMENOM ODREDBI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU – ZAŠTO SE U KONKRETNOM SLUČAJU NIJE PRIMENILA MERA PRITVORA, AKO SU PRETNjE UPUĆENE POLICIJSKOM SLUŽBENIKU PRILIKOM VRŠENjA SLUŽBENIH RADNjI I PRILIKOM I NAKON ODBIJANjA NAPADA OD SEBE?

– DA LI SU POLICIJSKI SLUŽBENICI, SAGLEDAVAJUĆI KONKRETAN DOGAĐAJ, U ODNOSU NA SVE OSTALE GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE DISKRIMINISANI U TOM POGLEDU DO TE MERE DA – KADA SU NA POSLU I VAN POSLA – TREBAJU KONSTANTNO STREPETI ŠTA SE NjEMU I NjEGOVOJ PORODICI KOD KUĆE MOŽE DESITI… DA LI MI TREBAMO ŽIVETI U STRAHU?

– DA LI SE NEKO UOPŠTE BAVI DRUGIM DRUŠTVENIM POSLEDICAMA KOJE NASTAJU, POGOTOVO U MANjIM SREDINAMA, GDE DOLAZI FAKTIČKI DO GLORIFIKOVANjA TIH TAKVIH IZGREDNIKA KOJI SE, U MNOGIM SLUČAJEVIMA NAĐU VAN POLICIJSKE STANICE – NA ULICI – I PRE ISTEKA RADNOG VREMENA TOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA?

– DA LI NEKO MOŽE UOPŠTE ZAMISLITI KAKO JE TOM POLICIJSKOM SLUŽBENIKU KOJI JE BIO NAPADNUT I KOME SU NANETE I TELESNE POVREDE PRILIKOM NjEGOVOG PROFESIONALNOG, ZAKONITOG I KRAJNjE ODLUČNOG RADA, A KOJI SVOJIM OČIMA GLEDA KAKO SE TI TAKVI IZGREDNICI NAKON TOGA PUŠTAJU NA SLOBODU, TE KAKO UZ OSMEH NA LICU IZLAZE IZ POLICIJSKE STANICE?

– DA LI NEKO UZIMA U OBZIR ČINjENICU DA SE LjUDI U MANjIM SREDINAMA POPUT NEGOTINA, UGLAVNOM POZNAJU, TE DA TI IZGREDNICI ZAISTA I ZNAJU OSNOVE O POLICAJCIMA KOJIMA SU PRETILI – GDE ŽIVE, SA KIME ŽIVE, GDE SE I KADA KREĆU I SLIČNO – I ZAŠTO SE TAKO OZBILjNE PRETNjE, UPUĆENE PRIPADNICIMA POLICIJE PRILIKOM VRŠENjA NAPADA NA NjIH I NAKON SAVLADAVANjA, NE SAGLEDAVAJU KAO PRETNjE UPUĆENE NEKOM DRUGOM LICU (GRAĐANINU REPUBLIKE SRBIJE)?

– KAKO REAGUJE JAVNOST KADA SVE TO SVOJIM OČIMA GLEDA?

– AKO SMO VEĆ TVRDNjI DA JE NAPAD NA POLICAJCA – NAPAD NA DRŽAVU, KOLIKO PUTA ONDA TA DRŽAVA TREBA BITI RANjENA I UBIJENA ?

U nadi da će ovo društvo u tom pogledu napraviti korak na bolje…

POLICIJSKI SINDIKALNI POKRET
Sindikalna jedinica – Negotin

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar