GRADOVI

Tribina u Negotinu ’’Stop nasilju – pozovi 192’’

Kako je MUP R.S. preuzeo inicijativu učešća u kampanji ’’16. dana aktivizma nasilja nad ženama’’ u trajanju od 25.11.-10.12.2017. godine, policijska stanica Negotin je uz nesebičnu podršku Sindikata srpske policije SG Negotin, uzela aktivno učešće u realizaciji kampanje, te je shodno tome zakazana tribina, dana 08.12.2017.godine, kojom prilikom su se odazvale sve ustanove, koje bi na nivou lokalne samouprave opštine Negotin imale aktivno ušeće u kampanji ’’Stop nasilju – pozovi 192’’!

Na iskreno zadovoljstvo organizatora, tribini su se priključili Odbor za ljudska prava Kris – Negotin, Udruženje građana Duga – Negotin, osnovne škole na teritoriji opštine Negotin, srednje škole na teritoriji opštine Negotin, Centar za socijalni rad u Negotinu, ZC Negotin, zaposleni u ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja – geranto domaćice i Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu.

Tribina je bila na lokalnom nivou, tribinom se prvenstveno ukazalo na statističke podatke koji su usledili stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, gde su se kao nosioci poslova na samoj primeni Zakona pomenuli, policija, tužilaštvo i CZSR, nakon čega se, od strane predtsvanika policije, ukazalo da bi učešćem u primeni zakona i preventivnom sprečavanju nasilja, društvenu odgovornost preuzeli i vaspitno – obrazovne, zdravstvene ustanove, kao i druge nevladine organizacija (NVO), i druge grupe građana koje funkcionišu na teritoriji opštine Negotin.

Nakon uvodnih reči inicijatora tribine, na predlog učesnika OJT Negotin, ZC Negotin, kao i psihološko pedagoške službe osnovnih i srednjih škola, došlo se do zaključka, da bi se u lokalnoj samoupravi opštine Negotin, trebala oformiti radna grupa, čiji bi prvenstveni cilj bio prepoznavanje ranijih indikatora bilo kog oblika nasilja, zaštita potencijalne žrtve nasilja, hitno postupenje po prijavama, sprečavanje sekundarne viktimizacije žrtve nasilja, pomoć žrtvama nasilja u smislu psihološke prevencije, i zbrinjavanja žrtvi nasilja.

Konstruktivne predloge na zadate teme izneli su psiholozi srednjih škola, koji bi svoje učešće u programu preuzeli volonetrski, uz saradnju sa nosiocima progarama, policijom, Osnovnim javnim tužilaštvom i Centrom za socijalni rad.

Navedene predloge je u potpunosti podržao Javni tužilac Osnovnog suda u Negotinu, koji je tom prilikom izneo mišljenje, kao i drugi učesnici tribine, da bi se ovakve tribine trebalo održati svaki drugi mesec, kako bi se održala svest, prvenstveno među učesnicima tribine, a tako i u kasnijem periodu među građanima, gde bi učešće preuzela i lokalna samouprava opštine Negotin.

Stav je organizatora tribine, policijskih službenika PS Negotin, da je tribina u potpunosti ispunila svoja očekivanja, a istu su možemo reći pomogli Tekijanka DOO Kladovo, i Sindikat srpske policije.

Miroslav Stojimirović

predsednik Regionalnog centra Bor – Sindikata Srpske policije

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Priredio Jutarnji GLASnik

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar