HRONIKA POLITIKA

Radikali prevarili dobavljače za milion evra

Na dođem ti Srpska radikalna stranka sedmorici dobavljača nije plaćala isporučenu robu i izvršene usluge, pa je dug za pet godina narastao na 114,5 miliona dinara, piše u izveštaju DRI o poslovanju ove političke partije

Radikali prevarili dobavljače za milion evra

Srpska radikalna stranka za pet godina nagomilala je dugove prema dobavljačima za isporučenu robu i izvršene usluge u iznosu od čak 114,5 miliona dinara, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja te političke partije za 2017. godinu.

Ovaj dug prema sedam dobavljača, koji je nastao u periodu od 2012. do 2017. godine, nije jedina nepravilnost u poslovanju ove političke partije jer su revizori DRI kontrolom poslovanja SRS utvrdili i da predsednik te stranke Vojislav Šešelj nije baš ažuran u izvršavanju svojih dužnosti u stranci.

Naime, revizori DRI su otkrili da Šešelj nije doneo odluku o usvajanju izveštaja komisije o popisu imovine vredne 242.386.000 dinara, jer nije bio ni upoznat sa radom komisije.

– Predsednik Srpske radikalne stranke, kao organ upravljanja, bio je u obavezi da donese odluku o usvajanju navedenog izveštaja, najkasnije 30 dana pre isteka roka za dostavljanje Agenciji za privredne registre podataka za statističke i druge potrebe (28. februar 2018). To nije učinio, jer sa postupanjem popisne komisije nije bio upoznat, suprotno odredbama čl. 16. Zakona o računovodstvu i čl. 14. st. 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem – piše, između ostalog, u izveštaju DRI.

Pored ovih nepravilnosti, kontrolori DRI radikalima su zamerili i što nemaju uređen sistem upotrebe službenih automobila u privatne svrhe, za koje nema adekvatne evidencije o putnim nalozima.

Radikali nisu jasno uredili ni ko ni koliko može da telefonira na račun stanke jer ne postoje ugovori kojima je regulisana upotreba mobilnih telefona.

Takođe, u finansijskom izveštaju za 2017. radikali nisu obelodanili ni podatke o broju i vrednosti sudskih sporova koji se vode protiv SRS, a koji ukupno vrede 5,9 miliona dinara.

Predsednik SRS Vojislav Šešelj rekao je da nije video izveštaj DRI i zamolio da mu pitanja pošaljemo SMS-om pošto je na Sajmu knjiga i ne čuje dobro šta ga pitamo. Pitanja smo poslali, ali do zatvaranja ovog broja Kurira Šešeljeve odgovore na postavljena pitanja u vezi sa izveštajem DRI nismo dobili.

Brojke

114.559.000 dinara iznosi dug radikala prema sedam dobavljača

5.924.000 dinara vredni su prikriveni sudski sporovi koji se vode protiv SRS

242.386.000 dinara vredna je imovina čiji je popis Šešelj zakasnio da usvoji u roku

Dom zdravlja Leskovac u debelom minusu

Državna revizorska institucija kontrolisala je rad i Doma zdravlja Leskovac i utvrdila da je 2017. završio u minusu od 11,4 miliona dinara.

– Podračuni Doma zdravlja Leskovac blokirani su od 19. juna 2015. godine radi sprovođenja prinudne naplate u korist izvršnih poverilaca na iznos od 213.469.000 dinara – piše, između ostalog, u izveštaju DRI o DZ Leskovac.

Pored toga, u finansijskom izveštaju za 2017. u bilansu uspeha nije prikazan iznos od 163,7 miliona dinara za sudske troškove i kamatu po osnovu sudskih sporova zaposlenih, 4,7 miliona dinara za nefakturisane troškove za struju i komunalije i druge nepravilnosti.

Izvor: Kurir.rs/ Slavica Tomčić

Ostavite komentar