POLITIKA VAŠ STAV

Miloš Jovanović: Prihvatanje secesije Kosova uslov za ulazak Srbije u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavom da „EU neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom“ samo rekao ono što je odavno poznato i upisano u zvanične dokumente, a što je do sada izbegavao da pominje,  naveo je u svom saopštenju predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović.
Foto: DSS

Predsednik DSS-a dalje navodi da je još 2014. godine utvrđena pozicija EU o pristupnim pregovorima sa Srbijom i uslovi prijema Srbije u EU. U Pregovaračkim okviru EU za Srbiju piše, a Srbija je prihvatila: „Kontinuirano angažovanje Srbije, u skladu sa uslovima Procesa stabilizacije i pridruživanja, u cilju vidljivog i održivog unapređenja odnosa sa Kosovom. Ovaj proces će obezbediti da obe strane mogu da nastave svojim evropskim putem, izbegavajući da jedna drugu blokiraju u ovim naporima, i treba postepeno, do kraja pristupnih pregovora sa Srbijom, da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, u formi pravno obavezujućeg sporazuma u nameri da će obe strane biti u stanju da u potpunosti ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje obaveze.“

Takođe, Evropska unija postavila je i uslov da „Srbija mora da prihvati rezultate bilo kojih drugih pristupnih pregovora onakve kakvi jesu u momentu njenog pristupanja“, što je posebno opasno kada se uzme u obzir da je 2016. godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i EU.

Jasno je da je Demokratska stranka Srbije bila u pravu kada je upozoravala da je prihvatanje secesije Kosova uslov za ulazak Srbije u EU. Zato, pozivamo sve političke aktere i medije na otvaranje javne rasprave o „evropskom putu Srbije“ kako bi građani Srbije saznali sve uslove i ucene za ulazak u EU, naveo je u svom saopštenju predsednik Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović.

HITNO RAZREŠITI MIRU PETROVIĆ

Demokratska stranka Srbije navela je danas u svom saopštenju da zahteva da se ponište sva rešenja o suspenziji zaposlenih koji su štrajkovali, da se bez odlaganja Mira Petrović razreši funkcije vd direktorke Pošta Srbije, da Vlada raspiše konkurs za izbor direktora i da uprava Pošta Srbije ispuni zakonsku obavezu i ostvari dijalog sa predstavnicima zaposlenih radi poboljšanja položaja zaposlenih.

Sindikat Pošta Srbije je zbog suspenzija nekoliko desetina zaposlenih koji su koristili pravo na štrajk, kao pravo iz radnog odnosa zajemčeno domaćim zakonodavstvom, garantovano međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik i Srbija, reagovao i zatražio smenu direktorke Mire Petrović. Osim ovoga, već dovoljnog razloga za smenu, Sindikat ističe loše, neprofesionalno vođenje tog veoma važnog javnog preduzeća, što za posledicu ima i veoma težak materijalni položaj zaposlenih u ovom važnom javnom preduzeću, saopštila je Demokratska stranka Srbije.

Potvrdilo se da je bilo potpuno opravdano protivljenje Demokratske stranke Srbije njenom imenovanju na položaj vd direktora zbog neodgovarajućeg obrazovanja, nedovoljnih kompetencija i kršenja zakonskih odredaba o sprečavanju sukoba interesa.

Ipak, i pored argumentovanih upozorenja, Mira Petrović je imenovana za vd direktora, a Vlada se oglušila o zakonsku obavezu raspisivanja konkursa, što za posledicu, pored ostalog, ima i materijalnu štetu za budžet Srbije. Zbog toga svu odgovornost za stanje u Pošti Srbije i nastalu štetu snosi Vlada Srbije, navodi se u saopštenju DSS-a.

Prethodni članci

Ostavite komentar