SRBIJA

Peticija za ukradene bebe: ZAHTEVAMO od Vlade Republike Srbije, da nikoga više ne štitite, jer niko nije i ne može da bude iznad zakona.

„Rođeni oteti“ Zahtevamo i tražimo ! Molimo sve građane Srbije, budite solidarni sa nama, podržite nas vašim potpisima na PETICIJI, i VI ste roditelji.
Ilustracija, Foto: Pixabay

Moje oteto dete, oteti brat – sestra, nemaju cenu.

Ovom PETICIJOM od Vlade Republike Srbije, zahtevamo i tražimo objektivnu i odgovarajuću pravdu za našu ukradenu decu i za nas roditelje, braću i sestre. Molimo građane Republike Srbije podržite nas u ovoj Peticiji vašim potpisima.

Mi ne licitiramo i ne trgujemo s našom otetom decom. Naša deca nemaju cenu!

Molimo građane Srbije podržite nas vašim potpisima u ovoj Peticiji, koju sačinjavamo mi kao roditelji, braća i sestre naših najmilijih koji su na surov način od nas oteti i prodati, ( jer ste i vi roditelji).

Jedina adekvatna satisfakcija za roditelje čija su deca živa, a za nas ne nadoknadiv gubitak je izgubljeno vreme koje nismo proveli s’njima, je,

Pronaći, utvrditi identitet DNK-a analizom, i ostvariti kontakt s’našom decom uz pomoć državnih vlasti;

Pronaći i povratiti identitet našoj deci u biološkoj porodici ( pod uslovom da deca to žele),

Najoštrija kazna za počinioce ovog gnusnog dela, pronalaženje naše dece i da dođemo do podataka, gde su završila naša deca u kakvim porodicama, kako izgledaju danas, kako žive ?
Ubice identiteta i odvajanje deteta trajno i na silu od bioloških roditelja; su ubice naše dece a i nas kao roditelja.

Obraćamo se Vladi Republike Srbije, obraćamo se poslanicima iz Narodne skupštinske procedure a koji su glasali za zakon kojim neće biti zadovoljena pravda, zakonom kojim neće biti ispoštovana naša univerzalna ljudska prava. Zakon, koji mi kao roditelji ukradene dece nikada nećemo prihvatiti i za izmenu istog nacrta borićemo se do kraja:

Jer, niko nema prava na ovome svetu pa čak ni država Republika Srbija, da mi nameće na silu odricanje od istine, samim tim odricanje i od mog rođenog a otetog mi deteta.

Vladi Republike Srbije i Narodnim poslanicima u skupštinskoj proceduri saopštavamo sledeće;

Ne prihvatamo novi nakaradni zakon i kompenzaciju u novcu od strane Vlade Republike Srbije za našu ukradenu i otetu decu iz porodilišta. Naša deca nemaju cenu, s našom decom mi ne trgujemo i nikada nećemo trgovati.

Sramnim zakonom koji nameravate da nam nametnete, sada trguje lično naša država Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije i skupštinski Narodni poslanici koji glasaju za takav zakon ( Poštovana gospodo, poštovani Narodni poslanici iz Vlade Republike Srbije; Trgujte svašom decom i uzmite 10.000 eura da se odreknete vaše dece, rado će vam neko izaći u susret. S’našom decom nemate prava da trgujete, i ne smete, i ne dozvoljavamo VAM, ni po kojoj ceni).

Ako ste „NARODNI“ poslanici i Narodni Predsednik Srbije, onda i budite i služite narodu, jer od naroda i živite i primate plate, a ne da pomažete na indirektan ili na direktan način organizovanom kriminalu i kriminalcima da ostanu nekažnjeni, i da jednog dana s’mirom u blagostanju nekažnjeni odu s ovoga sveta?!

Ustavom Srbije, precizirano je da predsednik Republike izražava državno jedinstvo države, predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, a ukazom proglašava zakone.

Takođe, u Ustavu Republike Srbije jasno stoji;

Da je Predsednik Republike dužan da nam pomogne,

„Zaklinjem se da ću svoje snage posvetiti i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.

Stoga, pozivamo i predsednika Republike Srbije, da prema nama građanima čija su deca ukradena-oteta i prodata, ispunite svoju dužnost. Ima nas ojađenih u velikom broju,

Da naš Predsednik posebnom naredbom naredi, da nam se pomogne u otkrivanju istine radi našeg daljeg psihičkog mira i spokoja, koji sada nemamo.

Država Republika Srbija je u obavezi da krene u razračunavanje ovog organizovanog kriminala.

Država Republika Srbija, Predsednik,. Ministri, dužni su i po Zakonu i po Ustaavu Republike Srbije da zaštite svoje građane, a ne da nakaradnim predlozima na indirektan način štite i dalje počinioce ove gnusne afere.Ovo je težak zločin.Za takve zločine koji su ravni genocidu se i odgovara.

Radi se o živim bićima, o našoj deci. Nikada nemojte smetnuti s’uma da se radi o našoj deci, koja su trebala, a mnogi i jesu građani Republike Srbije, a primorani su da žive u lažima i pod tuđim identitetom!

Zahtevamo i tražimo, da se ispoštuje naredba od strane suda iz Strazbura – Evropskog Komiteta za ljudska prava, koja je naredba došla još 2014. god. jednom presudom tog suda po istom osnovu ( gde se zahtevaju informacije o nestalom a pronaženom detetu).

To tražimo svi mi – INFORMACIJE O NAŠOJ DECI.

Država Republika Srbija je u obavezi, da pronađe našu decu i omogući nam da dođemo do njih.

Da pomogne svima nama čija su deca zdrava rođena, i silom zarad prodaje oteta. Samo tražimo da pronađemo naše najmilije, jer mnogi od nas imaju informacije, da su nam ukradena deca živa i zdrava.

Nejasno je, zašto je Predsednik Republike Srbije dozvolio, da se naš problem stavlja ispod svih, kada se radi o životima naše dece.

Nejasno je, zašto je potrebno toliko vremena za donošenje jednog takvog zakona, koji se mogao i do sada doneti po hitnom postupku, makar da se ispoštuje naredba Evropskog Komiteta za ljudska prava (ili ćemo biti primorani da im se obraćamo ponovo za pomoć-njima, i svim sudovima u svetu koji su zaduženi za sprovođenje i kontrolu silnih zakona i Deklaracija o ljudskim pravima u delo.

Da nam se omogući pravda i istina; Ne tražimo nemoguće?!

Da Srbija dovede Specijalnog i nezavisnog Javnog tužioca posvećenog samo otmicama i ilegalnom oduzimanju naše dece;

Da nam se omogući pristup bolničkoj dokumentaciji uz prisustvo roditelja a na osnovu člana 23. Zakona o pravima pacijenata;

Da nam omogući pristup svim matičnim kljigama i uvid u iste što se tiče naše dece ( kako matične knjige rođenih, tako i umrlih);

Da Predsednik Republike Srbije konačno naredi svim javnim institucijama da sve odreda poštuju zakone i da rade svoj posao zašta su i plaćeni. Jer bez pravno uređene države nema ni države niti demokratije, niti zaštite u ostvarivanju ljudskih prava građana !?

Da nam se omogući besplatno testiranje DNK-analizom, nama roditeljima i deci, u državnoj instituciji koju odredi država;

Da se saopšto istina deci koja žele da čuju istinu kao i roditeljima, a kako bi uz stručnu pomoć koja će im biti pružena saznali istinu;

Da se vrati identitet u matičnim knjigama bioloških roditelja ukradenoj a nakon okrivanja pronađenoj deci ( ukoliko na prvom mestu deca to žele).

Da se kazne svi počinioci ove afere koji su učestvovali u krađi i trgovini s našom decom ( jer ne želimo da ostarimo i umremo a da ne saznamo šta je snašom decom i bez da ih vidimo). S tom činjenicom se ne mirimo nikada i nećemo. Niko ne sme ostati nekažnjen, jer je prevelika patnja roditelja i zaslužuje svaku kaznu.

Da država pruži psihološku i pravnu pomoć svim roditeljima i bliskim srodnicima jer nam je potrebna;

Ili našem Predsedniku mi ojađeni građani Republike Srbije, (a koji činimo ovu zemlju državom, i njegovi smo glasači), kao ljudi ne značimo ništa. Ne treba da se zaboravi, da iz našeg narodnog budžeta primaju plate svi Narodni poslanici koji sebi daju za pravo da glasaju kako im se naredi ( da bi se skratio put dugotrajne borbe), već da postupaju svi po savesti i Ustavu Republike Srbije, što se odnosi i na našeg Predsednika Republike.

Ne prihvatamo zastarelost krivičnog gonjenja o „Otetim bebama iz porodilišta“ po ZKP-u, jer to je zločin ravan genocidu i svako ko je bio u lancu te trgovine našom decom, mora da odgovara za zločin .

Vrlo dobro znaju Narodni poslanici iz Vlade Republike Srbije, da se zakon može usvojiti preko noći, kao što su u mnogim slučajevima činili i do danas. Na ovaj način nečinjenjem i odlaganjem, indirektno i direktno se štite organizovani kriminal i kriminalci po pitanju prodaje naše dece koji se desio u Srbiji. Štite ga i sada neodgovornim ponašanjem i prolongiranjem vremena da slučajevi zastare.

Kako može da zastari slučaj prodaje mog deteta ( ubijeno ili zauvek od mene oteto dete je potpuno isti zločin, ista kriminalna radnja, jer moje dete nije imalo prilike da oseti pravu roditeljsku ljubav, a mi kao roditelji nismo doživeli radost što ga imamo.Uskraćeno nam je osnovno i najelementarnije ljudsko pravo, pravo na moje dete koje je ukradeno i prodato za novac).

Tražim, Zahtevam, i hoću da znam sve o sudbinu mog deteta, brata ili sestre. Zahtevamo od Vlade Republike Srbije, da mi donošenjem uredbe i valjanog zakona omogući, da saznam, gde se sada nalazi moje dete, moj brat, moja sestra.Imam sva zakonska prava kao građanin ove zemlje i po svim međunarodnim Deklaracijama i socijalnim Poveljama o s univerzalnim ljudskim pravima građana .

Zahtevamo od Vlade Republike Srbije – Donošenje jednog takvog zakonskog ili podzakonskog Akta „leks-specijalis-a“ a, na osnovu člana 27. Ustava Republike Srbije, na osnovu člana 32. i 36.Ustava Republike Srbije, na osnovu člana 42. Ustava Republike Srbije, na osnovu člana 54; člana 55. i člana 56. Ustava Republike Srbije, kojim će zakonom biti procesuirana i izvedena pred licem pravde sva odgovorna lica, svi akteri ovih sramnih i neljudskih afera, svi koji su trgovali s’našom decom, ko da se deca kupuju na pijaci.

Zahtevamo donošenje pravičnog i odgovarajućeg Zakona za sve nas koji smo žrtve organizovanog kriminala i koji smo pretrpeli nenadoknadivu psihičku i emotivnu štetu: Pretrpeli smi i dalje trpimo nečinjenjem Vlade Republike Srbije psihički teret i emocionalnu patnju skojom smo primorani i moramo da živimo i dalje.

Donošenje novog Zakona, koji će biti zasnovan po propisima i iz propisa prihvaćenih i potpisanih međunarodnih ugovora, konvencija, paktova i iz prihvaćenih i potpisanih Deklaracija o zaštiti ljudskih prava, koje je ugovore i Deklaracije verifikovala i Srbija, s’kojim se potpisom obavezala, da će neprikosnoveno poštovati naša ljudska prava.Ili je naša zemlja Srbija, potpisala sve te silne Paktove, Deklaracije i Povelje o navodnoj zaštiti ljudskih prava reda radi, da se kaže pred svetom i kako bi se samo zavarala svetska javnost.

Zahtevamo i tražimo, da se izvrši izmena starog Z.K.P.-a u delu zastare i protoka vremena u vezi slučajeva o otetim bebama. Da se ova afera slučaja „Krađe beba iz porodilišta“izdvoji iz osnovnog krivičnog zakonika kao posebna uredba i dopuna ZKP-u, a što znamo svi, da je moguće donošenjem uredbe ili podzakonskog akta, koji će biti konkretno usmeren na i za slučaj „Krađe beba“,

Jer, Vlada Srbije odugovlači pokretanje postupaka: Kako drugačije da tumačimo nečinjenje od strane Vlade Srbije i nuđenje kompenzacije u novcu za moje nestalo dete, za mog nestalog brata, za moju nestalu sestru, osim da se tako ponaša u interesu kriminalaca koji su to počinili, I, jer je naša država Srbija slabo zinteresovana za nas kao građane i za naš problem, i možda s ciljem da što više slučaja zastari po starom krivičnom zakonu.

Zahtevamo i tražimo i bićemo istrajni ( makar morali peške da odemo ponovo do Evropskog Komiteta za ljudska prava, i makar morali da dignemo svetsku javnost na noge kroz medije). Upozoravamo, da, dok ne dobijemo ono što nam samo pripada po zakonima i po silnim deklaracijama čiji je Vlada Srbija je potpisnik i obveznik potpisom, da će poštovati naša ljudska prava.

Opšte je poznato da se u Srbiji, ( kako od strane Republike Srbije tako i od strane raznih institucija i posebno sudova odavno ne poštuju ljudska prava) , ili se ovakvim ponašanjem i donošenjem jednog ovakvog zakona koji je neprihvatljiv za nas, „Čeka zastarelost slučajeva“, što nadležnima institucijama, odgovornim licima za sprovođenje zakona i sudovima Srbije svakako odgovara.

Jer Vladi Srbije svakim odlaganjem odgovara vreme za zastaru,( ili da počinioci unište dokumenta, ili da kao stara lica umru prirodnom smrću i nema svedoka itd;).

Između ostalog novi nacrt zakona je neprihvatljiv, jer se u novom zakonu propisane i kazne koje su neprihvatljive za nas koji smo izgubili decu, braću i sestre, jer je opšte poznato da se do dokumentacije koja se tiče naše ukradene dece teško dolazi ili je deo dokumentacije namerno uništen.

Sve činjenice i ponašanje Vlade Srbije povodom ovog problema, ukazuje na to, da naša država Srbija ne mari u dovoljnoj meri za našu ukradenu decu, a da nije tako, odavno bi se pokrenuo ovaj gorući problem za mnoge porodice koje žive u agoniji i pod psihičkim teretom, što je jedan vid nasilja prema nama kojima su deca ukradena iz porodilišta.

Obavezujuće odredbe po potpisanim Konvencijama, Deklaracijama, međunarodnim ugovorima o zaštiti ljudskih prava Vlada Srbije u praksi ne poštuje, samim tim su i građani obespravljeni. Samim tim Vlada Srbije i sudovi Srbije ne poštuju ni svoje građane niti njihova prava a shodno po ( 4. Univerzalnoj Deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948.;

Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 53/44, a koja rezolucija predviđa i odgovornosti pojedinaca, grupa i društvenih organa po kojima su obavezni da štite univerzalno priznata ljudska prava i osnove slobode).

Rezoluciju Ujedinjenih nacija usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kojom rezolucijom je potvrdila važnost poštovanja ciljeva i načela Povelje Ujedinjenih nacija za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, nakon koje je propisan i Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu ovih ugovora i za primenu zakona.

Te stoga, sve u Vladi Srbije koji donose Odluke koje su protivne našim osnovnim ljudskim pravima, mi dole potpisani građani Srbije, smatramo da je jedan takav zakon koji je protivan interesima naše ukradene dece ništavan, jer ne štiti naša prava i prava naše ukradene dece.
Odgovornost za donošenje ovakvog zakona koji je protivan našim interesima a ponajviše protivan interesima naše otete dece, pada na odgovorne, jer je isti zakon zasnovan opet protivno odradbama po Deklaracijama i Socijalnim poveljama u kojima su zastupljene osnovne odredbe ljudskih prava i sloboda ;

Zahetavmo pravdu za našu ukradenu i otetu decu po Konvenciji o pravima deteta;

Zahetavmo pravdu za našu ukradenu i otetu decu po Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja je potpisana još u Rimu 1950.

Zahetavmo pravdu za našu ukradenu i otetu decu po Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava itd);

Nama, kojima su ukradena deca, braća i sestre, kompenzacija od 10.000 eura ne treba, ne želimo novac, niti ćemo je prihvatiti; Tražimo od Vlade Republike Srbije da počne da poštuje svoje građane, jer se svi u Vladi nalaze zbog naroda, i u službi ste svih nas koji spravom tražimo naša ljudska prava i naše najmilije.

Zahtevamo i tražimo od Vlade Republike Srbije, da prestane da štiti i osudi najstrožije po krivičnom zakonu sve aktere ovog organizovanog kriminala i da obnaroduje javno njihova imena; Tražimo i zahtevamo od Vlade Republike Srbije, da učesnike ovih okrutnih dela i svakog pojedinca do kojeg je moguće doći a koji je učestvovao u krađi naših najmilijih, osudi po zakonu o najtežim krivičnim delima. Ne tražimo nemoguće, tražimo da saznamo sudbinu naše dece, braće i sestara.

Zahtevamo, u svim tačkama ove PETICIJE ne molimo, nego ZAHTEVAMO od Vlade Republike Srbije, da nikoga više ne štitite, jer niko nije izvan zakona i ne može da bude iznad zakona.

Javno objavljujemo, da je sadašnji nacrt zakona za nas neprihvatljiv i za ojađene roditelje neprihvatljiv, niti ćemo ga ikada prihvatiti, jer isti zakon ne može da se vodi i usklađuje s’nametnutim rešenjem jedne presude iz marta meseca 2013. god. čije naredbe iz Presude takođe nisu ispoštovane od strane Republike Srbije ( niti ćemo prihvatiti takav vid nagodbe od strane države, jer, naša deca nisu povrće koje se kupuje na pijaci):To su naša deca, naša krv, i imamo prava da saznamo istinu o našim najmilijima, koji su nasilno oteti i odvojeni iz naših ruku.

Postavljamo pitanje svima u Vladi Srbije i u skupštini s pitanjem; ( kako biste se vi osećali da znate da su vama oteli vaše dete?

Kako biste živeli i da li biste čekali i koliko biste čekali, da se neko iz vrha vlasti smiluje i reši vam slučaj, a vi ste primorani da sedite i čekate)?

U ovom slučaju, država Srbija nad nama kojima su ukradena deca, sprovodi lično nasilje,a sprovodi ga nečinjenjem. U kakvom biste psihičkom stanju čekali vi vaše dete i da saznate šta se zapravo dogodilo s vašim detetom da vam je na takav način ukradeno ?

Srbija ima snage,ima ljudstva, ali nema dovoljno volje niti želje da nam zaista i pomogne,

Jer Vladu Srbije, a počev od Predsednika Srbije i svi ostali koji rade u javnom institucijama, plaćamo mi, narod -građani. Na našim leđima ste svi sa platnog spiska, i dužni ste da radite na dobrobit i blagostanje građana. Te stoga gospodo „VI“ iz Vlade Republike Srbije, poštovani Predsedniče, Ministri, ovde ste u Srbiji na radnim mestima u službi naroda.

Molimo VAS da radite posao za koji vas plaćamo MI građani, kako Vas, tako i nadležna sudstva i policiju. Te s toga, odvežite ruke institucijama, formirajte nezavisne komisije i naredite rešavanje ovog višedecenijskog zločina, jer se ne radi o krastavcima pa ćemo ih kupiti na pijaci, radi se o našoj živoj deci, bez kojih smo primorani zbog organizovanog kriminala i lopova koje država još ne hapsi, ( a prolongira vreme da što veći broj slučajeva zastari), da živimo bez njih.

Izvedite monstrume koji su prodavali našu decu i trgovali snjima pred licem pravde ! Koga se bojite i od čega, kada još uvek ne činite ništa, već samo obečavate i pustate da vreme jede naše vreme za pravdu, i vreme naše dece da upoznaju svoje biološke roditelje braću i sestre ?!
Što više vremena prolazi, sve više slučajeva zastareva ili će pojedini lopovi otići s ovoga sveta u svom blagostanju, koje su zaradili trgovinom naše dece !?

Dokažite nama građanima i svetskoj javnosti, da smo demokratsko društvo u kojem se poštuje vladavina prava i u kojem se poštuju ljudska prava.
Dokažite svima nama da smo društvo u kojem se poštuje zakon i prekinite sagonijom u kojoj mi kao roditelji živimo. Dokažite da ste sposobni da izađemo svi zajedno na crtu mafijaškim grupama koje su se bavile i bogatile trgovinom dece.

Ukoliko ne uvažite samo naša zakonom zagarantovana prava, ukoliko ne uskladite Zakon ( a ne da nam nudite kompenzaciju –novac, jer želimo da znamo šta je s našom ukradenom otetom decom a ne da ih sada mi prodajemo), preduzećemo sami mere koje su nam dostupne, pisaćemo svim Ambasadama u Srbiji i tražićemo pomoć svuda van Srbije, tražićemo pomoć na sve 4. ( četiri) strane sveta, ali, do istine ćemo svakako na neki način doći), danas ili sutra, ili u dogledno vreme, svama ili bez vas. Mnogi od nas neće nikada odustati od traganja za svojim detetom.

Zahtevamo i Molimo VAS, da mislite i na nas kao i na našu decu koja su silom odvojena od nas, da mislite malo i na nas kao na ljude vredne pažnje i poštovanja, koji vam svakog meseca daju plate i sve ostale benificije koje uživate u državi Srbiji i na vašim radnim mestima.

Zahtevamo od države Srbije, da ne okreće više glavu od ovaj naš problem i da ne traži izgovore za otpočinjanje srešavanjem ove najveće kriminalne afere koja se dešavala na ovim prostorima.

Zahtevamo, da nam ne nudite novac kao nadoknadu, jer naše-moje dete nema cenu, ako vam je baš stalo do para i ako mislite da novac može da nadoknadi ovaj gubitak, zadržite slobodno za vas tih 10.000 eura, mi vam ih poklanjamo.

Svi kriminalci iz ovog lanca trgovine decom, moraju da budu neizostavno i kažnjeni za ovaj zločin, a u skladu sa zakonom i po Ustavu Republike Srbije.

Ovim novim zakonom koji VI predlažete i ovim činom, pitamo vas, po koji put će biti prodata naša deca ? Jer sada zahtevate od nas da prihvatimo šta nam se nudi ( daj šta daš, ili uzmi šta ti nudimo, drugo rešenje ne postoji.Obaveštavamo VAS, da od ovih napred navedenih zahteva, nikada nećemo odustati i nikada se nećemo pomiriti svašom sramnom ponudom i kompenzacijom od 10.000 eura za ponovno trgovanje s našom decom ?

Rešenje postoji, ali je očigledno da se velika grupa ljudi koja je bila umešana u ovaj kriminal trgovinom dece iz porodilišta, i dalje od Vlade Srbije štiti);Jer, sve je rešivo i moguće, potrebno je da postoji jaka volja države i rešenost da se država obračuna s kriminalcima cele mreže trgovaca našom decom ). Sada VI, novim zakonom koji predlažete, tražite od nas da mi ćutimo o našoj deci, tražite da sada mi postupamo mimo naše savesti i mimo naših osećanja, drugim rečima, sada VI zahtevate od nas da mi prodajemo i trgujemo životima naše dece, i prodamo ih po drugi put za 10.000 eura, i da učestvujemo s vama u zatrpavanju istine o prodaji naše dece ?

Smiriti se nećemo, dok svi akteri ovog orgaanizovanog kriminala ne budu iza rešetaka i dok Vlada Republike Srbije na bilo koji način sasvim i do kraja ne stane uz nas i da se razjasne svi slučajevi otetih beba.
Ili, nam jasno stavite do znanja, da niste zainteresovani za naše slučajeve za krađu naše dece koji se zločin uporno otaljava, i da Vas iz priloženog rada do sada nije briga, kako i koliko trpe vaši građani vašim nečinjenjem i ćutanjem.
Samim time, mi moramo da se tada obratimo između ostalih i svim mogućim sudovima u Svetu, koliko god da ih ima( svim sudovima koji su garanti i štite Deklaracoije o ljudskim pravima u Ujedinjenim nacijama ), te da nas oni shvate i prihvate da nam pomognu, da razrešimo naš problem nestale nam dece, jer je očito, da naša zemlja nema sluha za nas.

Ne tražimo nemoguće; Tražimo da se raskrinka čuveni projekat zvani „Zvezdano Nebo“pod kojim projektom su ukradena i otimana naša deca iz Srbije.

Unapred zahvalni,

Roditelji čija su deca rođena a potom oteta ili bolje rečeno ukradena i kradena u porodilištima širom Srbije. Roditelji od kojih su njihovi najmiliji otrgnuti iz zagrljaja, pre nego što su spoznali svet i svoje biološke roditelje. Roditelji, braća i sestre, koji nikada neće odustati od traganja za svojom decom, braćom i sestrama i za istinom.

12.12.2017.

Imejl adrese i brojevi telefona su vidljivi samo autoru Peticije. Molimo potpisnike Peticije, ne skrivajte vaše potpise na Peticiji.

Koga se bojite i zbog čega skrivate vaše potpise ljudi, pa zar mi nismo demokratsko društvo ljudi ?
Sloboda udruživanja dozvoljava nam se i omogućuje se po Članu 55. Ustava Republike Srbije,

Sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda govorom, pisanjem, a radi zaštite prava, morala demokratskog društva itd; ganatuje nam takodje Ustav Republike Srbije, po Članu 46. Ustava Srbije

Molimo sve građane Srbije,podržite nas vašim potpisima na Peticiji.

Peticiju možete potpisati OVDE

Autora peticije možete kontaktirati OVDE

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

2 Replies to “Peticija za ukradene bebe: ZAHTEVAMO od Vlade Republike Srbije, da nikoga više ne štitite, jer niko nije i ne može da bude iznad zakona.

 1. Зашто се државни органи Србије слепо придржавају преузетих правила из Југославије, код којих је:

  1. забрањено родитељима да виде своју мртву новорођенчад?

  Зато што би то спречило отмице деце.

  2. забрањено родитељима да сахрањују своју новорођенчад, а она ту обавезу преузима?

  Зато што би то спречило отмице деце.

  3. забрањено будућим очевима и особама од поверења да присуствују порођајима, природним и царским резом?

  Зато што би то спречило отмице деце.

  4. забрањено да поред мајки све време проведено у породилишту буду њихова новорођенчад?

  Зато што је тада немогуће мајкама подваљивати да су им деца помрла, а то спречава отмице деце.

  Изјаве неких припадника државних служби Србије да ће се позабавити проблемом КРАЂЕ новорођенчади (звучи безазлено, не користи се правно исправан назив ОТМИЦЕ) јесте млаћење празне сламе. Држави Србији не одговарају мале промене које би спречиле будуће отмице, нити покреће кривичне процесе против починилаца у случајевима у којима су родитељи пронашли своју отету децу, зато што она организује отмице и продају Србских новорођенчади!!!! Да није тако, давно би створила правне обавезе за породилишта и медицинско особље, која постоје у западној Европи.

  А у западној Европи:

  1. правна је обавеза породилишта да родитељима показује њихову мртву новорођенчад. Ту обавезу подржавају психолози.

  2. правна је обавеза породилишта да због сахрана родитељима предају мртву новорођенчад.

  3. будуће мајке имају право да будући очеви и особа од поверења, присуствују порођајима, природним и царским резом.

  4. У зависности од изабраног породилишта, мајке имају право да све време проведено у њима, буду са својим новорођенчадима.

  И у западној Европи НЕМА оtмица новорођенчади!

Ostavite komentar