SRBIJA

Savet Evrope: Srbija ništa ne radi po pitanju korupcije

BEOGRAD – Srbija nije primenila na zadovoljavajući način nijednu od 13 preporuka koje telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije – GRECO (Grupa država za borbu protiv korupcije) predočilo Srbiji u julu 2015. godine, objavljeno je u najnovijem izveštaju.

U saopštenju se navodi da je GRECO posebno preporučio da bi trebalo preduzeti mere kako bi se unapredila transparentnost parlamentarnog procesa, uključujući da se obezbedi dovoljno vremena da podnošenje amandmana i korišćenje hitne procedure kao izuzetak, a ne pravilo.

Naglašena je potreba da se uvedu transparentna pravila u kontaktima parlamentaraca sa lobistima i trećim stranama, zbog velikog rizika od neprikladnog uticaja.

Ograničen i jedini napredak je postignut koji se tiče transparentnosti u aktivnostima Skupštine Srbije, navodi se u izveštaju GRECO.

Mnogo odlučnije akcije su neophodne u tom pogledu, kao usvajanje Kodeksa ponašanja i uspostavljanje pravila za članove parlamenta kako komuniciraju sa lobistima i trećim stranama.

U saopštenju se podseća da su među ostalim preporukama iz 2015. godine bile i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta pravosuđa i Državnog veća tužilaca, reforma procedura za izbor sudija, predsednika sudova i tužilaca, posebno isključivanjem Skupštine Srbije iz tog procesa i uvođenja merila za izbor prema rezultatima, kao i nastavak reforme sistema ocenjivanja rezultata rada sudija i tužilaca.

Što se tiče sudija, u izveštaju GRECO pozdravlja mere koje su preduzete kako bi se dalje razvila uloga Visokog saveta sudstva, unapredila objektivnost i transparentnost procedura za izbor sudija, kao i trening sudija o pitanjima etike.

Osim neophodne ustavne reforme, kako bi se izmenio sastav Visokog saveta sudstva i isključivanja parlamenta iz procesa izbora sudija, GRECO očekuje pregled sistema ocenjivanja učinka sudija.

Tužioci su u situaciji koja je veoma slična onoj sa sudijama.

Neki koraci su preduzeti kako bi se ojačala uloga Državnog veća tužilaca, potreban je pregled performansi sistema ocenjivanja tužilaca, ali je dalji napredak uslovljen predstojećom ustavnom reformom.

U saopštenju GRECO ponavlja svoj poziv srpskim vlastima da ponovo razmisle o kriterijumima za izbor tužilaca.

Na osnovu svega, GRECO zaključuje da sveobuhvatno veoma nizak nivo ispunjenosti preporuka je „globalno nezadovoljavajući“.

Od šefa delegacije Srbije GRECO traži izveštaj o napretku u primeni svih neispunjenih preporuka što je pre moguće, ali ne kasnije od 31. oktobra 2018. godine.

Izvor: Beta, SEEbiz

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar