SRBIJA VAŠ GLAS

Upozorenje Vulinu: Prepoznavanje krivičnog dela ometanja i sprečavanja delovanja Vojnog sindikata Srbije

 Upozorenje Vulinu: Prepoznavanje krivičnog dela ometanja i sprečavanja delovanja Vojnog sindikata Srbije

Vojni sindikat Srbije upozorava Vulina da prepoznaju krivično delo ‘’Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja’’ iz člana 152. KZ
Jutarnji GLASnik upozorenje Vojnog sindikata Srbije prenosi u celosti:

 

   „MINISTAR ODBRANE U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 Aleksandar Vulin

 U P O Z O R E Nj E

Kojim upozoravamo ministra odbrane Aleksandra Vulina, da je u produženom trajanju izvršio više radnji ometanja i sprečavanja delovanja Vojnog sindikata Srbije, u kojima se jasno prepoznaju obeležja krivičnog dela ‘’Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja’’ iz člana 152. Krivičnog zakonika, zbog čega zahtevamo da odmah obustavi sve štetne radnje i otkloni sve štetne posledice koje je proizveo vršeći službenu dužnost i zloupotrebljavajući svoj službeni položaj.
Da ste postupili po ovom upozorenju obavestite nas pisanim aktom u roku od 15 dana.

Aleksandar Vulin se uspešno prizemljio, FOTO: MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE

Ometanje i sprečavanje rada Vojnog sindikata Srbije, izvršili ste u produženom trajanju kroz više radnji u periodu od 2017. godine do danas, a prvenstveno zastrašivanjem članstva i progonom predsednika VSS Novice Antića, njegovim nezakonitom pozivanjem na disciplinsku odgovornost pred poslodavcem i izricanjem kazne gubitka čina i službe u Vojsci Srbije. Donošenjem rešenja kojim ste na nezakonit i neosnovan način poništili rešenje ministra odbrane broj 1181-22 od 31.03.2015. godine, o reprezentativnosti kod poslodavca Vojnog sindikata Srbije. Na način suprotan članu 207. Zakona o radu, aktom od 15.04.2019. godine, preko Sektora za budžet i finansije Ministarstva odbrane, naložili ste Računovodstvenom centru MO, da ubuduće članarine Vojnom sindikatu Srbije.

Svojim aktom od 15.04.2019. godine, naložili ste Generalštabu Vojske Srbije, suprotno dužnosti iz člana 210. i suprotno članu 219. stav 2. Zakona o radu, da sve komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, preispitaju obezbeđene tehničko-prostorne uslove za rad Vojnog sindikata Srbije. Iako su VSS i MO dana 14.06.2019. godine, potpisali sporazum o prostornotehničkim uslovima za nesmetan rad Vojnog sindikata Srbije, naložili ste da se sporazum ne sprovodi.

Grubo kršeći Konvenciju MOR br 87, doneli ste rešenje kojim ne priznajete Vojnom sindikatu Srbije da je reprezentativan kod poslodavca, iako je dana 11.09.2019. godine, komisija formirana vašom odlukom, u prisustvu drugih sindikata, nesporno utvrdila da Vojni sindikat Srbije ispunjava uslove reprezentativnosti kod poslodavca, nakon čega ste naložili da se sa ovim nezakonitim i neosnovanim rešenjem, opet na nezakonit način upoznaju sve jedinice u Vojsci Srbije.

Vaša administracija na nezakonit način pozvala je na disciplinsku odgovornost, a potom pokrenula i vodila disciplinski postupak za nepostojeći disciplinski prestup, protiv Generalnog sekretara Vojnog sindikata Srbije, nakon čega mu je takođe na nezakonit način i potpuno neosnovano izrekla disciplinsku kaznu gubitka službe u Vojsci Srbije.

Takođe vas upozoravamo, da je Vojni sindikat Srbije, od maja meseca 2019. godine, član Evropske federacije sindikata u javnom sektoru (EPSU) kao i Svetske federacije sindikata (PSI), i da ometanjem rada Vojnog sindikata Srbije zapravo ometate i rad ovih međunarodnih sindikalnih organizacija.

Vojni sindikat traži sastanak sa Vučićem zbog "veoma zabrinjavajućeg stanja u Vojsci"Ukoliko sa ometanjem i sprečavanjem rada Vojnog sindikata Srbije, odmah ne prestanete, i u datom roku ne otklonite štetne posledice, bićemo prinuđeni da protiv vas podnesemo krivičnu prijavu Republičkom javnom tužiocu sa zahtevom da vam se odredi mera pritvora, kako na dalje ne bi ste vršili krivična dela na štetu pripadnika VS i sindikata.

VOJNI SINDIKAT SRBIJE!

Izvor:Jutarji GLASnik                                          Foto:Ilustacija Jutearnji GLASnik

Ostavite komentar