AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
DRUŠTVO VAŠ STAV

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) nezadovoljan je izveštavanjem većine medija o raspravi o amandmanima na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa i o Ustavnom zakonu. Uloga novinara je od velikog značaja i obaveza medija je da obaveštavaju građane o različitim idejama, predlozima i reagovanjima, a to je posebno važno […]

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
DRUŠTVO

Na sednici Državnog veća tužilaca (DVT) pozitivno o predlogu AKPA

Beograd, 11. jul 2018. godine. – Na sednici Državnog veća tužilaca (DVT) 10. jula 2018. godine, razmatran je predlog Alumni kluba pravosudne akademije (AKPA) da se formira komisija koja bi se bavila pitanjem integracije svršenih polaznika Pravosudne akademije u pravosudni sistem, što je pitanje na koje ukazuje AKPA već dugi vremenski period. Na sednici su […]

DRUŠTVO

AKPA O MIŠLjENjU VENECIJANSKE KOMISIJE: Dobili smo smernice, a ne gotova rešenja

Beograd, 26. jun 2018. godine. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) pozdravlja mišljenje koje je Venecijanska komisija iznela na predložene amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa. U pitanju je važan akt za budućnost srpskog pravosuđa koji ne prestavlja tačku na proces izmene Ustava, već daje smernice za dalji rad, a posebno apostrofiramo snažnu podršku koju […]

DRUŠTVO VESTI

VANREDNA SKUPŠTINA AKPA: Formirati državnu komisiju za problem Pravosudne akademije

U Beogradu je juče, 1. juna 2018. godine, održana vanredna sednica skupštine Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA) sa koje su polaznici ove institucije izrazili bojazan za njenu budućnost i za dalji tok reforme pravosuđa i zatražili hitno formiranje državne komisije za rešavanje problem Pravosudne akademije (PA). U zaključcima skupštine se navodi da misija PA – […]

DRUŠTVO

OSTAVKA PREDSEDNIŠTVA ALUMNI KLUBA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Predsedništvo Alumni kluba Pravosudne akademije (AKPA) podnelo je ostavku. Tri su razloga za to. Prvi razlog je spoznaja da niko od ključnih učesnika u pravosudnom životu nije u borbi za svoje partikularne interese ostavio nimalo prostora za borbu za opšti interes, zbog čega je razumljivo da nisu prepoznali iskrenu želju Predsedništva AKPA da poseje zdravo […]

VAŠ STAV

AKPA ne vidi spremnost ni vlasti, ni strukovnih organizacija sudija i tužilaca da se bave pitanjima iz izveštaja GREKO

GREKO: KRITERIJUMI ZA IZBOR TUŽILACA NEJASNI Beograd, 17. mart 2018. U poslednjem Izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope GREKO date su analize usklađenosti srpske prakse izbora sudija i tužilaca sa antikorupcijskim standardima i ranijim preporukama upućenih našoj državi. Pored zahteva za depolitizaciojom ovih postupaka koji nije ostvaren, u Izveštaju se navodi da GREKO nije mogao da […]

VAŠ STAV

AKPA: Neistine člana Državnog veća tužilaca na sednici Narodne skupštine!

Beograd, 09. mart 2018. godine. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) demantuje navode koje je danas na sednici Narodne skupštine iznela Sandra Kulezić, članica Državnog veća tužilaca, predstavnica predlagača izbora 52 zamenika javna tužioca, koji se po stavu AKPA odvija na nezakonit način. Sandra Kulezić je navela da je predstavnica AKPA bila prisutna na sednici 14. […]

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
VESTI

Alumni klub dostavio dokaze parlamentu o nezakonitom izboru tužilaca

Beograd, 08. mart 2018. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) dostavio je danas dokaze predsedniku Narodne skupštine iz kojih jasno proizlazi da je najveći izbor zamenika tužilaca o kome parlament trenutno raspravlja na tekućoj sednici protivustavan i protivzakonit. Sporan je deo izbornog postupka pred Državnim većem tužilaca (DVT), koje je ovlašćeni predlagač kandidata za tužioce. DVT […]

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
VAŠ STAV

AKPA: NE SME PRESTATI DIJALOG U PRAVOSUĐU

Beograd, 20. februar 2018. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) izražava žaljenje što je nekoliko važnih strukovnih i nevladinih organizacija napustilo zvaničnu javnu raspravu o izmeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Na skupu su ostali predstavnici Visokog saveta sudstva, Republičkog javnog tužilaštva, Udruženja sudija prekršajnih sudova, pojedine sudije novosadskih sudova, AKPA itd. Izmena najvišeg pravnog […]

AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
VAŠ STAV

AKPA: Vrhovni sud protiv amandmana koji sprečava da lične veze i nepotizam budu uslov za izbor sudija

SAOPŠTENjE – DEMANTI: “VRHOVNI SUD ZA URAVNILOVKU U SUDSTVU“ Vrhovni kasacioni sud (VKS) saopštio je 12.2.2018. da je protiv predloženog ustavnog amandmana da za sudiju prvostepenog suda može biti izabrano samo lice koje je okončalo obuku na Pravosudnoj akademiji (PA), jer je to, navodno, diskriminacija ostalih kandidata sa dugogodišnjim stažom. VKS prećutkuje da je zahtevan […]