GLASNIKOV MAGAZIN ISTORIJA

Da li je formiranje Jugoslavije najveća srpska istorijska greška?

 SRPSKI PROFESOR IZ ČIKAGA: „Da li je formiranje Jugoslavije najveća srpska istorijska greška?“ Ovo je veoma kompleksno pitanje. Polazeći od biološkog principa da na ovoj planeti od iskona pa do danas veća i jača riba ili životinja instinktivno i prirodno uvek lovi i jede manju i slabiju ribu ili životinju, mi u bezbroj primera iz istorije […]