POLITIKA REGION

Damir Nikšić: Desničaru ne treba niko, osim u svojstvu roba ili sluge!

KADA GOVORIMO O LEVICI I DESNICI POLITIČKOG SPEKTRA, MI AUTOMATSKI STVARAMO POPULARNU PREDSTAVU, ČIJA JE GLAVNA KARAKTERISTIKA JEDNODIMENZIONALNOST. Naime, mi svi zamišljamo jednu pravu liniju, koja se ideološki deli na levu i desnu stranu, sa centrom u sredini. Autor: Damir Nikšić Često nam se dešava da relativiziramo tu pojavu, pogotovo ako smo diksleksični, tako da nam levica […]