POLITIKA VAŠ STAV

Izborna azbuka za prave opozicionare: Ravnopravni uslovi i svi na jednoj izbornoj listi – sve drugo je protiv srpskog društva, naroda i države! 

KAKO  POBEDITI  NA  IZBORIMA  U  BEOGRADU 1. Odbaciti sujetu, zavist, egomaniju i sitnosopstveničku „filozofiju“, imati objektivan uvid u  mogućnosti i veličinu svoga „lika i dela“.  2. Biti realan, kritičan i odgovoran prema sebi i drugima; kao i prema srpskome društvu, narodu i državi.                                                                                                                                                                      3. Naučiti da je ciljna predstava srazmernog izbornog sistema (SIS) i njegova […]

POLITIKA VAŠ STAV

Jedini izlaz iz očajne situacije je masovni, antikapitalistički, demokratski, socijalni pokret

Zašto je Vučić toliko moćan * SNS i Vučić imaju gotovo totalnu vlast zbog toga što prihvataju i promovišu kolonijalni položaj Srbije i njenu podređenost hegemonim silama i međunarodnom krupnom kapitalu Zadatak političke analize je da otkriva sistemske uzroke političkih pojava, a ne samo da se zadržava na trenutnim odnosima snaga između političkih aktera, psihološkim […]