VAŠ STAV

Policijski sindikati, ko je čiji, ko je veća medijska zvezda, ko Obilić, a ko Branković

U dosadašnjem periodu, kako smo već o tome pisali, gotovo da smo navikli na konstantni „okršaj sindikalnih titana“. Tu mislimo na dva policijska reprezentativna (najveća) sindikata – s’jedne strane, uz čelnike MUP odnosno predstavnike poslodavca NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE – „NSP“ i sa druge strane, totalno konfrontiran poslodavcu POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE – „PSS“. KO JE LEPŠI I […]