EKONOMIJA POLITIKA

Srbija značajno napreduje: Sprečavamo pranje novca i finansiranje terorizma

Srbija značajno napreduje: Sprečavamo pranje novca i finansiranje terorizma Čadež: Značajan napredak u sprečavanju pranja novca Efikasan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji gradimo jedan je od važnih faktora uređenosti finansijskog sistema i ukupne poslovne klime, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju nacionalne Procene rizika od pranja novca i procene rizika […]