POLITIKA VAŠ STAV

SPS je buržoaska partija i radi u interesu buržoazije i kapitala

SPS nije komunistička stranka i u njoj nema komunista Komunistima i njihovim simpatizerima SPS nije komunistička partija i ne može biti komunistička, isto tako u njoj nema komunista. Piše: Slobodan Duraković Ratiborov I ako je objedinjenjem SKS-a (Savez Komunista Srbije), SSRNS (Socijalistički Savez Radnog Naroda Srbije) i SSOJ (Socijalistički Savez Omladine Jugoslavije) osnovan SPS pre […]