DRUŠTVO

Da li će Srbi masovno uzimati kosovske pasoše?

Da li će Srbi masovno uzimati kosovske pasoše? Nakon što je Evropska komisija potvrdila da su ispunjeni svi uslovi za davanje preporuke da se kosovski pasoši stave na takozvanu ”belu šengensku listu”, i kada ta preporuka bude usvojena od strane Evropskog parlamenta i Saveta EU, građani Kosova će imati mogućnost slobodnog putovanja u zemlje šengenskog […]