Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim bi trebalo da se ograniči mogućnost da stranci kupuju zemljište bez ograničenja još nije stigao u skupštinsku proceduru. Ograničenja za prodaju oranica strancima bi, prema obećanjima zvaničnika, trebalo da budu usvojena i da stupe na pravnu snagu pre 1. septembra kada počinje primena odredbi Sporazuma