VAŠ STAV

Kreativni tajkuni i impotentna država – Pusti nas više da se podavimo, živite vi i vaše gazde…

Tekst je objavljen na portalu Narodni front marta 2017 Jednačina sa dve poznate Ako bi se kreativnost jednog društva mogla izraziti kroz sve beskrajno inventivne tehnike utaje poreza ili suspendovanje radničkih prava onda sa pravom možemo zaključiti da živimo u jednom izuzetno “naprednom” društvu kreativnih kapitalista i impotentne države koja ovu vrstu “umetnosti” tretira kao […]