Vojni sindikat traži sastanak sa Vučićem zbog "veoma zabrinjavajućeg stanja u Vojsci"
VAŠ GLAS

Povećanje plata u vojsci produbljuje razlike iz ugla vojnika

MINISTARSTVO ODBRANE SE NIJE ADEKVATNO PRIPREMILO ZA POVEĆANjE PLATA – KOLEKTIVNI UGOVOR JEDINI IZLAZ IZ POSTOJEĆE SITUACIJE

Saopštenje Vojnog sindikata Srbije

Vest o povećanju plata u javnom sektoru svakako je dobra i vredna svih pohvala sa sindikalnog aspekta. Međutim, gledano iz ugla vojnika i onih koji čine osnovu Vojske Srbije, a to je trupni kadar, ovo povećanje plata, sa druge strane, produbljuje već velike razlike u primanjima između visokih oficira i većeg dela vojske.

Samim tim što najavljeno povećanje od 9% i dalje neće biti dovoljno da se dostigne zakonski minimum, zato što su plate zaposlenih u Vojsci Srbije trenutno za oko 35% manje od propisanog minimuma.

Trenutno važeći pravilnik o platama koji je u nadležnosti ministra odbrane morao je biti promenjen i adekvatno pripremljen za predstojeće povećanje zarada, na šta je Vojni sindikat Srbije ukazivao više puta do sada.

Najveći problem će nastati zbog činjenice da će oni najugroženiji, sa najmanjim primanjima, prema sadašnjim kriterijumima i pravilniku o platama, dobiti najmanje povećanje, od svega par hiljada dinara. To su vojnici, podoficiri i oficiri nižih činova, kao i civilna lica na službi u VS, dok će oficiri viših činova, naročito oni koji rade na pozicijama u Ministarstvu odbrane i Generalštabu, kao i državni službenici dobiti najveće povećanje.

Nepravda i već velike „klasne“ razlike na ovaj način će dodatno revoltirati i produbiti već dubok jaz između najvećeg dela vojske, koji čini oko 70% zaposlenih i koji primaju platu u visini prosečne i manju od prosečne u Srbiji.

Važno je napomenuti i to da će drugi u javnom sektoru, prvenstveno u zdravstvu i policiji, zbog bolje organizovanog obračuna plata, dobiti pravednije povećanje. Tako će u zdravstvu, primera radi doktori dobiti povećanje od 10% dok će medicinski tehničari imati platu veću za 15%. Imajući ovaj podatak u vidu, vojni lekari i medicinski tehničari dobiće linearno svega 9% i opet neće ostvarivati istu zaradu kao i kolege u civilnom zdravstvu- čije su plate već značajno veće. Isto se odnosi na kolege u policiji gde će primera radi, pripadnik Žandarmerije sa srednjom stručnom spremom dobiti više od 10 000 dinara na platu, dok će, na primer pripadnik Vojne policije sa istom stručnom spremom dobiti povećanje od oko 5 000 dinara ili duplo manje.

Apelujemo na nadležne u Vladi da je neophodno što pre čuti glas predstavnika zaposlenih u Vojsci Srbije, i što pre započeti sa pregovorima za zaključenje Kolektivnog ugovora za srpske vojnike, kojim bi se ova kao i mnoga druga goruća pitanja i problemi zaposlenih što pre rešili.

Izvor:Jutarnji GLASnik                                                  Foto:Ilustracija

Ostavite komentar