Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
EKOLOGIJA VAŠ GLAS

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka

Javna rasprava o nacrtu Prostornog plana Specijalnog rezervata prirode Jerma

Piše: Aleksandar Panić

27. avgusta 2018. u Konferencijskoj sali sportske hale u Dimitrovgradu, održana je javna rasprava povodom predstavljanja nacrta Prostornog planaSpecijalnog rezervata prirode Jerma.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
Foto: Aleksandar Panić

Organizatori, Opština Dimitrovgrad i MGSI , sektor za urbanizam i prostorno planiranje odgovarali su na prumedbe institucija, građana i udruženja NVO sektora. Primedbi je bilo oko 80, sve su uredno pomenute a dominirale su primedbe na pojavljivanje energetskih planova na malim vodotokovima u Prostornom planu SRP Jerma.

Naime, predlagač je u refentne mape i plansku dokumentaciju nacrta, stavio i nekoliko mini hodroelektrana na malom i veoma osetljivim potocima koji se slivaju u Jermu sa planina Ruj, Greben i Vlaške planine.

Objašnjenja radi, to su potoci sa količinom vode koja u letnjim mesecima padne ispod protoka od 50 litara po sekundi ali su i tako male stanište brojnih vrsta kičmenjaka, insekata, zglavkara medju kojima su neke od najređih vrsta Balkana i Evrope.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
Jerma

Gro primedbi odnosio se baš na ove planove, navodeći pomenute vrste kao i zakonske prepreke da se ovakvi objekti postave na malim, osteljivim tokovima. Ti tokovi diksusijom su obeleženi žarištima biodiverzitet, a sa prvenstvenom višenamenskom ulogom u razvoju održivog turizma, vodosnabdevanju lokalnog stanovništva, održanjem biodiverziteta, sportskih i estetskih sadržina koje takve očuvane sredine nose. Jedan od argumenata je bio i neprepoznavanje takvih energetskih objekata od strane najviših zakonskih akata, poput Vodoprivredne osnove i Strategije razvoja Republike Srbije, što ih čini potpuno energetski neprepoznatljivim osim u nižoj zakonskoj regulativi koja je sa namerom njihovog promovisanja i stvarana.

Veoma jak pečat javnoj raspravi dale su jasne i precizne primedbe staraoca nad prirodnim dobrom, JP Srbija Šume, kao i Zavoda za zaštitu prirode, udruženih NVO organizacija Dimitrovgrada kao i brojnih fizičkih lica.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
Foto: Aleksandar Panić
Poenta svih bilo je izbacivanje ideje o MHE iz ovog prostornog plana.

Predlagač nacrta Prostornog plana SRP Jerma je ovog puta pokazao izuzetnu strpljivost i rutiniranost u vođenju sednice. Svi predlozi protiv nekoliko MHE na Poganovskoj i Kusovranskoj , te najnizvodnijoj MHE na Rakitskoj – Zvonačkoj reci, su prihvaćeni bez izuzetka. Predlagač nije prihvatio odbacivanje brane Odorovci kao projekta opisanog starijim zakonskim aktom ali je na stanovištu da se uvašavaju negativna mišljenja staraoca, Zavoda i ostalih prigovarača da je takav projekat veoma štetan. Njime se uništavaju verski objekti iz XIV veka, čitava naselja Odorovci, Iskorovci i Petačinci, biodiverzitet reke i kotline do granice sa Bugarskom, te direktno uništava jedini pristupni put ka odavno zamišljenom graničnom prelazu sa ovom susednom zemljom bez postojanja ikakve alternative.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
Potok bez imena

Utisci sa ove javne rasprave su veoma delimično povoljni uz potrebnu pažnju na narednim koracima Vlade i nadležnih ministarstava, lokalnih samouprava i institucija nadležnih za kontrolu sprovođenja.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka

Jetak osećaj ostavlja neprisustvo predstavnika Opštine Pirot i Babušnica koje očigledno nisu zainteresovane za zaštićena prirodna područja na terotoriji svojih opština.

Druga i veća negativnost je senka koju, na saznanje da je pri Vladi i Ministarstvu zaštite životne sredine oformljena komisija za preispitivanje mišljenja izdatih investitorima MHE u zaštićenim prirodnim dobrima, ostavlja jedno drugo ministarstvo, ono zaduženo za vode i šumarstvo.

Naime, preko svojih institucija širom Srbije raspisuje tendere za izdavanje vodnog zemljišta.

Rezervat prirode Jerma: Dok jedni preispituju štetnost MHE, ministarstvo raspisuje tendre za izdavanje reka
Jerma
Dok jedni preispituju biološku i zakonsku validnost projekata MHE i zaustavljaju projekte, drugi najavljuju izdavanje zemljišta u javnoj svojini sa namerom dalje promocije projekata MHE.
Nemoguće?
Ne i u Srbiji.

Ostavite komentar