AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
VAŠ STAV

AKPA: NE SME PRESTATI DIJALOG U PRAVOSUĐU

Beograd, 20. februar 2018. Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) izražava žaljenje što je nekoliko važnih strukovnih i nevladinih organizacija napustilo zvaničnu javnu raspravu o izmeni Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.

Na skupu su ostali predstavnici Visokog saveta sudstva, Republičkog javnog tužilaštva, Udruženja sudija prekršajnih sudova, pojedine sudije novosadskih sudova, AKPA itd.

Izmena najvišeg pravnog akta značajna je za sve sudije, tužioce, njihove pomoćnike, polaznike Pravosudne akademije, za zakonodavnu i izvršnu vlast, nevladin sektor, kao i za sve građane. Upravo zato, svi koji učestvujemo u raspravi treba da se uzdržavamo od “teških reči” i svaku kritiku da argumentujemo.

Smatramo dobrim što u raspravi čujemo mišljenja ne samo nevladinog sektora, već i organa, kao što su Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, koji godinama nisu iznosili svoje mišljenje o pravosudnim temama, iako su neka goruća pitanja stvarala velike probleme. Tako smatramo uprkos tome što ta mišljenja ocenjujemo kao neobjektivna i nesveobuhvatna kada je u pitanju položaj Pravosudne akademije u pravnom sistemu.

Proces demokratizacije pravosuđa podrazumeva, nažalost, i turbulencije, a toga ni AKPA nije bio pošteđen, te mesecima unazad imamo brojne uvrede na račun našeg udruženja i Pravosudne akademije i to od strane kolega iz strukovnih udruženja, uprkos čemu mi nastojimo da dijalogom, kao jedinim mogućim sredstvom premošćavamo razlike. Zato je AKPA juče ostala na javnoj raspravi u Novom Sadu i zato će danas prisustvovati skupu koji organizuju one organizacije koje su juče raspravu napustile, jer još uvek verujemo u dijalog.

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar