VAŠ STAV

AKPA ne vidi spremnost ni vlasti, ni strukovnih organizacija sudija i tužilaca da se bave pitanjima iz izveštaja GREKO

GREKO: KRITERIJUMI ZA IZBOR TUŽILACA NEJASNI
Foto: Pixabay

Beograd, 17. mart 2018. U poslednjem Izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope GREKO date su analize usklađenosti srpske prakse izbora sudija i tužilaca sa antikorupcijskim standardima i ranijim preporukama upućenih našoj državi. Pored zahteva za depolitizaciojom ovih postupaka koji nije ostvaren, u Izveštaju se navodi da GREKO nije mogao da oceni ispunjenost preporuka u vezi sa reformom procedure izbora i napredovanja u javnotužilačkoj organizaciji na osnovu informacija kojima raspolaže. Ipak, Izveštaj kritikuje Državno veće tužilaca (DVT) navodeći da je potrebno osigurati donošenje odluka na osnovu jasnih i objektivnih kriterijuma u transparentnim postupcima, dok kriterijumi koje kosristi DVT za izbor i napredovanje javnih tužilaca i njihivih zamenika ostaju nejasni.

U vezi sa preporukama ovog tela koje nalažu da se unaprede procedure izbora sudija u Srbiji i da se osigura donošenje odluka na osnovu jansih i objektivnih kriterijuma u transparentnom postupku, između ostalog, navodi se da i pored donošenja pravilnika o izboru sudija, i dalje Visoki savet sudstva (VSS) nije vezan rezultatima izbornog postupka, niti ima obavezu da obrazloži svoju odluku kojom za izbor predlaže kandidata koji je iskazao lošije rezultate na testu. To i dalje ostavlja prostror za pristrasnost u postupku izbora sudija, navodi se u Izveštaju GREKO.

AKPA ocenjuje da smo u poslednjih godinu dana imali izbore za sudije i tužioce koji su se odvijali po pravilnicima spornim i za Ustavni sud koji je protiv njih pokrenuo postupke. Neke od primedbi jesu otklonjene novim pravilnicima pravosudnih saveta, ali se suštinski napredak u objektivizaciji kriterijuma i umanjenju diskrecionih ovlašćenja nije ostvario. Štaviše, postojeća normativna rešenja ostavljaju mesta korupcionim rizicima i AKPA ne vidi spremnost ni vlasti, niti strukovnih organizacija sudija i tužilaca da se bave ovim pitanjem, pa zato ne očekuje pozitivan izveštaj GREKO ni u sledećem evaluacionom izveštaju o usklađenosti naše prakse sa preporukama.

U izboru javnih tužilaca postoji i ozbiljan nazadak, pa se tako javnost redovno isključuje sa sednica DVT-a, koje po zakonu moraju biti javne, a kontraverze oko najvećeg izbora zamenika javnih tužilaca koji se urpavo odvija u Narodnoj skupštini, kada je u javnost procureo spisak kandidata koji će biti predložen za izbor još uvek nije razrešen, što otvara sumnju u da u izborima za tužioce koji su zatvoreni za javnost participiraju predstavnici struke zajedno sa politikom.

ALUMNI KLUB PRAVOSUDNE AKADEMIJE

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar