AKPA: Mediji tendenciozno izveštavaju o promeni Ustava
VAŠ STAV

AKPA: Vrhovni sud protiv amandmana koji sprečava da lične veze i nepotizam budu uslov za izbor sudija

SAOPŠTENjE – DEMANTI: “VRHOVNI SUD ZA URAVNILOVKU U SUDSTVU“

Vrhovni kasacioni sud (VKS) saopštio je 12.2.2018. da je protiv predloženog ustavnog amandmana da za sudiju prvostepenog suda može biti izabrano samo lice koje je okončalo obuku na Pravosudnoj akademiji (PA), jer je to, navodno, diskriminacija ostalih kandidata sa dugogodišnjim stažom.

VKS prećutkuje da je zahtevan prijemni ispit na PA dostupan svakom kandidatu. PA postoji upravo kao pravičan filter kandidata za sudije. Do sada se dešavalo da se na 12 slobodnih mesta u beogradskim sudovima javi 400 formalno jednakih kandidata, a onda Visoki savet sudstva (VSS) proizvoljno odabere 12 kandidata, koji po pravilu imaju ličnu vezu, a nisu najiskusniji. VKS, kao i Društvo sudija, nikada nisu kritikovali netransparentan rad VSS, pa ni to što je VSS u januaru 2018. bez javne rasprave usvojio Pravilnik o prvom izboru sudija, koji predviđa da su pitanja za kandidate unapred objavljena na sajtu VSS, pa ih svako može naučiti napamet.

Građani Srbije će, ako su zaista zadovoljni postojećim sudstvom, na referendumu biti protiv PA u Ustavu, a nejasno je zašto sudije VKS žele da spreče reformu i uvođenje reda u izbor sudija.

Simptomatično je da trenutno jedino Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) ukazuje na manjkav sistem izbora sudija u Srbiji, dok većinski deo stručne javnosti ćuti.

Podsećamo da uprava VKS pre nekoliko meseci nije dozvolila da AKPA sprovede anketu među sudijama VKS, kada je 80% od 1218 ostalih anketiranih sudija reklo da sudije napreduju u karijeri na osnovu ličnih veza i nepotizma.

Alumni klub Pravosudne akademije

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar