VAŠ STAV

Bahrija Beganović Lutka – prijepoljski tajkun, koalicioni partner SNS-a ugrožava meštane Ivanja

Prijepoljski tajkun Bahrija Beganović Lutka, poznat je široj javnosti, ne baš po dobru. Hapšen u akciji „Sablja“, osuđivan, protiv njega je podneto više krivičnih prijava zbog više krivičnih dela… i da ne nabrajamo dalje. I on je kao i većina tajkuna u Srbiji, bahat i alav.

Foto: sandzakhaber.net/ sandzakpress.net

Da mu u toj svojoj pohlepi ništa ne predstavljaju zdravlje i životi dece i ljudi, svedoči sledeći tekst koji smo dobili.

Ovo pismo vam pišem „unapred“

Zovem se Tanja.

Pre dvanaest godina udala sam se za čoveka koji je rođen u Ivanju, jednom malom mestu blizu Prijepolja. Moj muž je nasledio porodično imanje koje velikim trudom, radom i odricanjem obnavljamo sve ove godine, vodeći računa da ne narušimo autentičnost objekata, koristeći materijale za obnovu i gradnju koje su koristili njegovi dedovi i roditelji. Oboje smo vaspitani da dedovinu treba čuvati i ni po koju cenu je ne otuđiti.

Inače, rođena sam u Novom Sadu, gde sam i diplomirala na Pravnom fakultetu. Kada smo dobili dete, odlučili smo da se sa detetom iz Beograda (gde smo do tada radili i živeli ), preselim u Ivanje, da gajim dete daleko od gradskog ludila i iskrivljenih sistema vrednosti. Muž živi na relaciji Beograd-Ivanje, malo mu je teško da uskladi sve obaveze, ali je presrećan što mu je kuća ponovo „oživela“.

Ovo pismo vam pišem „unapred“ , pre nego što je nastupila tragedija za 3.000 stanovnika i za oko 200 školske dece koje živi u Ivanju.

Pišem vam, pre nego što zatvorim vrata našeg doma i ne vratim se za Beograd, jer Ivanju preti ekološka katastrofa, koju će izazvati bahati čovek po imenu Bahrija Beganović. (šaljema vam članak iz novina kako bi se što bolje upoznali sa likom i delom tog čoveka)

U Ivanju, Bahrija Beganović, zvani Lutka, kupio je bivše državno građevinsko preduzeće „Rad“.

U blizini navedenog preduzeća, nalazi se stena koja se zove „Crna stena“, koja je pretežno sačinjena od granitnog kamena. Tu stenu Bahrija Beganović nemilosrdno eksploatiše, kao da postoji mogućnost da se ona jednog dana regeneriše.

Veoma često (pogotovo nedeljom) i sam Bahrija upravlja mašinom za lomljenje kamena, ne vodeći računa o bezbednosti ljudi, jer postoji velika mogućnost da se stena obruši. Doduše, on i preuzima sve radnje (potkopava stenu) kako bi do obrušavanja došlo, i da na taj način dođe do što veće količine kamena.

Do sada smo imali „sreće“, pa kada Bahrija Beganović odluči da minira stenu, ipak pozove stručnjake za miniranje (ne radi to sam), ali tada on reguliše saobraćaj, jer je u blizini stene jedini put kojim se dolazi u selo. Za eksploataciju stene,on nema nijednu dozvolu, niti je ikada tražio dozvolu od nadležnih organa. Izlomljeni kamen , u krugu svog preduzeća melje, dižući veliku buku i prašinu.

Meštani sela Ivanja su se žalili na njegov rad, na osnovu čega su doneta rešenja o zabrani eksploatacije „Crne stene“ i zabranu korišćenja drobilice.

Do danas, eksploatacija stene i mlevenje kamena nije prestala. Od mlevenog kamena, prave se betonski blokovi, koji služe za nelegalnu gradnju objekata na celoj teritoriji opštine Prijepolje.

 Samo jedna od prijava za izvođenje građevinskih radova bez građevinske dozvole

Kap koja je prelila čašu, je podizanje asfaltne baze u krugu bivšeg građevinskog preduzeća „Rad“ (sada „Rad-Labud“ – odgovorno lice Lejla Beganović (ćerka Bahrije Beganovića) ili Rad-Labud plus, odgovorno lice Labud Beganović (sin Bahrije Beganovića)) , bez ijedne dozvole i bez pribavljene Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja je neophodna prilikom izvođenja ovakvih radova.

Asfaltna baza je podignuta na udaljenosti od oko 150 metara od prvih kuća i male fabrike za proizvodnju konditorskih proizvoda.

Osnovna škola se nalazi oko 800 metara od asfaltne baze. Pitanje je dana kada će se asfaltna baza pustiti u pogon.. Prve njive sa zasadama maline se nalaze na oko 200 metara od baze (U Ivanju, meštanima je jedini izvor zarade uzgoj poljoprivrednih proizvoda).

Obratila sam se za pomoć profesorima sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, da mi pošalju tekst ili upute na institucije koje mi mogu dati informacije o štetnosti asfaltne baze na život i zdravlje ljudi.

Na žalost, svi tekstovi se odnose na ublažavanje štetnosti rada asfaltne baze, a nijedan tekst se ne odnosi koje štetne materije asfaltna baza emituje prilikom rada i kolika je njihova štetnost po zdravlje i život ljudi.

Bahrija Beganović zvani Lutka je osnivač DPS-a ( Demokratska partija Sandžaka), stranke koja je u koaliciji sa SNS.

Svesna sam da u Srbiji ima mnogo „Bahrija“ koji će se na sve načine truditi da budu bliski sa bilo kojom strankom koja je je na vlasti, kako bi izvukli što više lične i materijalne koristi. Kada pročitate finansijski izveštaj o raspodeli budžetskih sredstava za 2017,2018 i 2019.god., možete videti da će za asfaltiranje lokalnih puteva u ovoj godini biti izdvojeno oko 190.000.000 dinara od ukupno 281.848.193 dinara. Mislim da je bespotrebno da vam pišem kom preduzeću će biti dodeljen ovaj posao.

Moj muž i ja ćemo se obratiti svim nadležnim institucijama kako bi ga sprečili u njegovoj nameri, ali sam sigurna da će Bahrija Beganović zvani Lutka pustiti u pogon asfaltnu bazu, ne mareći za život i zdravlje ni jednog deteta i čoveko koji živi u Ivanju, jer mu je materijalna korist najbitnija.

U Ivanju živi 3.000 stanovnika i oko 200 školske dece. Da li je potrebno da prvo nastupe posledice po zdravlje dece i ljudi, usled rada asfaltne baze koja neće ispoštovani ni minimalne kriterijume zaštite čovekove okoline, pa da se o ovoj temi progovori?

Molim vas, kolko vam profesija dozvoljava, da nam pomognete „unapred“.

Tatjana Dragutinović

2 Replies to “Bahrija Beganović Lutka – prijepoljski tajkun, koalicioni partner SNS-a ugrožava meštane Ivanja

 1. Saučesnici u ovoj KRIMI-DžIMI RABOTI su: čelnici opštine Prijepolje, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine-Sektor za zaštitu životne sredine, Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Republička direkcija za vode, a u okviru nje Zoran Cekić, dipl. građ. inž.-direktor Vodoprivrednog centar „Sava-Dunav“, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za zaštitu i spasavanje – Odsek za zaštitu i spasavanje u Prijepolju – Predrag Bogdanović koji je doneo rešenje o „odobrenju lokacije“, te Zorana Mihajlović i republička građevinska inspekcija koja NIJE NIŠTA PREDUZELA DA SE BESPRAVNO PODIGNUT OBJEKAT SRUŠI !!!

  srbija je spahiluk ORGANIZOVANOG KRIMINALA, a ovo je je samo jedan u nizu od bezbroj primera gde su građani srbije taoci svojevrsnog koncentracionog logora, čija logorouprava štiti isključivo interese KRIMINALACA njiam bliskim !!!

 2. Poštovana g-đo Dragutinović,

  imam saznanje da ste pobegli u Ivanje od gradskih prevaranata … kažite mi, kolko Vam profesija i iskustvo dozvoljava, pomozite mi „unapred“ sa odgovorom na pitanje gde da pobegnem od osvedočenih prevaranata poput Vašeg muža, adv. Dragutinović Miluna i Vaše prijateljice Vasić Aleksandre ????

  Imenovana je posredovala u mom angažovanju, u skladu sa Vašom zamolnicom „Molim vas, kolko vam profesija dozvoljava, da nam pomognete „unapred“.“, koja je javno oglašena na https://www.jutarnjiglasnik.info/vas-stav/bahrija-beganovic-lutka-prijepoljski-tajkun-koalicioni-partner-sns-ugrozava-mestana-ivanja/, da izvršim analizu upravno-tehničke dokumentacije, koju mi je Vaš suprug dostavio NEUREDNO složenu – raskupusanu (iako mu je unapred signirano da istu složi hronološki) i da, kad pogledam istu, oformim tim sudskih veštaka koji bi dali svoje mišljenje u formi nalaza a u vezi sa bespravno izgrađenom asfaltnom bazom.

  Nažalost ovaj pokušaj formiranja komisije sudskih veštaka nije uspeo, jer kontaktirana lica čim su čula koja ličnost je eksponirana, našli su izgovor da odustanu od daljeg angažovanja/učešća u izradi analize.

  Ova okolnost je predočena Vašem suprugu i Aleksandri Vasić, tako što im je rečeno da, nakon odustajanja, bolje reći odbijanja angažmana od strane kolega veštaka, mogu uraditi analizu onih dokumenata i iskaza u njima koje prepoznajem, što je i urađeno.

  Analiza je urađena u veoma kratkom roku, za manje od nedelju dana, a što je uključivalo i rad vikendom, više od 8h čitanja i analiziranja dostavljene dokumentacije.

  Prva neprijatnost koju sam doživeo radeći na Vašem predmetu/problemu, bila je od strane Vaše prijateljice Aleksandre Vasić, koja je filigranski izvršila pritisak da umanjim vrednost nadokande za 50 eur, što sam i učinio rukovodeći se situacijom u kojoj se nalazite, što mi je imenovana predočila.

  Ono što je daleko drastičnije je, da je Vaš suprug isplatio svega 48% od prihvaćene i dogovorene vrednosti koju NIKAD NIJE OSPORIO NITI POSTAVIO PITANjE.

  Prilikom isplate dela nadoknade za moje angažovanje Vašem suprugu je predat CD sa izveštajem o izvršenoj analizi i svim dokazima na koje se pozivam u izveštaju, a koje sam pribavio tokom rada na Vašem problemu, u skladu sa navedeom zamolnicom !!!

  Kažite mi, da li sam pogrešio što nisam polomio CD u odnosu 48:52, u onoj razmeri u kojoj me je Vaš suprug ponizio ????

  OVO JE NEPRIMERENO PONAŠANjE Vašeg SUPRUGA I SUPROTNO ETIČKIM KODEKSIMA DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJA, PA SE IZMEĐU PONAŠANjA Vašeg SUPRUGA PREMA MENI KAO STRUČNOM LICU ANGAŽOVANOM NA PROFESIONALNOJ POMOĆI, I PONAŠANjA Beganović Bahrije Lutke, MOŽE STAVITI ZNAK = (i slovima: znak jednakosti), JER SE OBOJICA SLUŽE PREVARAMA, SVAKO U SVOJOJ OBLASTI „POSLOVANjA“.

  Dakle, poštovana g-đo Dragutinović pitam Vas, kuda pobeći od PREVARANATA poput Vašeg supruga advokata Dragutinović Miluna, koji se blamira za NEISPLAĆENIH 130 EUR, i od Vaše prijateljice Aleksandre Vasić ???

  Ima li alternative od ovih prevaranata ???

  Molim vas, kolko vam profesija dozvoljava, da mi pomognete „unapred“.

  S poštovanjem,

  Dejan Ilić, dipl. građ. inž.
  sudski veštak za građevinarstvo

Ostavite komentar