VAŠ STAV

Deset narodnih zapovesti političarima – NARODNI PROGLAS U DESET TAČAKA (3. DEO)

Predstavljamo vam svojevrstan nacrt predloga, koji je podložan izmenama od strane svih dobronamernih građana, predlog koji za neke oblasti nije završen, već je ostavljeno svima da učestvuju u njegovoj izradi, a svaka rasprava po tom pitanju je dobrodošla.

Prvi deo NARODNOG PROGLASA možete pročitati OVDE

Drugi deo NARODNOG PROGLASA možete pročitati OVDE

6. OŽIVLJAVANJE SVIH SEKTORA PRIVREDE

Privreda je najosnovniji, najvažniji i najsvrsishodniji predmet čovekove delatnosti iz tri veoma bitna raloga:
a) Na njoj se zasnivaju i njome se obezbeđuju sve realne proizvodnje svih neophodnih materijalnih dobara; od primarnih sirovina, energenata i hrane, preko robe široke potrošnje, pa do najsloženijih industrijskih postrojenja visoke savremene tehnologije.

b) Privreda obezbeđuje radna mesta, stvara prihode i realne vrednosti, posredstvom svih svojih profitabilnih delatnosti. Sav budžetski priliv, punjenje javnih fondova i državnih kasi se obezbeđuje putem oporezivanja, putem taksi, akciza i drugih dažbina na privredne delatnosti, odakle se sva ta budžetska sredstva raspodeljuju i izdržavaju sav preostali državni aparat i društveni sistem u celini.

c) U direktnoj zavisnosti od stepena privredne razvijenosti jedne zemlje i njene sistemske efikasnosti, zavisi kvalitet života, odnosno nivo životnog standarda građana, zavise njen položaj i uticaj na međunarodnom planu, što ima drirektnog odraza na njenu ekonomsku, političku i vojnu moć, od kojih zavise opstanak, stabilnost, bezbednost, i budućnost jedne nacije.

Pod nekim normalnijim okolnostima kojih zasada nažalost nemamo, privreda bi trebalo da zauzima najznačajnije mesto i da bude predmet najprioritetnijih bavljenja na svim političkim i društvenim nivoima.
Nije slučajno, a potpuno suprotno svim očekivanjima i van svake razumljive logike i zdravog razmišljanja, naša domaća privreda je dobila potpuno suprotan tretman od strane doskorašnje tzv. vlasti, od onog što bi realno trebalo očekivati da se dogodi. Prvo su dozivali imperijaliste da je bombarduju i time direktno saučestvovali na njenom uništenju, zatim su je na pljačkaško-razbojnički način međusobno podelili, zatim su je za sitne pare i lične interese stracima poklonili, iako ona po svim važećim pravilima kao društvena svoina pripada potpuno podjednako svim zaposlenima i građanima Srbije, i kao vlasničko i svoinsko pravo i kao predmet odlučivanja i direktnog upravljanja i još preko svega toga, opteretili su sve nas i naša buduća pokoljenja nezapamćenim iznosom spoljnog duga, koji se nigde ne vidi kao svrsishodna investicija za opšti boljitak i koji nekontrolisano, neobjašljivo i neprestano raste, a da sprovodnici takve izdajničke politike nikome ne polažu račune za svoja zlodela i veleizdaju.

Više nego jasno, sve pomenute činjenice nam govore , da nam neki na sve moguće načine rade o glavi.

Krajnje je vreme i poslednji minut da svemu tome odlučno, jedinstveno i otvoreno stanemo na put.
Naša kuća gori! Prvo je moramo ugasiti i sanirati štetu i pohapsiti sve njene namerne palioce da bi ih sprečili da u tome nastave, pa tek onda ćemo moći da u njoj normalno živimo i radimo, odnosno da se bavimo najprioritetnijom i najvitalnijom delatnolašću od strateškog značaja, oživljavanjem privrede.

Ovaj proglas ima SVETU MISIJU, da skida sve maske, da razotkrije trgičnu nameštenu stvarnost, i da ukazuje na ispravan put i na neophodna i jedinstvena rešenja, sa kojima se situacija mora popraviti.

Privredne mere i ciljevi:

Zbog alarmantno katastrofalne nastale situacije, kako među naj širim slojevima stanovništva, tako i sa stanjem nacije uopšte, moraju se hitno uvesti i primenjivati vanredne privredne mere, koje će u što kraćem vremenskom roku davati što efikasnije i vidljivije rezultate sa ciljem što operativnijeg zapošljavanja što većeg broja građana, što veće robne proizvodnje i prerade, za povećanje obima izvoza, iznalaženja rešenja za substituciju i smanjenje uvoza i da se sve investicije prioritetno usmeravaju i pametno iskorišćavaju za stalno proširenje novih privrednih kapaciteta.

U tom cilju nameću se sledeće neophodne i prioritetne mere i preduslovi:

– NARODNA VLAST Da bi se mogli uopšte baviti privredom, mora se prvo uspostaviti NARODNA PATRIOTSKA VLAST i odstraniti marionetske izdajničke strukture na svim nivoima, koje svesno i namerno rade protiv interesa građana i države i koji su do sada potpuno namerno uništavali domaću privredu, a to ćemo postići samo izričitim
– POŠTOVANJEM I SPROVOĐENJEM OVOG NARODNOG PROGLASA u celosti, bez selektivnog pristupa ili tendencioznog tumačenja, a takođe se mora sprovesti potpuna
– REVIZIJA PLJAČKAŠKE PRIVATIZACIJE u svim slučajevima gde se nisu poštovali osnovni zakonski princpi, po kojima drustvena imovina republike Srbije, je imovina zaposlenih i svih njenih građana i na tom osnovu će se vršiti svaka preraspodela i celokupni proces ispravne privatizacije.
– ZADUŽIVANJA Pod hitno mora prestati svako dalje spoljno zaduživanje, kao i obustavljanje isplate svih tekućih spoljnih potraživanja radi ponovnog poravnanja i utvrđivanja stvarnog stanja u odnosu na spoljne potraživaoce, a sve do stvarne obnove i revitalizacije privrede koja bi tek ubuduće bila u stanju da podnese takva odvajanja.

Usput, dozvoljavamo da na račun spoljnog duga, dajemo saglasnost i preporuku da potraživaoci mogu slobodno da zaplene sve spoljne račune svih domaćih političara i članova njihovih porodica, koje imaju u inostranim bankama, koji su na direktan ili posredan način doprineli da se do takvih dugovanja dođe, da se nenamenski rasipaju i nezakonito otuđuju, tako da ti njihovi računi im stoje na raspolaganju da ih konfiskuju do iznosa našeg spoljnog duga, uz potpunu narodnu saglasnost i preporuku.

Takođe treba izvršiti rekalkulaciju za sve iznose kojima je međunarodna zajednica oštetila našu državu, time što su nas protivzakonito bombardovali i namerno uništavali našu privredu, našu infrastrukturu, ubijali naše građane, ozbiljno narušavali zdravlje stanovništva i trajno zatrovali našu prirodnu sredinu.

Takođe treba izračunati za koliko su nas oštetili nasilnim i protivpravnim oduzimanjem srpske pokrajne Kosova i Metohije, koliko ima tamo privrednih obijekata u vlasništvu Republike Srbije, na koliko se procenjuju sva njena rudna bogatstva, koliko ima poljoprivrednih površina i prognanih porodica i vrednosti njihovih domaćinstava, koliko je sredstava decenijama uložila bivša SFRJ za razvoj zaostalog regiona, koliko je srpske krvi proliveno za njeno oslobađanje od Turaka i kad se sve to realno izrčuna, treba videti ko kome vise duguje i na osnovu pravednih računica, izgradićemo naše buduće odnose sa UE i sa međunarodnom zajednicom, sa uzorom na Island i neke zemlje Latinske Amerike.
– NARODNA BANKA treba da preuzima ponovo sve svoje prethodne ingerencije jedne nacionalne banke koje joj je DOS-ovska vlast prethodno otela i poklonila stranom lobiju. Ona zajedno sa ministarstvom finasija i privrednog razvoja mora da bude potpuni koordinator svoje monetarne politike, deviznih rezervi, kursne liste, primarne emisije, platnog prometa, kamatnih stopa i strategije razvoja. Ne može se razmišljati o jenom domaćinskom odnosu prema privredi i prema građanima, ako sami ne budemo bili vlasnici svoga novčanika.

1. ZAKONI Sve privredne delatnosti se oslobađaju i stavljaju pod zaštitu od glupih, nelogičnih i štetnih zakona, od složenih birokratskih procedura i obimnih papirologija, od zabrana, restrikcija i neskladnih regulativa, koje na bilo koji način usporavaju, odugovlače i koče jedan normalan rad i razvoj bilo koje privredne delatnosti i koje u njihovom sadašnjem postojećem obliku i funkcionisanju su stalan predmet uslovljavanja, reketiranja i podmićivanja za sve one koji žele pošteno da rade i zarade. Svi zakoni moraju da se prilagođavaju i usklađuju sa stvarnim zahtevima jednog realnog i modernog poslovanja, a nikako suprotno.

2. POREZI Najugroženiji sektori domaće privrede se rasterećuju svih poreza, taksi i drugih dažbina radi njihove brže rehabilitacije, dok primarna proizvodnja osnovnih sirovina, enrgenata i prehrambenih proizvoda se subvencioniše radi održavanja niskih troškova proizvodnje i povoljne konkurentnosti na tržištu i lakšeg izvoza, dok se dodatno oporezuju natprosečne zarade i prilivi, luksuzna roba i usluge, drugi i svaki naredni automobil, suvišna stambena kvadratura, igre na sreću, žestoka pića i ekstra profiti.

3. SLOBODNI KAPACITETI Vršiće se popis svih neiskorišćenih privrednih potencijala i slobodnih kapaciteta iz državnog i privatnog sektora na celoj teritoriji Srbije, od poljoprivrednog zemljišta, slobodnih terena, praznog skladišnog prostora, proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta, mašina i postrojenja, prirodnih resursa i sirovina, stručnih ljudskih potencijala, raspoloživih usluga, kako u smislu ponude tako i u smislu potražnje i sve te podatke javno objaviti čime se postiže privredna mobilizacija zainteresovanih. Te kapacitete u početku besplatno koncesionirati, kasnije nuditi u zakup uz minimalne naknade, zatim normalno licitirati sa mogućnošću otkupa.

4. NABAVKA OPREME I POSTROJENJA Svi privredni subjekti koji radi osnivanja, odvijanja ili proširenja svojih privrednih delatnosti imaju potrebe za nabavkom određene opreme, mašina, alata, proizvodnih i prerađivaćkih pogona iz inostranstva, koja se ne proizvode na domaćem tržištu, mogu potpuno slobodno da ih uvezu, bez plaćanja carina ili drugih taksi, veoma uprošćenom procedurom i bez ikakvog čekanja, u neograničenom iznosu i za stalni vremenski period.

5. DAVANJE SUBVENCIONISANIH PRIVREDNIH KREDITA čije kamate ne smeju biti veće od onih na međunarodnom tržištu kapitala, dok za privredne delatnosti kojima se želi podstaći razvoj, trebaju biti subvencionisane, za osnivanje proizvodnje i prerađivačke delatnosti, za proširenje kapaciteta, radi zapošljavanja novih radnika, radi stimulacije izvoza i supstituciju uvoza.

6. ULAGANJA U NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD, POVRATAK STRUČNJAKA I PODRŠKA PRONALAZAČIMA Pošto su savremene privredne delatnosti nezamislive bez razvijenih tehnologija, a kod nas se u stvaralaštvo i stručnost najmanje ulagalo, moramo na sve raspoložive načine premostiti taj jaz i što energičnije nadoknaditi taj zaostatak time što ćemo uposliti naše vrsne stručnjake iz dijaspore, iskoristi stečena stručna iskustva radnika u inostranstvu i ulagati u realizaciju projekata domaćih pronalazača, sa posebnim naglaskom na alternativnim izvorima energija, prizvodnji zdrave hrane i razvijanje EKO turizma, oblasti gde imamo najviše neiskorišćenog potenciala.

ČETVRTI DEO NARODNOG PROGLASA BIĆE OBJAVLJEN  4.06. 2017

Ostavite komentar