VAŠ STAV

Direktoru KC Niš: Krivi ste što radite u nehigijenskim uslovima opasnim po pacijenta

Otvoreno pismo dr Vladimiru Jovanoviću, Klinički centar Niš

Ko je kriv: selfi ili prljavština
Foto. Screenshot/ N1

Poštovani gospodine dr Jovanoviću,

Piše: Miro Urošević

Vi ste za mene car, uradili ste veliku stvar za srpsko zdravstvo, možda i nesvesno, kada ste sa malo reči i bez okolišanja izvestili javnost o tome kako se odvija proces rada u operacionom bloku KCN i u kakvim uslovima hirurški timovi rade.

Vi ste snimanjem selfija u operacionoj sali, na čemu Vam je mnogo zamereno, samo hteli da svoju prvu operaciju u novim prostorijama ovekovečite kao što to i drugi ljudi rade, zapisujući za budućnost značajne datume iz svog privatnog i profesionalnog života. Hteli ste na društvenim mrežama da pokažete fotografije svima da bi videli …. „ono što svet nema, a Niš ima“ – prvi ikada završeni klinički centar. Da ste imali priliku, mogli ste da još na otvaranju bolnice i predsedniku države ispričate o svom snu, o ovakvim uslovima rada kakvi su Vam sada ponuđeni, a on bi Vas sigurno, očinski skoro sa suzama, potapšao srećan što Vam je omogućio da ostvarite san kao što je to uradio i sa Vašim drugim kolegom.

Voleo bih da čujem od vaših kolega, profesora medicine, kako su pišući udžbenike, naučne studije, referate za simpozijume i predavanja dolazili do foto-materijala – ugrađenog u te radove – krađom od drugih ili ličnim snimanjem. Kako su nastajali filmovi o pojedinim metodama hirurških zahvata i kako će se prenositi hirurške intervencije direktno iz operacione sale – studentima, specijalizantima, a i drugim zainteresovanim – kako to najavljuju Vaši pretpostavljeni.

Dakle svi slikaju, a samo su Vas okrivili da ste prekršili pravila. Možda razlog Vašeg prozivanja i pretnja kaznom leži u drugom delu Vaše izjave o higijenskim uslovima rada kada kažete:

„Aparat je nesterilan i kolica su nesterilna, sterilni su samo instrumenti. U suštini, podovi su nesterilni, ništa nije sterilno, samo su sterilni instrumenti….. to je tabu tema da kao mobilni ne smeju da se unose u salu, pa gde da se ostave, na odeljenju gde nema kaseta i gde ti drugi kradu….“

Ovim delom izjave Vi se direktno obraćate Sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja Srbije, koja je svojim rešenjem od 8. 12. 2017. dala saglasnost za korišćenje objekta. Vašom konstatacijom da je u sterilnoj zoni ipak sve nesterilno, sem instrumenata, otvorili ste niz pitanja sa sumnjom da je i „najmodernija bolnica“ sa aspekta higijene nedorečena.

Sterilno jezgro operacionog bloka, od ostalih delova bolnice se odvaja sanitarnim propusnicama za: pacijente, osoblje, sterilni materijal, kao i propusnici za uklanjanje biološkog otpada, upotrebljavanog instrumentarijuma, potrošnog materijala i tekstila. Iz Vaše izjave saznajemo da nemate gde da ostavite mobilni, što navodi na zaključak da lekari nemaju svoje kancelarije, a ne postoje ni boksovi u sanitarnom propusniku za presvlačenje gde biste mogli da odložite: ključeve od kola, stana, ručni sat, nakit i novčanik. Podovi su prljavi, kažete – kada se čiste i koliko često, i da li se posle svakog pacijenta dezinfikuju. Gde se pere tekstil koji koristite, a gde se steriliše i koliko se često menja? Kakva se to kolica nalaze u operacionoj sali, kako pacijent dospeva na operacioni sto – peške, dovoženjem (čime) ili donošenjem? Kakav im je put do sale za buđenje, a kakav do odeljenja normalne ili intenzivne nege? Gde diktirate ili pišete nalaze, a gde provodite pauzu do sledeće operacije?

Za razliku od Vas ja čak ni instrumente koje ste koristili ne bih smatrao sterilnim – jer mi se čini da centralna sterilizacija Vaše bolnice nije dobro koncipirana i da je teško napraviti bilo kakve promene nabolje.

Rezime cele ove priče je:

Krivi ste, ne zbog fotografisanja, čak ne i zbog loše higijene (jer to nije u Vašem domenu) nego što niste odbili da radite u neodgovarajućim higijenskim uslovima opasnim po pacijenta. Predsednik Vučić je bio u pravu kad je tvrdio da ovakvu bolnicu još nije video u Evropi – i tu se slažemo – jer takva bolnica kao ova niška, u zapadnom svetu, ne bi dobila dozvolu za rad, a sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja Srbije bi bila okrivljena za nesavestan rad. Na primeru Kliničkog centra Niš će biti pokazano kako se sa mnogo novca može da postigne malo praveći nefunkcionalni objekat.

Autor je arhitekta

Izvor: Danas

[frontpage_news widget=“13129″ name=“Prethodni članci“]

Ostavite komentar